Focus Dynamikk 2D

For Focus Konstruksjon 2D

Pris fra kr

 5 075,-

Dynamikk 2D

Focus Konstruksjon Dynamikk 2D er en tilleggs modul til Focus Konstruksjon 2D som gjør at du kan utføre dynamiske analyser av dine konstruksjoner i 2D.

I Dynamikkmodulen kan du utføre jordskjelvanalyser i henhold til Eurokode 8, og i tillegg kan du finne vibrasjons formene til konstruksjonen og ved hvilke frekvenser disse oppstår. Dynamikkmodulen inneholder to ulike analyser; en vibrasjons analyse og en responsspektrumanalyse.

Brukervennling

Programmet har et elegant Windows brukergrensesnitt.
Du tegner opp din 2D modell, legger på laster og oppleggs krefter og får en grafisk visning av alle resultater.

Global analyse

Gjør total globale analyser med materialtypene stål, tre og betong i en komplett modell.

Lastberegninger

Vegvisere for snølast, vindlast og lastkombinasjoner.  Snø- og vindlast beregnes ihht. gjeldende Norsk standard. Det er også mulig å bruke svensk eller britisk standard.

Om Dynamikk 2D

Vibrasjonsanalyse

I vibrasjonsanalysen får du se vibrasjonsformene til konstruksjonen og ved hvilke frekvenser disse opptrer. I 3D gjelder dette både inn og ut av planet. I analysen kan man ta med materialstivhet og det er også mulig å inkludere geometrisk stivhet. 

Jordskjelv

Mange konstruksjoner i dag har et krav om å bli kapasitetssjekket i henhold til gjeldende jordskjelvstandard, Eurokode 8, dette kan nå gjøres i Focus Konstruksjon ved å kjøre en responsspektrumanalyse. Denne analysen er en kjapp og enkel måte å finne hvor mange prosent kapasitet konstruksjonen mister grunnet jordskjelv. Dette er en lineær-elastisk analyse som er begrenset til konstruksjoner med lav duktilitetsklasse.

Analysen er med andre ord tilpasset norske forhold. I analysen kan du enten benytte designspektrum eller elastiske spektrum. Analysen er en modal analyse som sørger for hurtig beregningstid. Det er mulig å spesifisere hvor mange moder som skal tas med i analysen, samt materialstivhet og hvis det er ønskelig geometrisk stivhet. Analysen fungerer i både 2D og 3D.

Dette sier kundene

Priser

 

Dynamikk 2D

Fast lisens

5 075,-

årlig abonnement

  • Krever Focus Konstruksjon 2D.
  • Låst på en maskin.
  • Best når programmet kun brukes på en plass.
  • En lisens per maskin.

Anbefalt!

Dynamikk 2D

Flerbruker lisens

6 195,-

årlig abonnement

  • Krever Focus Konstruksjon 2D.
  • Flyter mellom flere maskiner.
  • Best når programmet skal brukes over flere maskiner.
  • En lisens per samtidig bruker.

Kursliste

Leter etter kurs...

Relaterte produkter