Focus Konstruksjon 2D

Statikkverktøy for bygg og anlegg

Pris fra kr

9 500,-

Focus Konstruksjon 2D

Focus Konstruksjon 2D er et FEM analyseprogram for Microsoft Windows som benytter elementmetoden for å beregne alt fra enkle til komplekse konstruksjoner i 2D. 

Programmet har en enkel og intuitiv oppbygning som gjør det enkelt å ta i bruk fra første stund. Her kan du modellere alt fra en enkelt bjelke til mer komplekse modeller i 2D. Du kan modellere med materialene stål, tre og betong og kjøre en full global analyse av konstruksjonen i henhold til eurokoden med nasjonale tillegg for enten Norge eller Sverige.   

Brukervennling

Programmet har et elegant Windows brukergrensesnitt.
Du tegner opp din 2D modell, legger på laster og oppleggs krefter og får en grafisk visning av alle resultater.

Global analyse

Gjør total globale analyser med materialtypene stål, tre og betong i en komplett modell.

Lastberegninger

Vegvisere for snølast, vindlast og lastkombinasjoner.  Snø- og vindlast beregnes ihht. gjeldende Norsk standard. Det er også mulig å bruke svensk eller britisk standard.

Om Focus Konstruksjon 2D

Focus Konstruksjon 2D består av en grunnmodul som du kan bygge på med fire ulike moduler etter ditt behov; 2D Stål, 2D Tre, 2D Betong og 2D Dynamikk. Muligheten til å modellere skall er ikke tilgjengelig i Focus Konstruksjon 2D.

Hvorfor velge Focus Konstruksjon 2D 

 • Intuitivt og enkelt å ta i bruk, Norske eller Engelske menyer  
 • Du ønsker å jobbe med beregninger i 2D 
 • Total global analyse med flere materialtyper i en komplett 2D modell 
 • Veivisere for snølast, vindlast og lastkombinasjoner 
 • Visning av resultater i form av diagrammer, fargekart, kapasitetsutnyttelse i henhold til eurokoden 
 • Komplett rapport med alle resultater 
 • Bibliotek med veivisere for hurtig modellering 
 • Import og eksportmuligheter via IFC, Excel og Revit (eksport via RAT Bygg) 

Modell

En konstruksjon kan modelleres med rette bjelke- eller stavsegmenter, krumme bjelkesegmenter og skall. Stavsegmentene kan ta enten strekk, trykk eller begge. Alle segmentene kan ha lineært varierende tverrsnitt og kan hentes fra den omfattende profildatabasen i programmet. I tillegg kan du definere egne tverrsnitts varianter ved behov.

Focus Konstruksjon håndterer de aller fleste opplegg, selv om disse er rotert, og forskjellige typer ledd og fjærer.

Focus Konstruksjon har et bibliotek med veivisere for å sette ut bl.a. vegger, søyler, bjelkesystem, takstoler, fagverk, rammer og etasjerammer.

Lastbilde

Lastbildet i modellen blir riktig representert og lastkombinasjonene bygges raskt og enkelt opp av lasttilfeller. Disse kan inneholde fordelte laster som linjelast og flatelast, konsentrerte laster, foreskrevne forskyvninger, momenter, temperaturlaster og initialtøyninger.

Dersom du vil regne med snølaster eller vindlaster, kan disse settes ut ved hjelp av veivisere som genererer lastene etter henholdsvis EN 1991-1-3 og EN 1991-1-4. Programmet har også en meget nyttig veiviser for generering av lastkombinasjoner i henhold til EN 1990.

Analysetyper

Det er en rekke analysetyper tilgjengelig i Focus Konstruksjon. Utfør statiske analyser etter både lineær- og ikke-lineærteori, knekningsanalyse, influenslinjeanalyse og lasttog-analyse. Resultatene vises grafisk for momenter, skjærkrefter, aksialkrefter, forskyvninger og knekkformer. Du kan enkelt få frem eksakte verdier for moment, skjærkraft, normalkraft og forskyvning. 

Dokumentasjon

Programmet gjør det enkelt å dokumentere dine beregninger og du kan lage tilpassede utskrifter ved hjelp av utskriftsmaler. Det følger også med ferdige maler som gjør det enkelt å ta de utskriftene du måtte ha behov for. Du kan både definere dine egne eller ta utgangspunkt i en av de tilhørende malene. På denne måten er du garantert å få dokumentasjon på akkurat det du måtte ønske.

Nye funksjoner

Nytt i Focus Konstruksjon 2024, flere oppdateringer og funksjoner kommer over året.

to skjermbilder som viser hurtigtaster i focus konstruksjon

Hurtigtaster

Alle knapper og kontekstmenyvalg kan nå tilegnes hurtigtast.

Antallet funksjoner som kan tilegnes hurtigtast har dermed økt fra 17 til 509 og man kan tilegne hurtigtast til nesten enhver funksjon i programmet.

Knutepunkter kan nå være interne på flere ting

Det er nå mulig å la knutepunkter være interne til flere segmenter eller skall. Man slipper derfor å splitte segmenter om man skal koble segmenter interne på de.

Legg merke til at man kan koble knutepunkter til eller fra segmenter eller skall via kontekstmenyen ved å selektere både knutepunktet og segmentet eller skallet.

Notater i rapport

Det er nå mulig å skrive egne notater i HTML-rapporten for bruk i sidemannskontroll eller for å legge til egne merknader.

Armering i rapport

Armeringen i betongsegmenter og -skall vises nå grafisk i rapporten. Dette er et supplement til tabellene som til dels viser samme informasjon.

For segmenter er det en interaktiv slider som viser tverrsnitt og sidesnitt akkurat som i programmet.

Se video

Nedenfor ligger noen filmer av Focus Konstruksjon. Dette er en fin introduksjon til å bli litt kjent med programmet.

Modeller en konstruksjon

En kort introduksjon til brukergrensesnittet og arbeidsflyten i Focus Konstruksjon.

Sett ut laster

Se hvordan du oppretter et lasttilfelle, setter ut last og lager lastkombinasjoner. Du ser også hvordan du setter ut snølast og vindlast.

Bibliotek

Få et nærmere innblikk i hva som ligger på biblioteks-fanen i programmet. Her finner du nyttige veivisere for å kunne modellere raskere.

Moduler

Hovedprogrammet Focus Konstruksjon 2D kan utvides med flere spesialiserte verktøy og funksjoner. Vi tilbyr løsninger utviklet for det norske markedet, med norske standarder og bibliotekinnhold som forenkler din arbeidsflyt betraktelig.

Image

vis alle

Dynamikk  2D

I Dynamikkmodulen kan du utføre  jordskjelvanalyser i henhold til Eurokode 8, og i tillegg kan du finne vibrasjonsformene til konstruksjonen og ved hvilke frekvenser disse oppstår. Dynamikkmodulen inneholder to ulike analyser; en vibrasjonsanalyse og en responsspektrumanalyse.

Pris fra kr 

5 075,-

Årlig abonnement

Les mer >>
Image

Betong 2D

I betongmodulen kan du lage betongkonstruksjoner, legge inn armering og utføre kapasitetskontroll etter gjeldende betongstandard, Eurocode 2.

Pris fra kr 

5 075,-

Årlig abonnement

Les mer >>
Image

Stål 2D

I stålmodulen får du tilgang til kapasitetskontroll for stål i henhold til Eurokode 3. Programmet støtter også kapasitetskontroll etter tidligere utgitte standard NS 3472.

Pris fra kr 

5 075,-

Årlig abonnement

Les mer >>
Image

Tre 2D

I tremodulen kan du lage trekonstruksjoner og utføre kapasitetskontroll i henhold til Eurocode 5. Kontrollen gjøres etter EN 1995 basert på de beregnede statikkresultatene.

Pris fra kr 

5 075,-

Årlig abonnement

Les mer >>
Image

Kundeerfaringer

Priser

 

Focus Konstruksjon 2D

Enbruker lisens

9 500,-

årlig abonnement

 • Låst på en maskin.
 • Best når programmet kun brukes på en plass.
 • En lisens per maskin.

Anbefalt!

Focus Konstruksjon 2D

Flerbruker lisens

12 250,-

årlig abonnement

 • Flyter mellom flere maskiner.
 • Best når programmet skal brukes over flere maskiner.
 • En lisens per samtidig bruker.

Utvidelser

Dynamikk 2D

5 075,- / 6 250,-

Årlig abonnement

Les mer >>

Betong 2D

5 075,- / 6 500,-

Årlig abonnement

Les mer >>

Stål 2D

5 075,- / 6 500,-

Årlig abonnement

Les mer >>

Tre 2D

5 075,- / 6 500,-

Årlig abonnement

Les mer >>
Two columns
Vertical
Horizontal
Focus Konstruksjon 2D
Summary
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show

Kursliste

Leter etter kurs...

Relaterte produkter