Focus CAT Landskap

Focus CAT er en applikasjon til AutoCAD® Civil 3D® med tilpasninger og verktøy for norske utomhusprosjekter

Image

Focus CAT Landskap bygger på Focus CAT Basis, og egner seg for deg som jobber med landskap og terreng i AutoCAD® Civil 3D®. Modulen inneholder brukervennlige og avanserte verktøy for å kunne friforme terreng og arbeide med linjer og punkter på en intuitiv måte.

Focus CAT Landskap koster fra kr 10 125 per år

NB! For å kunne bruke Focus CAT Landskap må du allerede ha Focus CAT Basis

Innhold i Focus CAT Landskap

Avansert snittfunksjon

En av de mest nyttige verktøyene i Focus CAT Landskap er den universelle snittfunksjonen som lager snitt av 3d objekter

Kantsteinverktøy

Du kan modellere kantstein som 3D-solids og hente Feature Lines fra kantstein.

Feature-line verktøy

Verktøy for å sette høyde eller enveisfall på Feature Line, konvertere Feature Lines til 3D Polylines og beregne skjæringspunkt mellom Feature Line og terreng.

Friform av terreng

Trekk, dra og form terrenget slik du vil, direkte i AutoCAD Civil 3D

Overbygning

Definer og oppdater overbygning ved hjelp av overbygningsverktøy.

3D Solid-verktøy

Ved hjelp av de nyttige verktøyene i Focus CAT Landskap kan du beregne volum mellom terreng (og opprette 3D solids fra volumet). Dele eksisterende 3D solids opp i sjikt og plukke kanter fra 3D solids.

Beregne skjæring mellom terreng

Bruk for eksempel eksisterende grunnlagsdata og ny prosjektert terreng for å beregne skjæring mellom terrengene.

Punktverktøy og blokkbibliotek

Smarte funksjoner for håndtering av COGO-punkter.

Plantefelt

Egne verktøy for plantefelt lar deg opprette og utforme plantefelt og planterekker slik du ønsker.

Om Focus CAT

Focus CAT (Civil Advanced Tools) er en applikasjon til Autodesk AutoCAD® Civil 3D® som gjør det mulig å prosjektere veg, terreng og VA i henhold til norske standarder og krav.

Abbonerer du på Focus CAT Basis, kan du utvide med fagspesialiserte moduler for prosjektering av Vann og Avløp (VA), Veg og Landskap.

Focus CAT Basis

Grunnpakken for all bruk av AutoCAD Civil 3D i norske prosjekter
Les merFocus CAT Landskap

Tilpassing for arbeid med terreng og landskapsarkitekter
Les mer

Focus CAT Veg

Tilpassing for arbeid med veg, grøfter og tunneler med norske standarder i AutoCAD Civil 3D
Les mer

Focus CAT VA

For deg som jobber med vann- og avløp i AutoCAD Civil 3D
Les mer

Abonner på Focus CAT Landskap


 

 

Alle priser er oppgitt eks. mva.
For spørsmål angående våre priser eller produkter, ikke nøl med å kontakte oss!