Focus CAT Basis

Gir deg en smartere Civil 3D

Pris fra kr

10 850,-

Focus CAT Basis

Focus CAT (Civil Advanced Tools) er et BIMverktøy for Autodesk Civil 3D. Grunnmodulen Focus CAT Basis kan utvides med fagapplikasjoner for Veg, VA og Landskapsarkitektur.

Focus CAT Basis inneholder malfiler tilpasset norske forhold og en rekke verktøy for håndtering og beregning av terrengmodeller, samt import og eksport av norske filformater som blant annet SOSI eller KOF.

Focus CAT Basis muliggjør sømløs samhandling mellom alle fag og gjennom alle faser av et prosjekt. Focus CAT er tilpasset bransjens behov og arbeidsmetoder, slik at det er enkelt å ta i bruk.

Import og eksport

av norske formater som SOSI, KOF og mye mer.

 

Metadata

Man kan behandle metadata slik som SOSI-data på importerte objekter, eller berike nye objekter.

Forbedret arbeidsflyt

Et variert utvalg av funksjoner gjør arbeid i Civil 3D mye lettere, raskere og dypere.

Om Focus CAT Basis

Norske maler

Focus CAT inneholder omfattende maler tilpasset norske standarder og arbeidsmetodikker.

For å komme i gang med et prosjekt kan du enkelt importere inn en SOSI-fil få generert en terrengmodell av eksisterende situasjon.

Du får også importert kartdata for andre objekter som veg, hus og mer som blir representert som linjer, punkter og flater. I tillegg gir Focus CAT Basis støtte til en rekke andre formater.

Komplett SOSI-database

I Focus CAT medfølger det en komplett SOSI-database for tagging av objekter.

SOSI-databasen vil automatisk gi Civil 3D-objekter korrekt SOSI-informasjon. Vi holder også denne databasen oppdatert i henhold til SOSI-standarden til et hvert tidspunkt.

Importer eksisterende grunnlag

For å komme i gang med et prosjekt kan du enkelt importere inn en SOSI-fil få generert en terrengmodell av eksisterende situasjon.

Du får også importert kartdata for andre objekter som veg, hus og mer som blir representert som linjer, punkter og flater. I tillegg gir Focus CAT Basis støtte til en rekke andre formater.

Import og Eksport formater

I tillegg til å åpne Civil 3D for å importere flere viktige norske filformater, kan man også eksportere en rekke formater: 

SOSI, Shape, KOF, TIT, NYL, LandXML (for maskinstyring), fagmodelleksport, TIN (3D Faces, Polylinjer eller Polyface Mesh) og SOSI-database for redigering av objekters SOSI-info.

Smarte høyreklikkmenyer

Vi har laget hurtige menyer som kommer opp når du høyreklikker, så du raskt kan konvertere mellom Feature Lines, 3D Polylines, Polylines og Alignments samt modifisere disse (sette inn punkter, slette punkter mm).

Terrenganalyse og skråning

Automatisert opptegning av terrengmodeller fra SOSI fil. Automatisk høyde- og helningsanalyse av terreng. Terrenganalyse med høyde eller skråningsdata. Planering av terreng og automatisk generering av samlet laveste/høyeste terreng.

Property sets

Med property sets kan du tagge objekter med BIM informasjon. Disse dataene vil være synlige når man tar objektene videre til samhandlingsmodeller, for eksempel i Navisworks. Informasjonen som blir lagt til med property sets vil også være synlige på objekter som blir eksportert til IFC, og videre lesbare i samhandlingsmodeller

Bygg Hus fra SOSI-fil

Har du bygningsrelatert og høyde for SOSI-data av bygg, kan du visualisere disse i modellen din i 3D med et tastetrykk. Videre kan du ta disse bygningene inn i andre programmer. Vi har også en variant av denne funksjonen som eksporterer omriss av hus til shape-fil for bruk i andre programmer, som for eksempel Infraworks.

Altid oppdatert

Focus CAT oppdateres kontinuerlig og nye oppdateringer legges ut hvert kvartal eller oftere.  Oppdateringene er tilgjengelige via web oppdatering og krever ingen ny installasjon.

Moduler

Focus CAT (Civil Advanced Tools) er en applikasjon til Autodesk AutoCAD® Civil 3D® som gjør det mulig å prosjektere veg, terreng og VA i henhold til norske standarder og krav.

Abbonerer du på Focus CAT Basis, kan du utvide med fagspesialiserte moduler for prosjektering av Vann og Avløp (VA), Veg og Landskap.

Image

Utvid alle

Focus CAT Landskap

Tilpassing for arbeid med terreng og landskapsarkitekter.

Pris fra kr

17

000,-

Årlig abonnement

Les mer >>
Image

Focus CAT Veg

Tilpassing for arbeid med veg, grøfter og tunneler med norske standarder i AutoCAD Civil 3D.

Pris fra kr 

20 500,-

Årlig abonnement

Les mer >>
Image

Focus CAT VA

For deg som jobber med vann- og avløp i AutoCAD Civil 3D.

Pris fra kr

 

20 500,-

Årlig abonnement

Les mer >>
Image

Kundeerfaringer

Å lese filer med norske formater er ikke noe problem med Focus CAT Basis. Dette er en Civil 3D-applikasjon med norske maler og tilpasninger, samt nyttige verktøy for å kunne benytte Civil 3D i norske prosjekter. 

Vi bruker Focus Software sine løsninger i Civil 3D med reguleringsplaner, og detaljprosjektering av veg vann og avløp. Fordelen er at vi jobber opp mot norsk standard. Focus Software tilbyr de tingene som Civil 3D ikke kan levere i forhold til norske særformater som SOSI og KOF for eksempel. I tillegg kan vi eksportere våre data til entreprenøren som gjør at våre 3D-modeller kan brukes på byggeplass. 

Jeg bruker Focus CAT Landskap daglig i mitt arbeide. Mine prosjekter er primært som modellansvarlig på de store infrastrukturprosjektene, og her går alt nå modellbasert og papirløst. Programmet er et veldig godt og nyttig tilskudd til de vanlige Civil-funksjonen, og jeg benytter aller hyppigst funksjonene for å definere og oppdatere overbygninger. Dette er perfekt for å oppdatere og eliminere konflikter mot andre fag. For å lage visualiseringer som også kan gå inn i samordningsmodeller, vil jeg også trekke frem funksjonen «Eksporter TIN Surface til AutoCAD-objekt» som en helt genial og tidsbesparende funksjon. 

Jeg er ansvarlig for opplæringen av nyutdannede landskapsarkitekter i Civil 3D på vårt kontor, og jeg opplever at de enklere forstår programmet og oppsettet når det også er en norsk modul som styrker bruken. 

Nina Wethe Rognlien
Sweco Norge AS, Senior landskapsarkitekt

Priser

 

Focus CAT - Basis

Flerbruker

10 350,-

årlig abonnement

  • Flyter mellom flere maskiner.
  • Best når programmet skal brukes over flere maskiner.
  • En lisens per samtidig bruker.
Two columns
Vertical
Horizontal
Focus CAT
Summary
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show

Kursliste

Leter etter kurs...

Relaterte produkter