Landskap

Prosjektering av terreng med norske standarder og krav.

Pris fra kr

14 000,-

Focus CAT Landskap

Focus CAT Landskap er et program for effektiv prosjektering av landskapsmodeller med Civil 3D. CAT Landskap gjør det mulig å lage avanserte fagmodeller, samt visuelle visninger for generering av tegninger. 

Med Focus CAT Landskap kan du utarbeide fullverdige BIM fagmodeller. Dkan prosjektere avanserte terrenginngrep og modellere kantstein, murer og 3D objekter utfra overflatemodeller. Disse objektene kan videre berikes med relevant data for generering av fagmodeller. 

Programmer lar deg utarbeide skråningsanalyserutføre masseberegning og hente koordinattabeller på en enkel måte. Dette gjør at du alltid har et oppdatert overblikk over prosjektering og kan spare prosjekteringstid. 

CAT Landskap byr også på funksjonalitet for opptegning av visuelle snitt- og planvisninger, slik at du kan utarbeide tegninger fra modellen på en effektiv måte. 

Punkt og linje-kontroll

Med Focus CAT Landskap kan du sette ut punkter med ønsket utseende, påskriftstil, høyde og beskrivelse. I tillegg kan du modifisere linjer til å ha ønsket fall og høyde.

Høyde / skråning analyser

Du kan definere høyde- og skråninganalyser for overflatemodeller. Analysedefinisjoner kan eksporteres til senere bruk i andre modeller. 

Kantsteinsprofiler

Gjør arbeidsflyten mye lettere og raskere med Focus Kantsteinsprofil.

Om Focus CAT Landskap

Avanserte Civil 3d verktøy for landskaps-arkitekter

Friform Terrengforming

Du kan forme terrengmodeller helt fritt ved å redigere triangulering med «Friform Terreng» funksjon. Her er det bare kreativiteten som setter grensene.

Focus Kantsteinprofil

Programmet har funksjonalitet til å lage tilpassede 3D modeller av kantstein med riktig prosesskode-informasjon og skaper overflatemodeller av kantstein automatisk

Snittfunksjon

Plantefelt

Du kan tegne et eller flere plantefelt på modellen og velge ønsket art blant hundrevis av planter i vår plantedatabase. Du kan videre styre blant annet planteavstand og avstand til avgrensing av feltet. 

Hent kanter fra volum-objekter

Du kan enkelt hente ut kanter fra eksisterende objekter i en modell og sette disse sammen som en polylinjer eller featurelinje for videre prosjektering. Dette gjør det enkelt å tilpasse modellering til andre fagmodeller. 

Generer volumer mellom overflater

Med dette verktøyet kan du lage 3D objekter av volumet mellom to overflatemodeller. Disse kan senere oppdateres og deles i sjikt som ønsket.

Lag samlet trau

Med Focus CAT Landskap kan du fort lage en sammensatt trauoverflate av flere terrenginngrep ved å benytte funksjonen «Lag samlet trau». 

Bibliotek for Landskap

Slippes i 2021.

Dette sier kundene

Jeg bruker Focus CAT Landskap daglig i mitt arbeide. Mine prosjekter er primært som modellansvarlig på de store infrastrukturprosjektene, og her går alt nå modellbasert og papirløst. Programmet er et veldig godt og nyttig tilskudd til de vanlige Civil-funksjonen, og jeg benytter aller hyppigst funksjonene for å definere og oppdatere overbygninger. Dette er perfekt for å oppdatere og eliminere konflikter mot andre fag. For å lage visualiseringer som også kan gå inn i samordningsmodeller, vil jeg også trekke frem funksjonen «Eksporter TIN Surface til AutoCAD-objekt» som en helt genial og tidsbesparende funksjon. 

Jeg er ansvarlig for opplæringen av nyutdannede landskapsarkitekter i Civil 3D på vårt kontor, og jeg opplever at de enklere forstår programmet og oppsettet når det også er en norsk modul som styrker bruken. 

Nina Wethe Rognlien
Sweco Norge AS, Senior landskapsarkitekt

Priser

 

Focus CAT - Landskap

Flerbruker

14 000,-

årlig abonnement

  • Flyter mellom flere maskiner.
  • Best når programmet skal brukes over flere maskiner.
  • En lisens per samtidig bruker.
  • Krever Focus CAT

Kursliste

Leter etter kurs...

Relaterte produkter