Focus CAT VA

Focus CAT er en applikasjon til AutoCAD® Civil 3D® med tilpasninger og verktøy for norske utomhosprosjekter

Om Focus CAT VA

Focus CAT VA bygger på Focus CAT Basis, og egner seg for deg som jobber med prosjektering av ledningsnett – rør og kummer i AutoCAD® Civil 3D®. Modulen inneholder et stort VA-bibliotek, malfil for uttegning i henhold til Håndbok R700. Modulen inneholder også mulighet for å kunne opprette både enkle og avanserte fellesgrøfter, enten fra ferdige oppsett eller egne oppsett.

Innhold i Focus CAT VA


En malfil bestemmer regler for utseende og egenskaper til modeller i AutoCAD Civil 3D. Malfilene i Focus CAT VA innholder opptegningsregler etter norsk VA-norm for korrekt fall og overdekning, og uttegning i henhold til Håndbok R700.
Med våre malfiler blir SOSI-informasjon automatisk inkludert på rør og kummer slik at eksport til SOSI og KOF kan gjøres direkte etter opprettelse. Det samme gjelder import og eksport til Forsvarsbygg sin produktspesifikasjon for SOSI-ledning 4.5 (GML).

Focus CAT VA inneholder også funksjon for import og eksport av SOSI-Ledning.

Med støtte for fagmodelleksport av VA-modellen din kan du eksportere fagmodeller på en enkel måte, enten du har behov for å få ut linjer, volumer eller punkter fra modellen.
Med Focus CAT VA følger også en rekke nyttige hjelpefunksjoner som bl.a. det å kunne sette ut kum og rørtabeller, sette fall over et strekke, sette interpolert fall, enkelt bytte kummer og rør, gi kummer eller rør nye navn, splitte nettverk med mer.
Focus CAT VA har en egen ribbonmeny med tilgang til Autodesk sitt hydrologiske analyseverktøy – Storm and Sanitary Analysis (SSA) – og leveres med norsk regnfallsdata (for alle fylker) som du kan importere til SSA for analyse.
Med Focus CAT VA har du tilgang til benytte funksjoner for fellesgrøft for å lage grøfter tilpasset flere rør.
Få penere og ryddige plott av ledningsnett ved hjelp av plotteverktøyene.
Bibliotek med over 1000 deler (overvann, spillvann, vann, avløp, drenering, osv.)

Focus CAT Basis

Grunnpakken for all bruk av AutoCAD Civil 3D i norske prosjekterFocus CAT Landskap

Tilpassing for arbeid med terreng og landskapsarkitekter
Les mer

Focus CAT Veg

Tilpassing for arbeid med veg, grøfter og tunneler med norske standarder i AutoCAD Civil 3D
Les mer

Focus CAT VA

For deg som jobber med vann- og avløp i AutoCAD Civil 3D
Les mer

Alle priser er oppgitt eks. mva.
For spørsmål angående våre priser eller produkter, ikke nøl med å kontakte oss!