Focus Grunnerverv

Det har aldri vært så enkelt å lage grunnervervstegninger

Pris fra kr

20 000,-

|

Focus Grunnerverv

Focus Grunnerverv

Focus Grunnerverv er en påbyggingsmodul til Focus Arealplan for utarbeidelse av grunnervervstegninger.

Med direkte kobling til matrikkelen kan du effektivt og raskt utarbeide grunnervervstegninger med oversiktlig tekstinformasjon i takstlister og arealtabeller.

Grunnlagsdata

Få inn grunnlagsdata på en oversiktlig måte.  Les inn SOSI- og DWG-filer for FKB, Eiendom, AR5 eller Plandata fra Focus Arealplan eller NovaPoint Arealplan. Importerte planer blir automatisk sjekket for geometrifeil, slik at du er sikret at din grunnlagsdata er korrekte. 

Takstinformasjon 

Takstlisten er den mest sentrale delen av Focus Grunnerverv, og det er her du bestemmer hvilke eiendomsteiger som skal kobles mot takstnummere, og hvilke arealformål som skal benyttes for å generere ervervområder og beregning av arealer. Grunnerverv har dirkete kobling til matrikkelen og kan hente hjemmelshaver informasjon direkte inn i grunnervervsplanene. 

Automatisk Layout

Spar mye tid ved hjelp av automatisk produserte layouter (tegninger) for hver takst og samlet for hele planen; Tegning, Tegnforklaring, Tittelfelt, Rutenett Takstliste, og arealtabell 

Om Focus Grunnerverv

Oversiktlig takstinformasjon

Takstlisten er den mest sentrale delen av Focus Grunnerverv, og det er her du bestemmer hvilke eiendomsteiger som skal kobles mot takstnummer, og hvilke arealformål som skal benyttes for å generere ervervområder og beregning av arealer. Grunnerverv har dirkete kobling til matrikkelen og kan hente hjemmelshaver informasjon direkte inn i grunnervervsplanene

Grunnlagsdata

Få inn grunnlagsdata på en oversiktlig måte

Les inn SOSI- og DWG-filer for FKB, Eiendom, AR5 eller Plandata fra Focus Arealplan eller NovaPoint Arealplan. Importerte planer blir automatisk sjekket for geometrifeil, slik at du er sikret at din grunnlagsdata er korrekte.

Smarte hjelpeverktøy inkluderer

 • Fullt konfigurerbare arealtabeller.
 • Malverktøy gir deg mulighet til å tilpasse tegnforklaring, tittelfelt, rutenett og arealtabell.
 • Skybasert bibliotek (valgfritt) for dine egne maler så du enkelt kan dele med alle brukere i ditt firma.
 • Rydd grenselinjer rydder i de automatisk genererte grensene rundt ervervområder, og sørger for rett bruk av eksisterende eiendomsgrense, ny eiendomsgrense eller grense mot anleggsområder.
 • Og mange flere nyttige funksjoner for smart jobbing med dine planer!

Automatisk layout-produksjon

Spar mye tid ved hjelp av automatisk produserte layouter (tegninger) for hver takst og samlet for hele planen.

 • Tegning
 • Tegnforklaring
 • Tittelfelt
 • Rutenett
 • Takstliste/arealtabell

Eller tegn selv!

Det er selvfølgelig også mulig å tegne grunnervervstegninger fra bunnen av, selv uten grunnlagsdata.

 • Funksjonalitet for å tegne ervervgrenser og områder manuelt.
 • Fungerer på samme måte som tegnefunksjonene i Focus Arealplan.

Hva er matrikkelen?

Er Norges offisielle register over fast eiendom, og inneholder blant annet opplysninger nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av disse eiendommene.

Les mer om matrikkelen på Kartverket.

Hva er AR5?

Er en forkortelse for «arealressurskart i målestokk 1:5 000.»

Kartet er en del av felles kartdatabase (FKB) som inneholder detaljerte kartdata for Norge. Dette forvaltes av Geovekst-samarbeidet.

Dette sier kundene

[testimonial_stars id=5]

Priser

 

Focus Grunnerverv

Flerbruker

20 000,-

årlig abonnement

 • Krever Focus Arealplan, flerbruker.
 • Flyter mellom flere maskiner.
 • Best når programmet skal brukes over flere maskiner.
 • En lisens per samtidig bruker.

Kursliste

Leter etter kurs...

Relaterte produkter