Vegskilt

For effektivt arbeid med vegskilt i Civil 3D.

Pris fra kr

10 000,-

Focus CAT Vegskilt

Focus CAT Vegskilt er et program som brukes til å produsere skiltplaner for alle typer av veger, både nye og eksisterende.

Ved bruk av Focus CAT Vegskilt har du mulighet å utarbeide 2D-skiltplaner i henhold til gjeldende regelverk (Håndbok N300 Trafikkskilt). Program gir tilgang til et skiltbibliotek som baserer seg på tekniske bestemmelser og retningslinjer for utforming av trafikkskilt.

Skiltbibliotek

Focus CAT Vegskilt inneholder et stort skiltbibliotek som er tilpasset til Statens vegvesen, og til gjeldende regelverk.

Skilteditor

Programmet har en egen skilteditor hvor du kan lage egne skiltplater med stedsnavn, geografisk vegvisning, virksomhetsvegvisning, Serviceskilt mm.

Dynamiske skilttabeller

Skilttabellene oppdateres fortløpende når du gjør endringer, raskt og effektivt.

Om Focus CAT Vegskilt

Avanserte Civil 3d verktøy for veg-ingeniører

Skiltbiblioteket

Prosjektering av skiltplan begynner med valg av både skiltstolpe og skiltplate fra skiltbiblioteket. Det inneholder forskjellige type av skiltstolper: både enkle og mer komplekse objekter. Det finnes både ensidige og tosidige stolper, sammen med halv og helportal som tegnes ut med unike symboler

På  samme måte gjøres det valg mellom skiltplater som er laget under forskjellige kategorier i henhold til gjeldende regelverk.

Arbeid med skiltstolpe

Tegnede skilstolper blir representert av objekter som kalles COGO punkter i Civil3D. Det gir deg mulighet til å justere skiltene til riktig høyde. Man kan angi høyde enten fra eksisterende eller prosjektert terreng eller vegmodell. Levering av stikingsdata blir nå også enkelt.

Det er også mulig å velge tilstand på stolper: eksisterende, ny, revet eller flyttet. Basert på dette valget blir skiltstolper tegnet ut med ulike farger.

Arbeid med skiltplate

Du får mulighet til å velge mellom nødvendige attributter på skiltene. Disse attributtene kan endres fortløpende. Man kan velge mellom forskjellige skiltstørrelse, folieklasse, tilstand og kjøreretning ved plassering av skiltplater.

Det er også mulig å velge skiltstatus: eksisterende eller prosjektert. Basert på dette valget blir skiltplate  tegnet ut enten med eller uten farge.

Skilteditor

I Focus CAT Vegskilt kan du lage egendefinerte skiltplater, for eksempel store tavler med vegvisninger, tabellvegviser og diagramorienteringstavler.

Du kan også produsere  skilttabeller som oppdateres  fortløpende.

Priser

 

Focus CAT - Vegskilt

Fast lisens

10 000,-

årlig abonnement

  • Låst på en maskin.
  • Best når programmet kun brukes på en plass.
  • En lisens per maskin.

Anbefalt!

Focus CAT - Vegskilt

Flerbruker lisens

20 000,-

årlig abonnement

  • Flyter mellom flere maskiner.
  • Best når programmet skal brukes over flere maskiner.
  • En lisens per samtidig bruker.

Relaterte produkter