Focus Konstruksjon 3D

Analyseprogram for komplekse konstruksjoner

Pris fra kr

12 500,-

Focus Konstruksjon 3D

Focus Konstruksjon 3D er et FEM analyseprogram for Microsoft Windows som benytter elementmetoden for å beregne alt fra enkle til komplekse konstruksjoner i 2D og 3D.  

Programmet har en enkel og intuitiv oppbygning som gjør det enkelt å ta i bruk fra første stund. Her kan du modellere alt fra en enkelt bjelke til mer komplekse modeller i enten 2D eller 3D. Du kan modellere med materialene stål, tre og betong og kjøre en full global analyse av konstruksjonen i henhold til eurokoden med nasjonale tillegg for enten Norge eller Sverige. 

Brukervennling

Programmet har et elegant Windows brukergrensesnitt.
Du tegner opp din modell, legger på laster og oppleggs krefter og får en grafisk visning av alle resultater.

Global analyse

Gjør total globale analyser med materialtypene stål, tre og betong i en komplett modell.

Lastberegninger

Vegvisere for snølast, vindlast og lastkombinasjoner.  Snø- og vindlast beregnes ihht. gjeldende Norsk standard. Det er også mulig å bruke svensk eller britisk standard.

Om Focus Konstruksjon 3D

Focus Konstruksjon 3D består av en grunnmodul som du kan bygge på med fire ulike moduler etter ditt behov; Stål, Tre, Betong og Dynamikk. Når du har Focus Konstruksjon 3D har du tilgang til både 2D-  3D-versjonen av programmet. Muligheten til å modellere skall er kun tilgjengelig i 3D. 

Hvorfor velge Focus Konstruksjon 3D 

 • Intuitivt og enkelt å ta i bruk, Norske eller Engelske menyer
 • Du ønsker å jobbe med beregning i både 2D og 3D 
 • Du ønsker å beregne skall (skiver og plater) 
 • Total global analyse med flere materialtyper i en komplett 3modell
 • Veivisere for snølast, vindlast og lastkombinasjoner 
 • Visning av resultater i form av diagrammer, fargekart, kapasitetsutnyttelse i henhold til eurokoden 
 • Komplett rapport med alle resultater
 • Bibliotek med veivisere for hurtig modellering
 • Import og eksportmuligheter via IFC, Excel og Revit (eksport via RAT Bygg) 
Image

Modell

En konstruksjon kan modelleres med rette bjelke- eller stavsegmenter, krumme bjelkesegmenter og skall. Stavsegmentene kan ta enten strekk, trykk eller begge. Alle segmentene kan ha lineært varierende tverrsnitt og kan hentes fra den omfattende profildatabasen i programmet. I tillegg kan du definere egne tverrsnitts varianter ved behov. Skall, som skiver og plater, er tilgjengelig i Focus Konstruksjon 3D og kan modelleres med betong, stål og Tre (CLT) som materiale. 

Focus Konstruksjon 3D håndterer de aller fleste opplegg, selv om disse er rotert, og forskjellige typer ledd og fjærer. Linjerandbetingelser og flaterandbetingelser kan også inneholde fjærer. Dette gjør det lett å kunne modellere stivhet mot grunn og lignende. Programmet tar også høyde for eksentrisiteter. 

Focus Konstruksjon har et bibliotek med veivisere for å sette ut bl.a. vegger, søyler, bjelkesystem, takstoler, fagverk, rammer og etasjerammer.

Lastbilde

Lastbildet i modellen blir riktig representert og lastkombinasjonene bygges raskt og enkelt opp av lasttilfeller. Disse kan inneholde fordelte laster som linjelast og flatelast, konsentrerte laster, foreskrevne forskyvninger, momenter, temperaturlaster og initialtøyninger.

Dersom du vil regne med snølaster eller vindlaster, kan disse settes ut ved hjelp av veivisere som genererer lastene etter henholdsvis EN 1991-1-3 og EN 1991-1-4. Programmet har også en meget nyttig veiviser for generering av lastkombinasjoner i henhold til EN 1990.

Analysetyper

Det er en rekke analysetyper tilgjengelig i Focus Konstruksjon 3D som statiske analyser etter både lineær- og ikkelineærteori, knekningsanalyse, influenslinjeanalyse og lasttoganalyse.

Resultatene vises grafisk for momenter, krefter, forskyvninger og knekkformer. Du kan enkelt få frem eksakte verdier for moment, skjærkraft, normalkraft og forskyvning.

Dokumentasjon

Programmet gjør det enkelt å dokumentere dine beregninger og du kan lage tilpassede utskrifter ved hjelp av utskriftsmaler. Det følger også med ferdige maler som gjør det enkelt å ta de utskriftene du måtte ha behov for. Du kan både definere dine egne eller ta utgangspunkt i en av de tilhørende malene. På denne måten er du garantert å få dokumentasjon på akkurat det du måtte ønske.

Nye funksjoner

Nytt i Focus Konstruksjon 2024, flere oppdateringer og funksjoner kommer over året.

to skjermbilder som viser hurtigtaster i focus konstruksjon

Hurtigtaster

Alle knapper og kontekstmenyvalg kan nå tilegnes hurtigtast.

Antallet funksjoner som kan tilegnes hurtigtast har dermed økt fra 17 til 509 og man kan tilegne hurtigtast til nesten enhver funksjon i programmet.

Knutepunkter kan nå være interne på flere ting

Det er nå mulig å la knutepunkter være interne til flere segmenter eller skall. Man slipper derfor å splitte segmenter om man skal koble segmenter interne på de.

Legg merke til at man kan koble knutepunkter til eller fra segmenter eller skall via kontekstmenyen ved å selektere både knutepunktet og segmentet eller skallet.

Image

Vindlast på hele bygg

Det er nå mulig å generere vindlast på et helt bygg ved hjelp av vindlastveiviseren.

Man kan selektere fire vegger og tak og få generert vindlast på alt samtidig (vindretning velges i veiviseren), og man får automatisk utfylt flere lenger enn ved seleksjon av kun én vegg eller ett tak. Man genererer vindlast for én vindretning om gangen.

Image

Innvendig vindtrykk

Vindlastveiviseren tar nå hensyn til innvendig vindtrykk ved generering av vindlast dersom brukeren velger det.

Brukeren må selv oppgi data knyttet til åpningsforhold og dominerende fasade, om en eksisterer.

Image

«Verifiser modell» har snarveier til ryddekommandoer

Alle knapper og kontekstmenyvalg kan nå tilegnes hurtigtast. Antallet funksjoner som kan tilegnes hurtigtast har dermed økt fra 17 til 509 og man kan tilegne hurtigtast til nesten enhver funksjon i programmet.

Notater i rapport

Det er nå mulig å skrive egne notater i HTML-rapporten for bruk i sidemannskontroll eller for å legge til egne merknader.

Armering i rapport

Armeringen i betongsegmenter og -skall vises nå grafisk i rapporten. Dette er et supplement til tabellene som til dels viser samme informasjon.

For segmenter er det en interaktiv slider som viser tverrsnitt og sidesnitt akkurat som i programmet.

Se video

Nedenfor ligger noen filmer av Focus Konstruksjon. Dette er en fin introduksjon til å bli litt kjent med programmet.

Modeller en konstruksjon

En kort introduksjon til brukergrensesnittet og arbeidsflyten i Focus Konstruksjon.

Sett ut laster

Se hvordan du oppretter et lasttilfelle, setter ut last og lager lastkombinasjoner. Du ser også hvordan du setter ut snølast og vindlast.

Bibliotek

Få et nærmere innblikk i hva som ligger på biblioteks-fanen i programmet. Her finner du nyttige veivisere for å kunne modellere raskere.

Moduler

Hovedprogrammet Focus Konstruksjon 3D kan utvides med flere spesialiserte verktøy og funksjoner. Vi tilbyr løsninger utviklet for det norske markedet, med norske standarder og bibliotekinnhold som forenkler din arbeidsflyt betraktelig.

Image

vis alle

Dynamikk 3D

I Dynamikkmodulen kan du utføre jordskjelvanalyser i henhold til Eurokode 8, og i tillegg kan du finne vibrasjonsformene til konstruksjonen og ved hvilke frekvenser disse oppstår. Dynamikkmodulen inneholder to ulike analyser; en vibrasjonsanalyse og en responsspektrumanalyse.

Pris fra kr 

8 000,-

Årlig abonnement

Les mer >>
Image

Betong 3D

I betongmodulen kan du lage betongkonstruksjoner, legge inn armering og utføre kapasitetskontroll etter gjeldende betongstandard, Eurocode 2.

Pris fra kr 

8 000,-

Årlig abonnement

Les mer >>
Image

Stål 3D

I stålmodulen får du tilgang til kapasitets-kontroll for stål i henhold til Eurokode 3. Programmet støtter også kapasitetskontroll etter tidligere utgitte standard NS 3472.

Pris fra kr 

8 000,-

Årlig abonnement

Les mer >>
Image

Tre 3D

I tremodulen kan du lage trekonstruksjoner og utføre kapasitetskontroll i henhold til Eurocode 5. Kontrollen gjøres etter EN 1995 basert på de beregnede statikkresultatene.

Pris fra kr 

8 000,-

Årlig abonnement

Les mer >>
Image

Dette sier kundene

Priser

 

Focus Konstruksjon 3D

Enbruker lisens

12 500,-

årlig abonnement

 • Låst på en maskin.
 • Best når programmet kun brukes på en plass.
 • En lisens per maskin.

Anbefalt!

Focus Konstruksjon 3D

Flerbruker lisens

16 000,-

årlig abonnement

 • Flyter mellom flere maskiner.
 • Best når programmet skal brukes over flere maskiner.
 • En lisens per samtidig bruker.

Utvidelser

Dynamikk 3D (+2D)

8 000,- / 10 000,-

Årlig abonnement

Les mer >>

Betong 3D (+2D)

8 000,- / 10 250,-

Årlig abonnement

Les mer >>

Stål 3D (+2D)

8 000,- / 10 250,-

Årlig abonnement

Les mer >>

Tre 3D (+2D)

8 000,- / 10 250,-

Årlig abonnement

Les mer >>
Two columns
Vertical
Horizontal
Focus Konstruksjon 3D
Summary
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show

Kursliste

Leter etter kurs...

Relaterte produkter