Focus CAT

Focus CAT er en applikasjon til AutoCAD® Civil 3D® med tilpasninger og verktøy for norske utomhosprosjekter

Focus CAT Veg

Focus CAT Veg bygger på Focus CAT Basis, og egner seg for deg som jobber med vegprosjektering i AutoCAD® Civil 3D®.

Modulen inneholder avanserte og brukervennlige verktøy og malfiler for vegprosjektering.

Innhold i Focus CAT Veg


Modulen lar deg konstruere senterlinje, vertikalprofil, breddeutvidelser og normalprofil, med mer, og har innebygget automatikk for kontroll av horisontalgeometri mot håndbok N100.
En malfil bestemmer regler for utseende og egenskaper til modeller i AutoCAD Civil 3D. Malfilen i Focus CAT Veg er tilpasset Vegvesenets retningslinjer for farger og linjetyper.
Focus CAT Veg har innebygget automatikk for kontroll av horisontalgeometri mot håndbok N100 og sørger for at vegutforming og opptegning er i henhold til Vegvesenets retningslinjer.
Modulen leveres med en brukervennlig, men avansert normalprofilutformer samt 37 vanlige normalprofiler som man kan bruke som de er, eller tilpasses etter behov og lagre for senere bruk. Normalprofilene kommer innebygget med prosesskoder og vipskoder, samt SOSI og NS-informasjon som kan redigeres etter behov, dette gjør eksport av vegmodeller til en enkel sak.

Hva er Focus CAT?

Focus CAT er en applikasjon til Autodesk AutoCAD® Civil 3D® som gjør det mulig å prosjektere veg, terreng og VA i henhold til norske standarder og krav.

Applikasjonen består av grunnmodulen Focus CAT Basis, som du kan utvide med fagspesialiserte moduler for prosjektering av Vann og Avløp (VA), Veg og Landskap.

Focus CAT Basis

Les mer

Klikk her


Focus CAT VA

Les mer

Klikk her

Focus CAT Veg

Les mer

Klikk her

Focus CAT Landskap

Les mer

Klikk her

Alle priser er oppgitt eks. mva.
For spørsmål angående våre priser eller produkter, ikke nøl med å kontakte oss!