Infrastruktur

BIM løsninger for design og konstruksjon av infrastruktur

For infrastruktur, planleggere og landskapsarkitekter

I 2006 gjorde vi flere grep som ga oss en stor markedsandel på programvare til landskapsarkitektene i Norge. Vi lanserte AutoCAD Civil 3D i det norske markedet og ganske samtidig lanserte vi Focus Arealplan. Gjennom samarbeid og hjelp fra flere dyktige landskapsarkitekter laget vi en programpakke som ble veldig populær, og de fleste landskapsarkitektfirmaene begynte å bruke våre programmer.

I 2008 lanserte vi Focus CAT Basis som senere ble utvidet med moduler for Veg, VA og Landskap. Kort tid etterpå kjøpte vi VARDAK AS og var klare for å levere til hele infrastrukturmarkedet i Norge.

I hele perioden har vi også levert Focus Anbud for utarbeidelse av byggebeskrivelser og skjøtselsbeskrivelser etter NS 3420 og prosesskodene.

I 2019 lanserte vi Focus Beskrivelse, neste generasjon programvare for utarbeidelse av anbudsbeskrivelser etter NS 3420 og prosesskodene. Focus Beskrivelse er en ren skyløsning (SaaS) som muliggjør helt nye samarbeidsmuligheter og fungerer på PC, Mac, nettbrett og mobil.

Statens vegvesen, Bane NOR, Forsvaret, alle fylkeskommuner og alle de større rådgivende ingeniørkontorene er kunder på våre infrastrukturløsninger.

Grunnlaget for suksessen mener vi er leveranse av god programvare, gode arbeidsprosesser, og god faglig kompetanse hos våre utviklere og konsulenter.

I tillegg har vi et proft kurssenter med erfarne kursholdere og en brukerstøtteordning med dyktige produkteksperter.

Digitalisering av Infrastruktur

Focus Software skal være i front for digitalisering av byggenæringen. Fra design og modell til BIM og digital tvilling.

BIM

BIM (Bygnings Informasjons Modellering) og digitalisering er en viktig del av all utomhus prosjektering. Gode digitale modeller er en forutsetning for gode leveranser til oppdragsgiver.

Bruk av BIM i prosjektene er like mye metode som bruk av riktige verktøy. Focus Software leverer både den riktige programvaren og har dyktige produkteksperter med inngående kunnskap i bruk av BIM i prosjektene. Vi bistår gjerne med i opplæring av brukere, BIM ansvarlige og BIM koordinatorer eller deltar i prosjektene med kompetanse i metode, tverrfaglig koordinering og bruk av programvare.

BIM og digitalisering åpner også helt nye muligheter når det gjelder samhandling i prosjektene, både mellom de prosjekterende, byggherrer, entreprenører og sluttbrukere.

Vi utfordrer dere gjerne i å bli enda bedre på bruk av mulighetene i dagens teknologi.

Verktøy for infrastrukturprosjekter

Focus Software utvikler programvare og Autodeskapplikasjoner for infrastruktur, som forenkler arbeidsflyten og samhandling med resten av byggenæringen.

Vi sørger for at programvaren hjelper deg med de kjedelige og arbeidskrevende oppgavene og frigjør mer av tiden din til å designe gode løsninger.

Våre løsninger innen infrastruktur retter seg mot; Landskapsarkitekter, VA-ingeniører, Vegingeniører, Arealplanleggere og entreprenører.

Med Autodesk AEC Collection eller Infraworks, Civil 3D og Revit med applikasjonene Focus CAT og RAT har du løsningen for å levere gode BIM prosjekter

Focus Arealplan og Grunnerverv er programvaren for deg som skal utarbeide reguleringsplaner eller utføre grunnervervsoppdrag.

Med Focus CAT Basis, Veg, VA og Landskap utvider vi Civil 3D med funksjonalitet slik at du enkelt kan prosjektere disse fagområdene i Norge og forholde deg til norske standarder og filformater.

Med Focus RAT har du et oppsett av Revit for Landskap i norske prosjekter, i tillegg til maler og objektbibliotek inneholder programmet god funksjonalitet for håndtering av norske filformater som SOSI og KOF samt en rekke andre tidsbesparende funksjoner for Landskapsarkitekten.

For de som utarbeider byggebeskrivelser eller skjøtselbeskrivelser etter NS 3420 og prosesskodene, eller totalentrepriser, har vi lansert en helt ny skybasertplattform for dette. Her kan du utarbeide byggebeskrivelsene på PC, Mac eller nettbrett i samarbeid med flere andre samtidig. Focus Beskrivelse introduserer helt nye og bedre metoder for samhandling og samarbeide i forbindelse med utarbeidelse av byggebeskrivelser, alle data i skyen, alle data tilgjengelige for alle prosjektdeltagere hvor som helst og på mange forskjellige plattformer.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Noen av våre referanser

Møt våre konsulenter

Landskapsarkitektur handler om å skape gode uteomgivelser. Utforming av byrom og fellesarenaer er viktig for at mennesker skal trives og miljøet ivaretas. Vi i Focus ønsker å gjøre det enklest mulig for landskapsarkitekten å prosjektere bærekraftig, være kreativ og formidle arbeidet på en god måte, både visuelt og teknisk.

- Alejandro Figueres-Munoz, M.Sc. Civil Engineer og kursansvarlig, Focus Software AS

Image

Vannkvaliteten og vannforsyningen i Norge har lenge vært god, men klimaforandringer, økte krav til leveringssikkerhet og beredskap, samt et stort vedlikeholdsetterslep skaper likevel store utfordringer for VA systemer i norske kommuner. Gode nettverk skapes allerede i planleggingsfasen, hvor bedre og mer effektiv planlegging gjør at man får mer ut av hver krone investert. 

- Ieva Halvorsen, VA-ingeniør, teamleader og produkteier for Focus VARDAK, Focus Software

Image

Det investeres, prosjekteres og bygges mye veg og bane i Norge i dag. Enten det er snakk om store prosjekter med nasjonal betydning, eller prosjekter på fylkes- eller kommunenivå, så har vi som mål å hjelpe våre kunder og samarbeidspartnere å leveres sine prosjekter til avtalt tid og budsjett.

- Andreas Engebretsen, Vegingeniør & produkteier for Focus CAT, Focus Software AS

Image
Image

Focus nyhetsbrev

Vi sender deg en månedlig mail, med oppdaterings-nyheter og fagfelt-artikler.

Meld deg på nå →