Landskap

Prosjektering av terreng med norske standarder og krav.

Pris fra kr

17 000,-

Focus CAT Landskap

Focus CAT Landskap er et program for effektiv prosjektering av landskapsmodeller med Civil 3D. CAT Landskap gjør det mulig å lage avanserte fagmodeller, samt visuelle visninger for generering av tegninger. 

Med Focus CAT Landskap kan du utarbeide fullverdige BIM fagmodeller. Dkan prosjektere avanserte terrenginngrep og modellere kantstein, murer og 3D objekter utfra overflatemodeller. Disse objektene kan videre berikes med relevant data for generering av fagmodeller. 

Programmer lar deg utarbeide skråningsanalyserutføre masseberegning og hente koordinattabeller på en enkel måte. Dette gjør at du alltid har et oppdatert overblikk over prosjektering og kan spare prosjekteringstid. 

CAT Landskap byr også på funksjonalitet for opptegning av visuelle snitt- og planvisninger, slik at du kan utarbeide tegninger fra modellen på en effektiv måte. 

Punkt og linje-kontroll

Med Focus CAT Landskap kan du sette ut punkter med ønsket utseende, påskriftstil, høyde og beskrivelse. I tillegg kan du modifisere linjer til å ha ønsket fall og høyde.

Høyde / skråning analyser

Du kan definere høyde- og skråninganalyser for overflatemodeller. Analysedefinisjoner kan eksporteres til senere bruk i andre modeller. 

Kantsteinsprofiler

Gjør arbeidsflyten mye lettere og raskere med Focus Kantsteinsprofil.

Om Focus CAT Landskap

Avanserte Civil 3D verktøy for landskapsarkitekter

Friform Terrengforming

Du kan forme terrengmodeller helt fritt ved å redigere triangulering med «Friform Terreng» funksjon. Her er det bare kreativiteten som setter grensene.

Snittfunksjon

Du har mulighet til å lage et snitt gjennom ulike 3D-objekter, inkludert terrengmodeller, COGO-punkter og bygg fra Revit.

Definer overbygning

Du kan generere en overbygning, dvs. et volumobjekt med eventuell inndeling i sjikt, oppover eller nedover fra en terrengmodell.

Focus Kantsteinprofil

Programmet har funksjonalitet til å lage tilpassede 3D modeller av kantstein med riktig prosesskode-informasjon og skaper overflatemodeller av kantstein automatisk

Normalprofiler for mur

Dette verktøyet er integrert i Toolpalettes og gir mulighet til å sette ut normalprofiler for ulike standard murtyper og tilpasse disse, før de kobles til en horisontalgeometri for å forme en 3D-modell. Normalprofilene er bedre tilpasset norske forhold enn dem som følger med Civil 3D.

Plantefelt

Du kan tegne et eller flere plantefelt på modellen og velge ønsket art blant hundrevis av planter i vår plantedatabase. Du kan videre styre blant annet planteavstand og avstand til avgrensing av feltet. 

Generer volumer mellom overflater

Med Volum mellom overflater kan du lage 3D objekter av volumet mellom to overflatemodeller. Disse kan senere oppdateres og deles i sjikt som ønsket.

Lag samlet trau

Med Focus CAT Landskap kan du fort lage en sammensatt trauoverflate av flere terrenginngrep ved å benytte funksjonen «Lag samlet trau». 

Biblioteksutforsker

Dette verktøyet er integrert som en egen fane i Civil 3Ds Blocks-palette, for enklere administrasjon av blokker. Det gir mulighet til å sette ut 2D- og 3D-blokker fra Focus' standard blokkbibliotek i tegningen, eller å laste inn og bruke biblioteker med egendefinerte blokker.

Hent kanter fra volum-objekter

Du kan enkelt hente ut kanter fra eksisterende objekter i en modell, og sette disse sammen som polylinjer eller featurelinjer for videre prosjektering. Dette gjør det enkelt å tilpasse modellering til andre fagmodeller.

Dette sier kundene

[testimonial_stars id=12]

Priser

 

Focus CAT - Landskap

Flerbruker

16 100,-

årlig abonnement

  • Flyter mellom flere maskiner.
  • Best når programmet skal brukes over flere maskiner.
  • En lisens per samtidig bruker.
  • Krever Focus CAT

Kursliste

Leter etter kurs...

Relaterte produkter