Veg

Prosjektering av veg med norske standarder og krav.

Pris fra kr 

20 500,-

Focus CAT Veg

Focus CAT Veg er et prosjekteringsverktøy for alle typer veger og gater på forskjellige detaljeringsnivåer. Modulen er tilrettelagt for konstruksjon og geometrisk utforming av veglinjer. Focus CAT Veg gir deg fullstendig kontroll på geometrisk utforming av veglinjer, både horisontal- og vertikalgeometri. De geometriske kravene påkrevd i Statens vegvesens sine håndbøker er implementert i programmet, slik at du lett kan opprettholde disse ved prosjektering.

Verktøyet støtter tegningsproduksjon som beskrevet i SVV Håndbok R700. I tillegg, kan man eksportere fullverdige BIM fagmodeller med informasjonsrike objekter som sørger for god dataflyt og samhandling med andre fagområder i prosjektet.

Automatisk kontroll 

av geometri, med intuitivt brukergrensesnitt.

Normalprofil

som basert på Statens Vegvesens håndbøker.

Rask planproduksjon

Focus CAT er tilrettelagt for både plan- og tverrsnittproduksjon,

Om Focus CAT Veg

Malfil for veg

En malfil bestemmer regler for utseende og egenskaper til modeller i AutoCAD Civil 3D. Malfilen i Focus CAT Veg er tilpasset Vegvesenets retningslinjer for farger og linjetyper.

Opptegningsregler og kontroll

Focus CAT Veg har innebygget automatikk for kontroll både av horisontal og vertikal-geometri etter håndbok N100 og sørger for at vegutforming og opptegning er i henhold til Vegvesenets retningslinjer. Programmet varsler hvis noen av kriteriene ikke oppfyller gjeldende krav.

 

Verktøy for normalprofil

Modulen leveres med en brukervennlig, men avansert normalprofil-utformer. Denne samt 37 vanlige normalprofiler som man kan bruke som de er, eller tilpasse etter behov og lagre for senere bruk.

Normalprofilene er ferdigtagget med prosesskoder, samt SOSI og NS-informasjon som kan redigeres etter behov, dette gjør eksporten av vegmodeller til en enkel sak. Det er også mulig til å kopiere og overføre koder mellom flater.

Verktøy for kryss

Ved bruk av Autodesk Civil 3D og Focus CAT Veg kan man enkelt prosjektere kryss og tydeliggjøre nødvendige tilpasninger i de ulike delene krysset er delt i.

Fagmodell eksport

Med funksjonalitet for fagmodell-eksport kan du levere en detaljert fagmodell av høy kvalitet med tilhørende metadata. Det er også mulig å styre utseende for fagmodeller samtidig for enklere samhandling med andre fag

Opptegningsregler og kontroll

Focus CAT Veg har innebygget automatikk for kontroll både av horisontal og vertikal-geometri etter håndbok N100 og sørger for at vegutforming og opptegning er i henhold til Vegvesenets retningslinjer. Programmet varsler hvis noen av kriteriene ikke oppfyller gjeldende krav.

 

Eksport til Focus Anbud

Når du har modellert en veg i Focus CAT kan du eksportere mengder og NS koder, eller prosesskoder til Focus Anbud for utarbeidelse av en byggebeskrivelse etter NS 3420 eller Prosesskodene.

Forenkling av veiprosjekter

Modulen lar deg konstruere senterlinje, vertikalprofil, breddeutvidelser og normalprofil, med mer, og har innebygget automatikk for kontroll av horisontalgeometri mot håndbok N100.

Skråningsmarkeringer

Focus CAT Veg lar deg beregne og tegne fullstendig skjæring- og fyllingsutslaget. Skråningsmarkeringene blir tegnet opp raskt ut i plan- og tverrsnitts tegninger.

Senterlinje-verktøy

Dette er verktøyet for deg som trenger en komplett løsning for planlegging og prosjektering av veg. Modulen lar deg konstruere senterlinje med både horisontal og vertikalgeometri, breddeutvidelser og normalprofil, med mer, og har innebygget automatikk for kontroll av geometri etter håndbok N100.

Kundeerfaringer

Vi har bevisst valgt en strategi hvor vi fokuserer på Autodesk og Focus Software sine produkter Focus CAT og Focus RAT når det gjelder planlegging og prosjektering av veg/gate og samferdselskonstruksjoner. Focus sin egenutviklede modulutvidelse for prosjektering av veg egner seg godt til modellbasert arbeide og vi er godt fornøyd med den direkte koplingen mot Prosesskoden. Dette gir oss en svært effektiv arbeidsflyt. Innledningsvis bruker vi ofte Infraworks og den nettbaserte fremstillingen av planområder som et verktøy for å visualisere og diskutere løsninger med kunder.

Arbeidsprosessene våre er varig endret og disse verktøyene gir oss en styrke da vi raskt kan produsere, presentere og levere produkt av god kvalitet. Vi ser nå fremover mot en ny og spennende prosjekthverdag for våre ingeniører i Norge og på Island.

Eivind Aase
EFLA, Avdelingsleder Samferdsel

Focus Veg er eit enkelt program å bruke til veg. Focus Normalprofil er veldig fin.

Håkon Aure
Aco Anlegg, GIS-ingeniør

Priser

 

Focus CAT - Veg

Flerbruker

20 500,-

årlig abonnement

  • Flyter mellom flere maskiner.
  • Best når programmet skal brukes over flere maskiner.
  • En lisens per samtidig bruker.
  • Krever Focus CAT

Kursliste

Leter etter kurs...

Relaterte produkter