Focus Stål 3D

For Focus Konstruksjon 3D

Pris fra kr

8 000,-

Stål 3D

Focus Konstruksjon Stål 3D er en tilleggsmodul til Focus Konstruksjon 3D som utvider programmet med støtte for kapasitetskontroll av stålsegmenter i 2D og 3D.

I stålmodulen får du tilgang til kapasitetskontroll for stål i henhold til Eurokode 3 med nasjonale tillegg for Norge og Sverige. Programmet støtter også kapasitetskontroll etter tidligere utgitte standard NS 3472.

Brukervennlig

Programmet har et elegant Windows brukergrensesnitt.
Du tegner opp din modell, legger på laster og oppleggs krefter og får en grafisk visning av alle resultater.

Global analyse

Gjør total globale analyser med materialtypene stål, tre og betong i en komplett modell.

Lastberegninger

Vegvisere for snølast, vindlast og lastkombinasjoner.  Snø- og vindlast beregnes ihht. gjeldende Norsk standard. Det er også mulig å bruke svensk eller britisk standard.

Om Stål 3D

Enkel dimensjonering av stålkonstruksjoner

Focus Stål er utviklet for å dimensjonere alt fra en enkelt stav til store tredimensjonale modeller. Tverrsnittene henter du raskt fra en profiltabell som følger med programmet. Det er fullt mulig å kombinere ulike materialer i samme modell. Focus Konstruksjon Stål 3D vil da kontrollere stålsegmentene.

Nyttige veivisere

Dersom du vil regne med snølaster eller vindlaster, kan disse settes ut på segmenter ved hjelp av veivisere som genererer lastene etter henholdsvis EN 1991-1-3 og EN 1991-1-4.

Programmet har også en meget nyttig veiviser for generering av lastkombinasjoner i henhold til EN 1990. Focus Stål utfører kapasitetskontroll i samme operasjon som du beregner statikkresultatene. På denne måten får du raskt og effektivt utført kontrollen etter Eurocode 3.

Resultater grafisk fremstilt direkte på modellen

Alle krefter som er relevante for skall og segmenter har egne diagram og kart som blir vist direkte på modellen.

Avansert utregning gir korrekte resultater

Du bestemmer om programmet skal ta hensyn til vipping og det er også mulig å sette en knekklengde for knekking ut av planet. Focus Stål gir resultater etter elastisk tverrsnittskontroll og stabilitet samt tilsvarende for plastisk teori. For hver av disse fire kan du ta fram en grafisk oversikt i farger som viser utnyttelsen.

Det er også mulig å samle alle fire kontrollene slik at du får en oversikt som viser verst av alle. På den grafiske oversikten kan du peke hvor som helst og få fram et vindu som viser eksakte verdier for moment, skjærkraft, aksialkraft, forskyvning, elastisk tverrsnittskontroll og stabilitet samt tilsvarende for plastisk teori.

Dette sier kundene

Priser

 

Stål 3D

Fast lisens

8 000,-

årlig abonnement

  • Krever Focus Konstruksjon 3D.
  • Låst på en maskin.
  • Best når programmet kun brukes på en plass.
  • En lisens per maskin.

Anbefalt!

Stål 3D

Flerbruker lisens

10 250,-

årlig abonnement

  • Krever Focus Konstruksjon 3D.
  • Flyter mellom flere maskiner.
  • Best når programmet skal brukes over flere maskiner.
  • En lisens per samtidig bruker.

Kursliste

Leter etter kurs...

Relaterte produkter