Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver når og hvorfor Focus Software AS (heretter kalt Focus) samler inn personopplysninger. Den beskriver også hvordan vi bruker dem, og ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personvernerklæringen gjelder bruken av våre produkter og aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler. 

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Når du bruker produkter levert av oss 
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, sosiale medier eller via våre websider. 
 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og Focus. 

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Formålet med innsamling og bruk av personopplysninger er først og fremst for å oppfylle kontraktsforpliktelser, lisenser, fakturering, salg og markedsføring av våre Focus produkter, 3. parts produkter vi forhandler, invitasjoner og kundeservice. 

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål: 

 • Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, kurs, arrangementer og andre aktiviteter.  Denne kommunikasjonen er abonnementsbasert og krever at du samtykker til å motta den.   
 • Sende deg informasjon om produktene og tjenestene som du har kjøpt fra oss.  
 • Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.   
 • Gi deg informasjon om et webinar eller arrangement du har meldt deg på, for eksempel om innhold og møtested.   
 • Svare på skjemaer du har fylt ut på Focus sine websider (for eksempel for å laste ned programvare, kurspåmelding eller legge inn kundestøttesaker).   
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, chat eller telefonsamtaler).  
 • Utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, lisensdetaljer, faktura, påminnelser og lignende. Kontrakten kan være inngått med Focus direkte eller med en av våre partnere.  
 • Varsle deg om avbrudd i tjenestene våre (systemmeldinger).  
 • Kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om produktene og tjenestene våre.  

Hvilke personopplysninger behandles og lagres?

Følgende opplysninger registreres, og er nødvendig for å kunne levere så gode tjenester som mulig til deg som bruker av Focus-Produktene. 

 • Navn, telefonnummer, tittel, og e-post i tillegg til firmaopplysninger og organisasjon. 
 • Spørsmål og svar i kundeservice saker.  
 • Aktiviteter som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. 
 • IP-adresse og aktivitet fra våre websider. 
 • Generelle statistikk. 

Focus samler ikke inn sensitive personopplysninger. 

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert. 

 Rettigheter til egne personopplysninger 

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine: 

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som Focus har om deg. 
 • Rett til å be Focus korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte. 
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for Focus å oppbevare slike data. 
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine. Sett at du for eksempel har samtykket til å motta digital markedsføringskommunikasjon: Hvis du ønsker å trekke tilbake dette samtykket, kan du bruke koblingen til å administrere abonnementene som inngår i kommunikasjonen. Merk at du fortsatt kan motta systemmeldinger og administrativ kommunikasjon, som ordrebekreftelser, systemmeldinger og varslinger om kontoaktivitetene dine, fra Focus. 
 • Rett til å be om at Focus gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert. 
 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine. 
 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring. 

Du har også rett til å klage til Datatilsynet om du mener personopplysninger blir behandlet uriktig i 

henhold til GDPR. 

Henvendelse ved ønske om innsyn, korreksjon eller sletting av opplysninger kan rettes til: 

gdpr@focus.no   

Hvem har tilgang til personopplysningene

Behandlingsansvarlig og Focus i rollen som databehandler har tilgang til opplysningene. Behandling og oppbevaring av opplysningene er dekket av avtaler og forpliktelser mellom aktørene. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

Cookies

For å se brukermønster og tilpasse produktet best mulig benyttes det informasjonskapsler. Google Analytics fra Google Inc. brukes som analyseverktøy. Det samles kun inn generell nettstatistikk, som for eksempel nettlesertype, operativsystem, hvor brukeren har klikket, språkinnstillinger på nettleseren og hvilken nettside brukeren kom fra. Informasjonen anonymiseres slik at den kun viser geografisk plassering, og ikke identifiserer individuelle brukere. 

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. 

Ved å bruke nettstedet godtar du at Google behandler opplysninger om deg på den måten og for det formålet som er beskrevet ovenfor. Mottatte opplysninger er underlagt Google’s retningslinjer for personvern. 

Sikring av personopplysningene

Personopplysninger sikres iht. Focus sine rutiner og risikovurderinger. Kun de som skal behandle 

informasjonen har tilgang til opplysningene registrert om deg