Focus Tre 2D

For Focus Konstruksjon 2D

 

Pris fra kr

 4 500,-

Tre 2D

Focus Konstruksjon Tre 2D er en tilleggsmodul til Focus Konstruksjon 2D som utvider programmet med støtte for kapasitetskontroll av tresegmenter.

I tremodulen kan du lage trekonstruksjoner og utføre kapasitetskontroll i henhold til Eurocode 5 med nasjonale tillegg for Norge og Sverige. Kontrollen gjøres etter EN 1995 basert på de beregnede statikkresultatene.

Brukervennling

Programmet har et elegant Windows brukergrensesnitt.
Du tegner opp din 2D modell, legger på laster og oppleggs krefter og får en grafisk visning av alle resultater.

Global analyse

Gjør total globale analyser med materialtypene stål, tre og betong i en komplett modell.

Lastberegninger

Vegvisere for snølast, vindlast og lastkombinasjoner.  Snø og vindlast beregners ihht. NS-EN 1991-1-3+NA:2008 og NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009

Om Tre 2D

Alle typer tremodeller

I Focus Konstruksjon Tre kan du dimensjonere alle typer tremodeller, fra enkle bjelker (både rette og krumme), via takstoler til todimensjonale rammer.

Ønsker du å benytte andre materialer enn tre så er dette også fullt mulig. Tremodulen kontrollerer da de segmentene som er laget av tre. Både heltre, limtre, Kerto- og Ranti-bjelker støttes.

Dersom du vil regne med snølaster eller vindlaster, kan disse settes ut ved hjelp av veivisere som genererer lastene etter henholdsvis EN 1991-1-3 og EN 1991-1-4.

Programmet har også en meget nyttig veiviser for generering av lastkombinasjoner i henhold til EN 1990.

Vipping, utnyttelsesgrad og brann

I Focus Konstruksjon Tre 2D kan du bestemme om det skal tas hensyn til vipping. Du har også muligheten til å sette en knekklengde for knekking ut av planet.

Du får resultater for bøyning/aksial-kraft, skjær og tverrstrekk. For hver av disse beregningsmåtene kan du ta frem en grafisk oversikt i farger. Oversikten viser utnyttelsesgraden for hver beregningsmåte. Ønsker du kontrollen «verst av alle», samles de tre beregningene i samme oversikt.

Programmet kontrollerer også for brann ved at du angir en forkullingsdybde. I tillegg støttes også kapasitets-kontroll etter tidligere utgitt standard NS 3470.

Dette sier kundene

«Focus Konstruksjon ble et fantastisk verktøy som sparer folkene mine for mye arbeid og tid. Det forenkler arbeidsflyten utrolig mye og gir oss tid til å fokusere på enda bedre kvalitetsarbeid.»

Ragnar Osen
Statens Vegvesen

Vi gikk over til Focus Konstruksjon for å prøve ut noe nytt. Det viste seg at arbeidsflyten til teknikeren forenklet seg betraktelig og gir ham tid til mye mer.

Eivor Helle
Vikingbygg, Byggmester

Priser

 

 

Tre 2D

Fast lisens

4 500,-

årlig abonnement

  • Krever Focus Konstruksjon 2D.
  • Låst på en maskin.
  • Best når programmet kun brukes på en plass.
  • En lisens per maskin.

Anbefalt!

Tre 2D

Flerbruker lisens

5 500,-

årlig abonnement

  • Krever Focus Konstruksjon 2D.
  • Flyter mellom flere maskiner.
  • Best når programmet skal brukes over flere maskiner.
  • En lisens per samtidig bruker.
 

Kursliste

Leter etter kurs...

Relaterte produkter