VA

Prosjektering av vann og avløp med norske standarder og krav.

Pris fra kr 

20 500,-

Focus CAT VA

Focus CAT VA bygger på Focus CAT Basis, og egner seg for deg som jobber med prosjektering av ledningsnett – rør og kummer.

CAT VA inneholder et stort VA-bibliotek, og et oppsett for korrekt uttegning i henhold til Håndbok R700. Modulen inneholder også mulighet for å kunne opprette både enkle og avanserte fellesgrøfter, enten fra ferdige oppsett eller egne oppsett.

Fellesgrøft

Opprett grøfte-tverrsnitt med predefinere oppsett eller lag egne oppsett der man selv kan bestemme antall ledninger, avstand mellom de ulike ledningene og til grøfte-veggen.

Tegningsgrunnlag

Oppsett for korrekt uttegning i henhold til VA normer og SVV Håndbok R700.

VA bibliotek

Et omfattende bibliotek som inneholder de fleste rør typer og kummer som blir brukt til de ulike nettverkene i Norge.

Om Focus CAT VA

SOSI-informasjon og SOSI-ledning

Med våre malfiler blir SOSI-informasjon automatisk inkludert på rør og kummer slik at eksport til SOSI og KOF kan gjøres direkte etter opprettelse. Det samme gjelder import og eksport til Norsk Vann sin produktspesifikasjon for SOSI-ledning 4.5 (GML).

Focus CAT VA inneholder også funksjon for import og eksport av SOSI-Ledning.

Nyttige verktøy

Focus CAT VA utvider mulighetene dine med en rekke verktøy og hjelpefunksjoner.

Det er flere typer fallberegninger, kum og rørtabeller, enkelt bytte av kum og rørnavn, nummer og modell, samt splitting av nettverk med mer.

Fagmodel

Vi har utvidet BIM funksjonene for fagmodeller så du kan tagge objekter med property sets. Med støtte for fagmodelleksport av VA-modellen din kan du eksportere fagmodeller på en enkel måte, enten du har behov for å få ut linjer, volumer eller punkter fra modellen.

Tegningsproduksjon

Få penere og ryddige plott av ledningsnett ved hjelp av plotteverktøyene.

VA-bibliotek

Bibliotek med over 1000 deler (overvann, spillvann, vann, avløp, drenering, osv.)

Regnfallsdata

Focus CAT VA har en egen ribbonmeny med tilgang til Autodesk sitt hydrologiske analyseverktøy – Storm and Sanitary Analysis (SSA) – og leveres med norsk regnfallsdata (for alle fylker) som du kan importere til SSA for analyse.

Kundeerfaringer

Civil 3D med Focus CAT VA og VARDAK er en brukervennlig og allsidig pakke for utarbeidelse av tegninger, 3d modeller og stikningsdata iht. norsk VA-norm. Ett komplett prosjekteringsverktøy for VA-bransjen fra A til Å.

Martin Harlem
Sweco Norge AS, Ingeniør Vann og avløp

Priser

 

Focus CAT - VA

Flerbruker

20 500,-

årlig abonnement

  • Flyter mellom flere maskiner.
  • Best når programmet skal brukes over flere maskiner.
  • En lisens per samtidig bruker.
  • Krever Focus CAT

Kursliste

Leter etter kurs...

Relaterte produkter