Boligprodusenter

BIM løsninger for produksjon og fabrikasjon av bygg

For Boligprodusenter

Elementbygg, precut og fabrikasjon blir stadig mer aktuelt i byggenæringen og mange av boligprodusentene har en eller annen løsning for dette.

Med Revit, Focus RAT og AGACAD introduserer vi et taktskifte i næringen. Nå kan vi tilby en løsning fra arkitektens tidligfasedesign til detaljering og konstruksjon, og videre til precut eller robot for elementproduksjon. Videre kan dette også kobles mot kalkyle og mengder.

Med BIM Collaborate Pro tilbyr vi også løsning for god kommunikasjon med byggherre gjennom hele prosessen.

Vi gir deg kontroll over hele byggeprosessen fra tidlig design til ferdig leveranse!

Digitalisering av boligprodusenter

Focus Software skal være i front for digitalisering av byggenæringen. Fra design og modell til BIM og digital tvilling.

BIM

BIM (Bygnings Informasjons Modellering) og digitalisering er en viktig del av bransjens hverdag og et middel og metode for å ha kontroll på prosjektene fra design til ferdig leveranse til sluttkunde.

Bruk av BIM i prosjektene er like mye metode som bruk av riktige verktøy. Focus Software leverer både den riktige programvaren og har dyktige produkteksperter med inngående kunnskap i bruk av BIM i prosjektene. Vi bistår gjerne med i opplæring av brukere, BIM ansvarlige og BIM koordinatorer eller deltar i prosjektene med kompetanse i metode, tverrfaglig koordinering og bruk av programvaren.

BIM og digitalisering åpner også helt nye muligheter når det gjelder samhandling i prosjektene, både mellom de prosjekterende, byggherrer, entreperører og sluttkunde.

Vi utfordrer dere gjerne i å bli enda bedre på bruk av mulighetene i dagens teknologi.

Boligprodusent-verktøyene

Focus Software utvikler en rekke spesialiserte applikasjoner og moduler, som spesialiserer seg på å forenkle arbeidsflyten til boligprodusenter og samhandling med resten av byggenæringen.

Vi sørger for at programvaren gjør de kjedelige og arbeidskrevende oppgavene og frigjør mer tid til arkitektens kreative arbeider og boligprodusentens fokus på produksjon og automatisering.

Vårt mål er at dør- og vindusskjemaer, arealoversiktet, mengder, lysberegninger, energiberegninger osv. skal medføre minimalt med arbeide, dette skal bare virke.

Arkitektmodellen skal kunne brukes direkte i arbeidsflyten til konstruksjon for generering av grunnlag for precut og elementproduksjon med minimal arbeidsbelastning.

Utarbeidelse av reguleringsplaner skal bare være å tegne og ha fokus på godt design og utvikling av områder hvor det er godt å leve. Alle tekniske ting og dataformater skal bare fungere.

Vår løsning og metode benytter en gjennomtenkt produktmiks med Revit, Focus RAT, AGACAD Wood Framing Suite samt metodikk for innføring og produksjonssetting av løsningen.

Areal og reguleringsplaner utarbeides med AutoCAD eller Civil 3D og Focus Arealplan. For feltutbygginger anbefaler vi også bruk av Autodesk Infraworks.

For kalyle og prising benytter vi Byggassistenten, hvor du kan ha hele huskatalogen ferdig priset. Nye boliger som avviker fra standard prises hurtig og enkelt med tillegg og fradrag fra standardkatalogen.

Image
Image
Image
Image
Hellvik Hus
Image

Noen av våre referanser

Møt våre konsulenter

Det er helt klart blitt større ønske i markedet om mer fleksibilitet og tilpassing av ferdighus. Dette stiller krav til hvordan husene planlegges, designes og bygges. Målsøm må tas høyde for i alle ledd, fra arkitekten, til produksjon og videre til byggeplassen.

- Knut Helle, senior løsningsrådgiver, Focus Software AS

Image

Prefabrikkerte elementer er et veldig spennende område. Modulbygg gir mer effektiv produksjon, bedre kvalitet og mindre svinn på byggeplassen. Byggingen går raskere og gir bedre miljø. Hvis du ønsker å komme i gang med prefabrikkerte elementer, så hjelper vi deg i gang med det digitale.

- Håkon Laugerud Gilje, BIM Konsulent Focus Software AS

Image

Det er mange fordeler å hente på å bruke ferdigelementer i boligproduksjon som raskere byggetid, høyere kvalitet, og mindre kapital bundet i prosjekter er bare noen fordeler. Men det setter også helt klart krav til programvaren som brukes til design og planlegging av elementene.

- Knut Sandvik, Byggingeniør & BIM konsulent, Focus Software AS

Image
Image

Focus nyhetsbrev

Vi sender deg en månedlig mail, med oppdaterings-nyheter og fagfelt-artikler.

Meld deg på nå →