Focus Betong 3D

For Focus Konstruksjon 3D

Pris fra kr

8 000,-

Betong 3D

Focus Konstruksjon Betong 3D er en tilleggsmodul til Focus Konstruksjon 3D som utvider programmet med støtte for betong og armering

Med denne modulen kan du lage betongkonstruksjoner, legge inn armering og utføre kapasitetskontroll etter gjeldende betongstandard, Eurocode 2 med nasjonale tillegg for Norge og Sverige.

Brukervennlig

Programmet har et elegant Windows brukergrensesnitt.
Du tegner opp din 2D modell, legger på laster og oppleggs krefter og får en grafisk visning av alle resultater.

Global analyse

Gjør total globale analyser med materialtypene stål, tre og betong i en komplett modell.

Lastberegninger

Vegvisere for snølast, vindlast og lastkombinasjoner.  Snø- og vindlast beregnes ihht. gjeldende Norsk standard. Det er også mulig å bruke svensk eller britisk standard.

Om Betong 3D

Tverrsnitt i Betong

I Focus Konstruksjon Betong 3D kan du dimensjonere enkle bjelker, søyler, dekker, skiver og tredimensjonale rammer. Det er fullt mulig å kombinere ulike materialer i programmet, så hovedrammesystem i betong, påbygg i stål og/eller tre håndteres lett. Ulike tverrsnitts alternativer for T-tverrsnitt, rektangulære eller sirkulærsylindriske tverrsnitt følger med programmet. Du kan også enkelt utvide disse med egne tverrsnitts valg.

Armering

Med Focus Betong kan du generere armerings forslag automatisk basert på påført belastning. Dette armerings forslaget kan enkelt redigeres manuelt. Focus Konstruksjon beregner også nødvendig armering i henhold til gjennomlokking i skallet. For betongskall er det mulig å sette ut areal- og skjærarmering med armerings forslaget eller sette ut manuelt med tegnemodus.

Avansert utregning gir korrekte resultater

Focus Betong gir resultater for kombinert kontroll for moment og aksialkraft inkludert knekning og kombinert kontroll for skjærkraft og torsjonsmoment. I tillegg kommer risskontroll i bruksgrensetilstanden. Nedbøyningsberegningen i bruksgrensetilstanden tar hensyn til både kryp, svinn og opprissingsgrad i alle snitt langs segmentet.

Dette sier kundene

Priser

 

Betong 3D

Fast lisens

8 000,-

årlig abonnement

  • Krever Focus Konstruksjon 3D.
  • Låst på en maskin.
  • Best når programmet kun brukes på en plass.
  • En lisens per maskin.

Anbefalt!

Betong 3D

Flerbruker lisens

9 790,-

årlig abonnement

  • Krever Focus Konstruksjon 3D.
  • Flyter mellom flere maskiner.
  • Best når programmet skal brukes over flere maskiner.
  • En lisens per samtidig bruker.

Kursliste

Leter etter kurs...

Relaterte produkter