Focus CAT 2021 Nyheter i Basis, Landskap, Veg og VA

Jan SkarsteinOppdatering, AutoCAD Civil 3D, Focus CAT, ProdukterLeave a Comment

Image

Focus CAT 2021 Nyheter i Basis, Landskap, Veg og VA

Nylig slapp vi 2021 versjonen av Focus CAT Basis, og alle undermodulene, Landskap, VA, og Veg. Vi skal her presentere de viktigste nyhetene og endingene.

Focus CAT Basis 2021

Nyhetene i Focus CAT Basis 2021 er forbedringer rundt håndtering av SOSI ved både import og eksport. Det er nå blant annet bedre muligheter rundt søking og utvalg av hvilke SOSI-objekter som skal velges ved eksport.

Det er også mulig å sette høydereferansesystem i eksisterende tegning. Til slutt er det også en ny  malfil for Focus CAT Basis som blant annet er tilrettelagt for den nye bruimporten fra Autodesk Infraworks.

Focus CAT Landskap 2021

I Landskapsmodulen er det nå mulig å lagre, og laste inn kantsteinoppsett fra fil. Den største nyheten en my malfil for landskap, som er basert på basis malfilen. Det er gjort en del endringer på på eksisterende stiler og innstillinger, samt mer tilrettelegging for landskap med en del nye stiler. Det har vært fokus på å legge til rette for produksjon av snitt.

Det er også gjort en rekke feilrettinger, spesielt i «samlet trau», og «kantstein» funksjonene.

Focus CAT VA 2021

For Focus CAT VA er et av det mest populære verktøyene for overordnet prosjektering av ledningsnett, og VA-løsninger. I 2021 har det kommet noen nye funksjoner, de viktigste er:

  • Trykklasser og ringstivhet kommer som egne egenskaper i pipe properties.
  • Nye stiler for databåndet for trykklasser og ringstivhet
  • Kulvert er lagt til partlist Overvann, 2000x1500
  • Tegneregler for VA GML

I tillegg til feilrettinger i blant annet gml-eksport, og «flytt flere ledningsnett»-funksjonen.

Focus CAT Veg 2021

Nye funksjoner I 2021 av vegmodulen i Focus CAT er:

  • Prosesskoder kommer med som property sets på fagmodeleksport av korridorer
  • Breddeutvidelse har fått nye verdier for R-verdi i designkriterier-filen
  • Lagt til stiler for kategorien Bridge – tilrettelegging for ny bruimport fra Infraworks

Focus CAT 2021 – den beste løsninger for Norske utomhusprosjekter

Hvis du ønsker å at dine utomhusprosjekter blir mer effektive ved hjelp av Focus CAT, så ta kontakt med oss.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *