WEBINARER - Faglig påfyll

Kommende Webinarer:


 

Innføring i dynamiske blokker i AutoCAD og Civil 3D

Fredag 23. oktober 2020 10:00 - 11:00

I dette webinaret viser vi deg hvordan du kan lage egne blokker med varierende lengde, og bredde som kan roteres på en enkel måte.

Slike dynamiske blokker kan spare deg for mye tid når du skal tilpasse objektene du benytter oftest i prosjektering av for eksempel landskapsplaner i AutoCAD eller Civil 3D.

Foredragsholder er: Alex Figueres BIM-konsulent, Focus Software AS

Meld deg på!

Tidligere Webinarer


Energiberegning etter TEK17 ved hjelp av Revit og Focus RAT

fredag 16. oktober 2020 10:00 - 10:30

Vi viser hvordan en Revitmodell kan eksporters til SINTEF's TEK-Sjekk regneark for energiberegning.

Du kan spare mye tid på å ta ut arealer og volumer samt U-verdier på bygningsdeler som brukes i regnearket.

Foredragsholder: Knut Sandvik, Byggingeniør, Focus Software AS

Utskrifter av modellen i Focus Konstruksjon 2021

Torsdag 8. oktober 2020 10:00 - 11:00

I dette webinaret skal vi vise noen tips og muligheter som finnes ved utskrifter.

Tilpasning til egne maler, bruk av bilder og lage pdf-rapporter er noe av det som vil bli vist. I tillegg vil program-brukerne kunne gi tilbakemelding på ønsket rapportinnhold.

Foredragsholder er byggingeniør Olav Dammen.

Modellering med søyler, bjelker og hulldekker

Torsdag 24. september 2020 10:00 - 11:00

I dette webinaret skal vi vise muligheten for å benytte buntet- og bestemt armering i bjelker og søyler.
I tillegg blir det vist hvordan profilerte skallsystem (hulldekker og plater) kan benyttes i programmet.

Foredragsholder er byggingeniør Olav Dammen.

Introduksjon til Focus Grunnerverv

fredag 18. september 2020 KL. 10:00 – 10:30

Focus Grunnerverv er en utvidelse av Focus Arealplan som gjør arbeid med grunnervervstegninger enkelt.

Vi går gjennom de mest sentrale funksjonene blant annet takstlisten som gjør at du slipper å hente eierliste siden Focus Grunnerverv er koblet til matrikkelen via Norkart. 

Vi ser også på innhenting av grunnlagsdata og på malfilene som samlet sett gjør at produksjonen av grunnervervstegninger går som en lek. Det blir som alltid mulig å stille spørsmål underveis.

Foredragsholder er Andreas Rønsdal, arealplanlegger og produkteier for Focus Arealplan og Focus Grunnerverv

Focus Konstruksjon 2021. Modellering med Hjelpelinjer og Snittvisninger

torsdag 10. september 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinarert blir det vist noen situasjoner hvor Hjelpelinjer er en effektiv metode for å angi krysningspunkter mellom segmenter i 2D-modus.


I 3D-modus benyttes Snittvisninger for å finne krysningspunktene mellom skall-objekter og segmenter.
Det blir også vist hvordan Snittvisninger benyttes til å vise horisontale og vertikale plan i modeller.

Foredragsholder er byggingeniør Olav Dammen.

Detaljering av betongelementer med AGACAD

fredag 11. september 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret viser vi hvordan du kan bruke AGACAD til å sette å ut detaljer (Opptil LOD400) i betongelementer for å kunne produsere verkstedstegninger (Workshop Drawings) på en effektiv måte.

Webinaret holdes av byggingeniør og BIM konsulent Jørgen Westerby

Focus Konstruksjon Lasttog på segment og skall

torsdag 25. juni 2020 KL. 10:00 – 10:30

Lasttog og influenslinje blir vist på både segmenter og skall.
Det blir også utført analyser basert på ønskede plasseringer av lasttogene.

Foredragsholder er Olav Dammen, byggingeniør Focus Software AS.

Bedre arbeidsflyt med BIM 360 Design

Fredag 19. juni 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret vil vi gå dypere inn i BIM360 Design. Hovedelementet vi skal gå gjennom er arbeidsflyt og riktig oppsett av Design slik at det også gjenspeiler anbefalinger i ISO19650.

Hvordan lagre filer riktig fra Revit opp i BIM 360,
Sette opp Design teams
Hvordan dele filer korrekt i Design

Foredragsholder: Knut Sandvik, Byggingeniør, Focus Software AS

Hvordan bruke Revit til brannprosjektering

Fredag 12. juni 2020 KL. 10:00 – 10:30

Vi vil vise hvordan lage ulike former for branntegnigner som branntekniske planer, orienteringsplaner og rømningsplaner.

Vi viser deg også hvordan det er mulig å automatisk lage roterte orienteringsplaner per rom, noe som er svært tidsbesparende.

For å lage disse planene bruke jeg brannsymboler i henhold til NS7010 og NS3925 og fargelegger bygningsdeler automatisk i henhold til brannklasse.

Foredragsholder: Knut Sandvik, Byggingeniør, Focus Software AS

Focus Konstruksjon: Armering av betong

torsdag 11. juni 2020 KL. 10:00 – 10:30

Vi skal vise frem innstillinger knyttet til betong og armering, hvordan modellere armering i betongsegmenter og -skall, si litt om hvordan dette beregnes og vise frem kapasitetskontroll etter EN1992.

Foredragsholder er Magnus Nymoen Lund, programutvikler Focus Konstruksjon.

SOSI Import for Revit i Focus RAT

Fredag 8. mai 2020 KL. 10:00 – 11:00

Med Focus RAT Basis 2021 lanserer vi en helt ny funksjon for SOSI-Import som vi gjerne vil vise deg.

Denne erstatter tidligere SOSI-Import og vil derfor påvirke alle våre brukere. I dette webinaret tar vi en titt på den nye importen og hvilke nye muligheter den gir oss.

Foredragsholder: Alejandro Figueres-Muñoz, Sivilingeniør, og BIM konsulent, Focus Software AS

Focus Konstruksjon: Laster, lasttilfeller og lastkombinasjoner.

torsdag 30. april 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret skal vi vise hvordan du kan jobbe mer effektivt med alle typer laster, lasttilfeller og lastkombinasjoner i Focus Konstruksjon i dine prosjekter.

Vi vil vise laster på enkle til mer avanserte modeller.

Foredragsholder er Olav Dammen, byggingeniør Focus Software AS.

Håndtering av SOSI i Focus CAT

Onsdag 29. april 2020 KL. 10:00 – 11:00

I dette webinaret ser vi på håndtering av SOSI med Focus CAT. Vi tar en titt på import samt behandling av SOSI-objektene etter de er tatt inn i Civil 3D. Sortering, endring og beriking av SOSI-objekter vil være et tema.

Det blir også en titt på hvordan man kan håndtere SOSI-data som kommer på GML formatet, noe som er formatet som mange nye standarder benytter.

Foredragsholder er vegingeniør, og produkteier for Focus CAT, Andreas Engebretsen

Prosjektering av Kantstein i Focus CAT Landskap

Fredag 24. april 2020 KL. 10:00 – 10:30

I Focus CAT Landskap har vi to funksjoner for prosjektering av kantstein; Focus Kantsteinsprofil og Kantsteinspaletten.

I dette webinaret skal vi vise disse funksjonene og forskjellene mellom dem, samt hvilken funksjon som egner seg best i ulike situasjoner.

Webinaret holdes av landskapsarkitekt Marianne Dahl Østerud

Fagmodeller for Veg i Focus CAT Veg

Fredag 17. april 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret skal vi se på produksjon av fagmodell med Focus CAT Veg.

Det vil være fokus på hvordan produsere god geometri og tilhørende metadata. Utseende for fagmodeller samt mulighet for annotasjon vil også være tema. 

Foredragsholder er veiingeniør, og produkteier for Focus CAT, Andreas Engebretsen

Focus Konstruksjon: Visningsinnstillinger for små og store modeller

torsdag 16. april 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret så vi nærmere på hvordan du benytter noen funksjoner og metoder som gjør det raskere og mer oversiktlig ved arbeid med større og mindre modeller.

Funksjoner som segmentgrupper, snitt og visningsfiltre vil bli benyttet.

Foredragsholder er Olav Dammen, application engineer, Focus Software AS

Tilpasning av tittelfelt i Focus Arealplan del 2

Fredag 3. april 2020 KL. 10:00 – 10:30

Vi får mange spørsmål om tittelfelt i Focus Arealplan.

I første del av dette webinaret, som blea holdt 13. mars, gikk vi gjennom det grunnleggende om tittelfelt. Denne dagen skal vi gå litt nærmere inn på hvordan endringer i tittelfelt kan gjøres.

Foredragsholder er Andreas Rønsdal, arealplanlegger og produkteier for Focus Arealplan

Tips og Triks i Focus VARDAK

onsdag 1. april 2020 KL. 10:00 – 10:30

BIM er viktig for VA, og utviklingen av Focus VARDAK går unna som alltid, og det er ikke alltid like lett å få med seg hva som endres.

I dette webinaret tar vi en oppsummering av det vi mener er de meast nyttige endringene, og hvordan dette vil påvirke bruk av programmet. Vi viser smarte funksjoner og arbeidsmetoder som kan forenkle og effektivisere ditt arbeid når du detaljprosjekterer i Focus VARDAK.

Foredragsholder er Ieva Halvorsen, VA ingeniør, og produkteier av Focus VARDAK.

Byggemeldingstegninger i Focus RAT

fredag 27 mars 2020 KL. 10:00 – 10:30

Det er viktig med godt utførte byggemeldingstegninger for at kommunen skal kunne behandle saken rask og effektiv.

I dette webinaret skal vi vise funksjoner i RAT og Revit som kan gjøre jobben med å opprette byggemeldingstegninger lettere og kjappere.

Foredragsholder er Vegard Hofgaard Bostad, Application Engineer, og BIM konsulent, Focus Software AS

Prosjektering av Parkering i Civil 3D og Focus CAT

fredag 20 mars 2020 KL. 10:00 – 11:00

I dette foredraget skal vi se på hvordan vi kan utnytte Civil 3D for å få kontroll på prosjektering av flater.

Vi skal gå igjennom hvordan kontrollere triangulering, analysere resultater og få en dynamisk innsikt i fall.

Foredragsholder er veiingeniør, og produkteier for Focus CAT, Andreas Engebretsen

Tilpasning av tittelfelt i Focus Arealplan - Del 1

fredag 13 mars 2020 KL. 10:00 – 10:30

Vi får mange spørsmål om tittelfelt i Focus Arealplan.

Denne dagen skal vi gå gjennom hvordan tittelfeltene er bygget opp, og hvordan dere kan gjøre endringer i disse.
Vi vil også se på de ulike tittelfeltene og layoutmalene som følger med Arealplan.

Foredragsholder er Andreas Rønsdal, arealplanlegger og produkteier for Focus Arealplan

Salgstegninger i Revit

fredag 6 mars 2020 KL. 10:00 – 10:30

Det er viktig å lage gode salgstegninger for å selge boliger. Vi vil vise hvordan dere enkelt kan lage salgstegninger for boliger med Autodesk Revit og Focus Revit Advanced Tools.

Vi kommer til å vise hvordan vi kan lage pene salgstegninger med den informasjonen som er viktig å vise. Blant annet viser vi hvordan få frem bruttoareal, primærareal og hvor mange rom boligen inneholder.

Vi vil bruke Focus RAT til å automatisere jobben med å lage mange salgstegninger på en gang.

Foredragsholder er Vegard Hofgaard Bostad.
Application Engineer, Focus Software AS

Subassembly Composer i Civil 3D

fredag 28 februar 2020 KL. 10:00 – 10:30

Subassembly Composer er en gratis tilleggsaplikasjon inkludert i Civil 3D. Denne lar brukeren lage sine egne normalprofiler (subassemblies) for modellering av korridor-modeller. Disse kan også lagres som egne filer for senere bruk i andre prosjekter.

Subassembly Composer supplerer Civil 3D og Focus Normalprofil-funksjon og byr på ekstra fleksibiliteten som Veg- og Landskapsmodellering ofte trenger.
I dette webinaret gir vi en grunnleggende innføring i Subassembly Composer for de som aldri har brukt verktøyet før. Vi viser hvordan du kan (1) starte Subassembly Composer, (2) lage dine egne subassemblies og lagre dem og (3) bruke disse på tvers av prosjektene dine.


Foredragsholder: Alejandro Figueres-Muñoz, Sivilingeniør, og BIM konsulent, Focus Software AS

Nyheter i Focus Konstruksjon 2020.2

fredag 21 februar 2020 KL. 13:00 – 13:30

I dette webinaret vil det blir gjennomgått hva som er nytt i versjon 2020.2 av Focus Konstruksjon. Se nyheter som blant annet; Profilert skall, utvidet funksjonalitet i Excel import og forbedringer i tegnemodus.

Foredragsholder er Cecilie Baglo, Byggingeniør og produkteier Focus Konstruksjon

Infraworks Tips og Triks

Fredag 21. februar 2020 KL. 10:00 – 10:30

Utviklingen av Infraworks går unna som alltid, og det er ikke alltid like lett å få med seg hva som endres. I dette webinaret tar vi en oppsummering av det vi mener er de mest nyttige endringene, og hvordan dette vil påvirke bruk av programmet. Vi kommer også til å se på hvordan samhandling mellom Infraworks, Civil 3D og BIM360 har utviklet seg, og hvilke muligheter dette gir.

Foredragsholder er veiingeniør, og produkteier for Focus CAT, Andreas Engebretsen

Prosjektering av samlet traubunn i Focus CAT Landskap

torsdag 20 februar 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret ser vi på prosjektering av gravenivåer ved bruk av funksjonen 'Lag samlet traubunn' fra Focus CAT Landskap.Vi tar en titt på hvordan man løser utfordringer rundt gravenivåer i forskjellige høyder og masser i flere sjikt.

Svar på spørsmål fra webinaret finner du HER (PDF)

Foredragsholder: Marianne Dahl Østerud, Landskapsarkitekt, Focus Software AS

Focus Arealplan: Rask Utarbeidelse av Store Planer

fredag 14 februar 2020 KL. 13:00 – 13:30

Vi slipper en ny versjon av Focus Arealplan, og vi skal i dette webinaret vise frem noen av forbedringene i denne oppdateringen.

Den viktigste nyheten er en helt ny flategenerator, som gjør arbeidet med store planer mye raskere.
I tillegg har vi lagt inn en hel del nye funksjoner, som vil hjelpe deg i arbeidet med å utarbeide reguleringsplaner.

Foredragsholder er Andreas Rønsdal, arealplanlegger og produkteier for Focus Arealplan

Vannkumkonfigurator i Focus VARDAK

Fredag 14. februar 2020 KL. 10:00 – 10:30

Focus Software samarbeid med Basal har laget vannkumkonfigurator iht. VA-Miljøblad nr. 112.
Konfiguratoren hjelper konsulentene å velge riktig konsoll og ventilhus til prefabrikkert vannkum med innstøpte bolter iht. VA-miljøblad nr. 112.
Mer informasjon om tilgjengelige konsoller iht. VA-Miljøblad nr. 112

Foredragsholder er VA ingeniør Ieva Halvorsen

Tips og Triks i Revit og Focus RAT

fredag 7 februar 2020 KL. 10:00 – 10:30

Vi skal se på noen av nyhetene i Revit 2020. Vi tar også en nærmere titt på flere av de forbedrede funksjonene i Focus RAT som forenkler og effektiviserer kjedelige og repeterende oppgaver i Revit

Foredragsholder er Application Engineer for Focus RAT, Aimo Nilsen

Civil 3D og BIM 360

tirsdag 4 februar 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret ser vi på hvordan vi kan bruke BIM360 sammen med Civil 3D. Det vil være fokus på hvordan jobbe mot et prosjekt i skyen ved bruk av BIM360, samt hvilke muligheter dette gir oss.

Foredragsholder er Produkteier for Focus CAT, Andreas Engebretsen

Fremtidens datautveksling: SOSI GML for VA-bransjen

fredag 17 januar 2020 KL. 10:00 – 10:30

Hva er SOSI GML og hvordan skal vi ta i bruk Norsk Vann sine produktspesifikasjoner? Vi skal også se på hvordan vi håndterer Norsk Vann sine produktspesifikasjoner i Focus CAT VA.

Foredragsholder: Henrik Lundeby Grimstad, VA ingeniør, Focus Software AS

Kollisjonskontroll i BIM360 modeller

Tirsdag 14 januar 2020 KL. 10:00 – 10:30

Vi kommer til å vise hvordan man kan bruke BIM360 Coordination til å lage sammenstillingsmodeller. Vil vil vise ulike teknikker for å tilpasse modellene for å kjøre ulike typer kollisjonskontroller.


Vi vil lage rødmerkinger og issues av kollisjonene og vise arbeidsflyt for å følge opp løsning av kollisjonene.

Foredragsholder er BIM-konsulent Vegard Hofgaard Bostad

Lysanalyser av boliger, skoler og kontorer

FREDAG 10 januar 2020 KL. 10:00 – 10:30

Vi viser hvordan vi kan benytte Revit til å gjøre lysanalyser for boliger, kontorer, og skoler i henhold til TEK17. Vi viser både alternativ metode og beregning av gjenomsnittlig dagslysfaktor.

Foredragsholder: Knut Sandvik, Byggingeniør, Focus Software AS

Viktige endringer i ny versjon av Focus Arealplan

FREDAG 13 desember 2019 KL. 10:00 – 10:30

Vi har oppdatert Focus Arealplan, og i dette webinaret vil vi vise frem de viktigste endringene.

Hensynsonegrenser splittes ikke lenger i krysningspunkter. Dette gir en litt annen arbeidsmetodikk. Vi vil vise forskjellene mellom gammel og ny tegnemetode.

Kommunelisten inneholder nå også alle nye kommunenummer som blir gjeldende fra 01.01.2020, og denne oppdateres ved oppstart av programmet.

Formåldatabasen oppdateres nå automatisk, og vi har lagt inn forslag til egendefinerte bokstavkoder på de formålene som mangler kode.

Vi skal gi noen tips til  mer effektiv bruk av tegneverktøyene i Arealplan.

Foredragsholder: Andreas Rønsdal, Arealplanlegger, Focus Software AS

BIM360 - Dykk ned i Document Manager

TIRSDAG 10 desember 2019 KL. 10:00 – 11:00

Autodesk BIM 360 Docs er et verktøy for dokumenthandtering med funksjonalitet som prosjekthotell. Modelleringsverktøy som Revit og Civil 3D har direkte integrasjon med Docs. Andre vertkøy som Microsoft Office, beksrivelsesverktøy, Archicad og de fleste andre kan lagre direkte til Docs.

Dette gjør at prosjektet ditt med modeller og dokumenter er tilgjengelig uansett tidspunkt, overalt og på hvilken som helst enhet. Docs gir deg verktøyene for å koordinere bedre, kommunisere mer effektivt og løse problemer raskt.
I dette webinaret vil vise BIM360 Docs i praktisk bruk og gi eksempler på ulike arbeidsflyter som KS på modeller og tegninger, tegningsdistribusjon, sammenligning av versjoner og mere om tiden strekker til.

Dette er bare et i en serie av webinarer som viser hvordan man kan jobbe med BIM360 verktøyene i små og store prosjekter,

Foredragsholder: Knut Sandvik, Byggingeniør, Focus Software AS

Nytt i Koordinater og Tabeller i Revit

FREDAG 6 desember 2019 KL. 10:00 – 10:30

Revit 2020.2 har kommet med store nyheter!

I denne oppdatering har Internal Origin endelig blitt synlig i Revit og måten denne forholder seg til prosjektkoordinater (Project Coordinates) og verdenskoordinater (Shared Coordinates) er også ny. I dette webinaret gir vi deg en konkret og oversiktlig innføring på dette. Du vil få full kontroll over koordinatene i alle dine prosjekter.

Vi viser i tillegg andre nyheter i denne oppdateringen, som for eksempel det forbedrede brukergrensesnittet for tabeller.

Foredragsholder: Alejandro Figueres-Muñoz, Sivilingeniør, Focus Software AS

Trapp i Civil 3D

FREDAG 29 november 2019 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret vil vi vise hvordan en kan lage trapp på en dynamisk måte ved bruk av Corridor-funksjonen i Civil 3D, og hvordan en kan hente ut flate (Surface) og volum (3D Solid) fra konstruksjonen. Denne metoden innebærer at konstruksjonen enkelt og effektivt kan redigeres etter at den er opprettet

Foredragsholder: Marianne Dahl Østerud, Landskapsarkitekt, Focus Software AS

Innføring i BIM360

FREDAG 22 november 2019 KL. 10:00 – 10:30

BIM360 er fremtidens verktøy, men hva er det egentlig?

«BIM360 er en enhetlig plattform som forbinder prosjektgruppene og dataene dine i sanntid, fra design til konstruksjon.» Hva vil dette si i praksis? Hvordan kan BIM360 bistå i prosjektene, fra designfasen til overlevering? Hvilke fordeler har BIM360 kontra andre skybaserte løsninger?

Dette er spørsmål som vi skal forsøke å gi noen svar på i dette webinaret.

Elementer i BIM360 som vil være en del av dette webinaret er:
Document Management
Design Collaboration
Model Coordination

I løpet av webinaret vil det være mulighet til å stille spørsmål. De spørsmål vi ikke rekker å svare på vil bli besvart i ettertid via mail.

Foredragsholder er BIM-konsulent Vegard Hofgaard Bostad

Vinduskjema i Revit

FREDAG 15 november 2019 KL. 10:00 – 10:30

Det blir først en liten gjennomgang av på endringer som er blitt gjort på vindus familiene i RAT-biblioteket, hvordan disse nye innstillingene fungerer samt hvordan de kan modifiseres Endringer gjelder åpningsvinduer, som nå har mulighet til å vise slagretnings-linjer i plan-, snitt- og fasade- visninger.

Deretter blir det en gjennomgang på hvordan man lager et vindu-skjema med RAT-verktøyene. Denne funksjonen har blitt oppdatert i siste versjon.

Her skal vi se på:

-Hva som er nytt  

-Oppsett og innstillinger

-Hvordan lage egen/modifisere en legende mal

Foredragsholder: Håkon Laugerud Gilje, BIM-konsulent Focus Software

AGACAD for modellering av stenderverk og bjelkelag

FREDAG 25 OKTOBER 2019 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret vil vi vise hvordan vi kan modellere stenderverk, bjelkelag og takkonstruksjoner i Revit.

Med Revit og framingproduktene fra AGA CAD er det enkelt å modellere stenderverk og komplette vegger/gulv/tak med plater utlekting, kledning og detaljer. Alt vil enkelt dokumenteres med komplette tegninger som består av oppriss, snitt, 3D-visning og stykklister.

Til slutt vil vi eksportere modellen til sager og elementmaskiner. Blant annet støttes maskiner fra Hundegger, Weinmann og Randek.

Foredragsholder: Knut Sandvik, Byggingeniør, Focus Software AS

Ny SOSI Import i Focus CAT Basis

TORSDAG 17 OKTOBER 2019 KL. 13:30 – 14:00

I uke 41 kom vi med en ny oppdatering for Focus CAT Basis 2020 og 2019. Med denne oppdateringen lanserer vi en helt ny funksjon for SOSI-Import som vi gjerne vil vise deg. Denne erstatter tidligere SOSI-Import og vi vil derfor påvirke alle våre brukere. I dette webinaret tar vi en titt på den nye importen og hvilke nye muligheter den gir oss.

Foredragsholder: Andreas Engebretsen, Produkteier, Focus Software AS

Trafikkanalyse i Infraworks og Civil 3D

FREDAG 11 OKTOBER 2019 KL. 10:00 – 10:30

Hvordan bruke Autodesk Vehicle Tracking for å definere og analysere trafikken på en byggeplass. Er det mulig å kjøre bl.a anleggsmaskiner inn/ut av byggeplassen? Vi ser litt på siktanalyser for både horisontal og vertikalklarering, og hvordan ta dette inn i Infraworks for videre prosjektering/visualisering

Foredragsholder: Leif Are Gundersen, Vegingeniør, Focus Software AS

Databånd for VA i Focus CAT VA

FREDAG 27 SEPTEMBER 2019 KL. 13:00 – 13:30

Vi viser deg hvordan du kan ta i bruk de ulike verktøyene som er utviklet for å effektivisere og muliggjøre de endringene man ønsker å gjennomføre i databåndet i CAT VA.

Foredragsholder: Henrik Lundeby Grimstad, VA-Ingeniør, Focus Software AS

Del 2 Modellering av armering i Revit

FREDAG 20 SEPTEMBER 2019 KL. 10:00 – 10:30

Vi går igjennom detaljering av armeringstegninger på modellen fra forrige armeringswebinar. Vi viser hvordan en kan bruke NavisWork til å utføre kollisjonkontroll på armeringsjern. Det er en fordel, men ikke et krav at du har sett Del 1 Modellering av Armering i Revit eller at du har noe erfaring med armering i Revit fra før.  

Foredragsholder: Jørgen Westerby

Nyheter i Focus Konstruksjon 2020

FREDAG 6 SEPTEMBER 2019 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret vil du få et innblikk i hvilke nyheter som kom i Focus Konstruksjon 2020.1. Du vil blant annet få se ny funksjonalitet som grafisk visning av oppleggskrefter, nye meshinnstillinger og en forbedret fordeling av linje- og
  

Foredragsholder: Cecilie Baglo

Gøy med Tabeller i Revit

FREDAG 23 august 2019 KL. 10:00 – 10:30

Tabeller er Revits svar på Excel. Det er uante muligheter for å ta ut informasjon om modellen.

Noe av det vi går gjennom er: Mengdeuttak, finne ut riktig antall materialer per etasje, fylle ut Revitegenskaper for rom vegger, osv, samt viser vi hvordan vi kan fullarmere et bygg i Revit.

Foredragsholder: Knut Sandvik

Del 1 Modellering av Armering i Revit

FREDAG 30 august 2019 KL. 10:00 – 10:30

Vi gir et overblikk over hvordan vi kan fullarmere et betongbygg i Revit. Vi viser hvordan sette posisjonsnummer på armeringen samt lage armeringstegninger og bøyelister.

 

Foredragsholder: Jørgen Westerby

Koordinater i Revit

FREDAG 14. JUNI 2019 KL. 10:00 – 11:00

Vi viser hvordan du håndterer Revit-prosjekter med både UTM- og NTM-koordinater. Vi viser også relevante eksempler for arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører. Til slutt eksporterer vi koordinatriktige DWG-filer og KOF-filer.

Foredragsholder: Alejandro Figueres-Munoz

Import og eksport av Excel og IFC i Focus Konstruksjon

FREDAG 7. JUNI 2019 KL. 10:00 - 10:30

I dette webinaret vil eksport og importmuligheter gjennom Excel og IFC i Focus Konstruksjon bli nøye forklart. Lær nyttig informasjon og arbeidsprosesser for å få inn en IFC-fil, og hvordan du kan postprosessere modellen etter behov.

Foredragsholder: Cecilie Baglo

 

Nyheter og oppdateringer i Focus Konstruksjon 2019 – Del 2

FREDAG 12. APRIL 2019 KL. 10:30 – 11:15

I dette webinaret blir noen nyhetene som har kommet det siste året illustrert og forklart (fra versjon 18.3 til 19.4.). Det har skjedd mye det siste året så for å få med alt så er disse nyhetene delt opp i to webinarer hvor dette er del 2 av 2.

I hovedtrekk så blir det snakk om konstruksjonsdeler, materialer, mesh og visning av resultater.

Kobling mellom Revit til Focus Konstruksjon

FREDAG 12. APRIL 2019 KL. 10:00 – 10:30

Her får du se en grundigere gjennomgang av hvordan du bruker koblingen fra RAT Byggeteknikk til Konstruksjon. Lær nyttige tips og triks for en mer effektiv hverdag og hvilke valg du burde ta stilling til allerede før du begynner å modellere i Revit.

Webinaret ble holdt av Cecilie Baglo som jobber som applikasjonsingeniør hos Focus Software, primært med Focus Konstruksjon og er produkteier for programmet.

Hvordan detaljere stålmodeller med knutepunkter i Revit

FREDAG 29. MARS 2019 KL. 10:00 – 10:45

Webinaret ble holdt av Knut Sandvik som jobber som applikasjonsingeniør hos Focus Software AS innen Revit.

Introduksjon til Focus Grunnerverv

MANDAG 26. FEBRUAR 2019 KL. 13:00 – 13:45

Få en introduksjon i Focus Grunnerverv og utvikling av grunnervervsplaner. Få en innføring i Grunnlagsdata, henting av SOSI filer or reguleringsplaner og mye mer. Foredragsholder er Øystein Wiger

Nyheter og oppdateringer i Focus Konstruksjon 2019 – Del 1

TIRSDAG 26. FEBRUAR 2019 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret blir noen nyhetene som har kommet det siste året illustrert og forklart (fra versjon 18.3 til 19.4.). Det har skjedd mye det siste året så for å få med alt så er disse nyhetene delt opp i to webinarer hvor dette er del 1 av 2.

Fra fagmodell for landskap til IFC og NS 3420-beskrivelse

TORSDAG 11. JANUAR 2019 KL. 10:00 – 11:00

I dette foredraget skal vi se på hvordan vi kan berike nye og eksisterende 3D fagmodeller i AutoCAD Civil 3D med informasjon. Her skal vi se på nye arbeidsflyter for å berike fagmodeller med objekt informasjon, samt helt ny funksjonalitet for berikelse og eksport av NS 3420-koder.Eksporter mengder direkte fra fagmodell til beskrivelse.

Koordinater og prosjektoppstart i Revit

MANDAG 11. DESEMBER 2018 KL. 10:00 – 10:45

Se foredrag fra Oslo BIM Conference som gratis webinar – Få en innføring i bruk av koordinater i Revit. Lær hvordan man starter opp nye prosjekter, enten man har terrengfil eller har mottatt koordinater. Foredraget inneholder også nyttige tips og triks for prosjektoppstart.

Tematiske datakilder til AutoCAD Civil 3D og InfraWorks

TORSDAG 7. DESEMBER 2018 KL. 10:00 – 10:30

Vi viser hvordan man kan benytte bakgrunnskart i form av WMS-tjenester til AutoCAD Civil 3D og InfraWorks

Tegningsproduksjon i Revit på en smart måte

ONSDAG 6. DESEMBER 2018 KL. 10:00 – 11:00

Vi viser fremgangsmåten for hvordan du kan produsere tegninger fra Revit-modellen din, og hvordan du gjør det best mulig

 
 

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er et webinar?

Et webinar er en presentasjon som vises live på din skjerm med bilde og lyd. Du trenger ikke mikrofon eller annet ekstrautstyr for å delta, bare din egen PC. Når du melder deg på får du tilsendt en link på e-post og før webinaret skal starte trykker du på denne linken for å delta. Du får da lyd gjennom høyttalere på din PC (eller hodetelefoner) og ser skjermen til foredragsholder på din egen skjerm.Du kan også stille skriftlige spørsmål underveis hvis det er noe du lurer på.

Blir alle webinarene tatt opp?

De aller fleste av våre webinarer vil etter hvert gjøres tilgjengelig på vår nettside, samt på vår Vimeo-kanal  her: vimeo.com/focussoftware

 

 

Andre spørsmål?

Spør i vei! Send en epost til Jan hos Focus Software på jan@focus.no