Focus CAT Veg

Image

Focus CAT Veg bygger på Focus CAT Basis, og egner seg for deg som jobber med vegprosjektering i Civil 3D®.

Modulen inneholder avanserte og brukervennlige verktøy og malfiler for vegprosjektering.

Focus CAT Veg koster kr 13 350 per år

NB! For å kunne bruke Focus CAT VA må du allerede ha Focus CAT Basis

Innhold i Focus CAT Veg

Vegprosjekteringsverktøy

Modulen lar deg konstruere senterlinje, vertikalprofil, breddeutvidelser og normalprofil, med mer, og har innebygget automatikk for kontroll av horisontalgeometri mot håndbok N100.

Malfil for veg

En malfil bestemmer regler for utseende og egenskaper til modeller i AutoCAD Civil 3D. Malfilen i Focus CAT Veg er tilpasset Vegvesenets retningslinjer for farger og linjetyper.

Opptegningsregler og kontroll

Focus CAT Veg har innebygget automatikk for kontroll av horisontalgeometri mot håndbok N100 og sørger for at vegutforming og opptegning er i henhold til Vegvesenets retningslinjer.

Verktøy for normalprofil

Modulen leveres med en brukervennlig, men avansert normalprofilutformer samt 37 vanlige normalprofiler som man kan bruke som de er, eller tilpasses etter behov og lagre for senere bruk. Normalprofilene kommer innebygget med prosesskoder og vipskoder, samt SOSI og NS-informasjon som kan redigeres etter behov, dette gjør eksport av vegmodeller til en enkel sak.

Verktøy for vegkryss

Eksport til Focus Anbud

Fagmodelleksport

Skråningsmarkeringer

Hva er Focus CAT?

Focus CAT er en applikasjon til Autodesk Civil 3D® som gjør det mulig å prosjektere veg, terreng og VA i henhold til norske standarder og krav.

Applikasjonen består av grunnmodulen Focus CAT Basis, som du kan utvide med fagspesialiserte moduler for prosjektering av Vann og Avløp (VA), Veg og Landskap.

Focus CAT Basis

Les mer

Klikk her


Focus CAT VA

Les mer

Klikk her

Focus CAT Veg

Les mer

Klikk her

Focus CAT Landskap

Les mer

Klikk her

Abonner på Focus CAT VEG


 
 

Alle priser er oppgitt eks. mva.
For spørsmål angående våre priser eller produkter, ikke nøl med å kontakte oss!