Ny versjon av Focus Arealplan og Focus Grunnerverv

Jan SkarsteinFocus Arealplan, Focus Grunnerverv, OppdateringLeave a Comment

Det har nå kommet en veldig stor oppdatering til Focus Arealplan og til Focus Grunnerverv, hva som er nytt kan du lese her.

Endringslogg for Focus Arealplan 2019

Versjon 19.4.0

Focus Arealplan

 • Støtte for SOSI Plan 4.5.2
  • Nytt objekt PblMidlByggAnleggOmråde med tilhørende PblMidlByggAnleggGrense som erstatter RpBestemmelseOmråde 91- Anlegg og riggområde. PblMidlByggAnleggOmråde lever uavhengig av reguleringsplanen, og har egenskapen ..GYLDIGTILDATO. Etter denne dato, skal objektet ut av planbasen.
  • Ny SOSI-egenskap ..IDENT (…LOKALID, …NAVNEROM,…VERSJONID) som unikt identifiserer et objekt i planen.
  • SOSI-egenskapen ..UTNYTT har nå fått multiplisitet [0..*] for arealformål i 1000- og 2000- seriene. Vi tilbyr i første omgang en ekstra ..UTNYTT for disse flatene.

*NB! SOSI Plan 4.5.2 innebærer nye SOSI-objekter og egenskaper, og det medfører at objekt-modellen i Focus Arealplan har måttet oppdateres. Det vil si at tegninger lagret i ny versjon ikke kan utveksles med andre som ikke har oppdatert programvaren sin.

*NB! Pass på å kjøre versjonskontrollen i SOSI-Vis for å få definisjonsfiler til SOSI-kontroll og tegneregler for SOSI 4.5.2.

 • Re-nummereringsfunksjon for feltnavn, områdenavn, hensynsonenavn og bestemmelsesområdenavn.
 • Filter-funksjon for tegninger som består av flere ulike planer. Funksjonen spør etter plan som skal beholdes, og fjerner all plandata som stammer fra andre planer. (Finnes ved å ekspandere Funksjoner-panelet i Ribbon-menyen)
 • Plot til Ortoplan-knappen deler nå planen automatisk opp i passende fliser og genererer georefererte TIF-filer for hver enkelt flis. Størrelsen på flisen er tilpasset for å gi god kvalitet ved drapering av planen på terreng i Autodesk InfraWorks.
 • Importfunksjon for NEZ-filer med punktdata. (Nord/Øst/Høyde)
 • Når man står i en layout og bytter fra PSPACE til MSPACE og tilbake igjen til PSPACE , kommer det nå en meldingsboble nede til høyre på skjermen som spør om du vil oppdatere tittelfelt. Denne meldingen har en link man kan trykke på som starter oppdatering av tittelfelt. Tidligere ble tittelfeltet oppdatert automatisk. Men ettersom det tar flere sekunder å oppdatere tittelfeltet, kunne programmet oppleves tregt når man repeterte operasjonen.
 • Tegnerekkefølgefunksjoner er nå raskere på grunn av færre kall til REGEN.
 • Prikk-mønster for flater som ikke har skravur i henhold til tegneregler blir nå ikke tegnet opp dersom flaten befinner seg i en xref. Dersom prikkmønsteret var veldig tett på grunn av feil hatch-skala, så kunne det ta lang tid å kjøre REGEN på tegningen.
 • Fikset feil ved SOSI-eksport av regionalplan.
 • Lagt til manglende egenskap «..REGIONALDELTEMA» for objekttypen RegionalPlanOmråde
 • Fikset feil med valg av administrativ enhet Fylke i ribbonmeny.
 • Enkelte fylkesnummer ble representert med feil fylkesnavn i properties for planområdet.
 • Sorteringsrekkefølge for linjer i tegnforklaring: Rp/KpSikringGrense kom over plangrense og formålgrense.
 • Kommuneplan: Punktsymboler med fremtidig arealstatus ble ikke vist i tegnforklaring.
 • Automatisk reparasjon av tegninger der formåldatabasen mangler.
 • Definer layoutmal: Ny funksjon for å åpne en eksisterende layoutmal fra layoutmal-biblioteket. Man kan så gjøre endringer på layoutmalen, og publisere ny versjon.
 • Målestokklinjal: Lagt til teksthøyde-egenskap i property-paletten.
 • Ny vis/skjul flater-knapp under prosjektinnstillinger.

Focus Grunnerverv

 • Mulighet for å generere takstliste fra planområde
 • Re-nummereringsverktøy for takstliste
 • Mulighet for automatisk kobling av planobjekter mot ulike ervervtyper.
 • Ny kolonne «Status» i takstliste viser advarsel dersom det finnes overlappende ervervområder koblet til taksten, eller om det ikke er samsvar mellom summen av beregnede AR5 arealer og areal for beregnet ervervområde, samt dersom det finnes dupliserte takstnummer.
 • Takstliste: Høyreklikkmeny på takst-linjen for å kunne zoome til takst, samt velge arealene for de ulike ervervtypene
 • Forenklet navngivning av automatisk genererte layouter. Layoutnavnet matcher nå tegningsnummer som vises i tittelfelt, og layout for samlet oversikt over takster får tegningsnummer ‘W000’, og for individuelle takster ‘W001’, ‘W002’ osv.
 • Layoutgenerator: Lagt til mulighet for å bestemme standard annotation scale som skal benyttes i layout for takst.
 • Endringer i Ribbon-panel «Grunnerverv» for å tydeliggjøre arbeidsflyten bedre.
 • Tab for Grunnlagsdata og takstliste har byttet plass i brukergrensesnittet for å matche arbeidsflyten i utarbeidelse av W-tegninger.
 • Automatisk ned-lasting av formålsdefinisjoner for grunnerverv dersom de mangler på maskinen, eller forekommer i ny versjon.
 • Fikset skrivefeil for «Eksisterende eiendomsgrense»
 • Takstliste: Endret til naturlig sortering av takstnummer.
 • Ved redigering av takstnummer endres lagnavn for alle berørte lag. Dette sørger for at man ikke trenger å redigere innstillingene for viewport freeze i alle tidligere genererte layouter.
 • Excel-eksport av takstliste: Lagt til mulighet for å eksportere AR5 arealene.
 • Excel-eksport av takstliste: Fargelagte erverv-kolonner
 • Grunnlagsdata: Mulighet for å transformere SOSI-filer til ønsket koordinatsystem
 • Takstliste: Lagt til mulighet for å sortere takster på hjemmelshaver, adresse og eiendomsadresse slik at det for eksempel er enklere å se hvilke hjemmelshavere som eier flere eiendommer.
 • Takstnummer: Sørger for at det ikke er mulig å duplisere takstnummer og rapporterer advarsel på eldre tegningen dersom det finnes dupliserte takstnummer.
 • Grunnlagsdata: Innstillinger for xref: lag og xreftype (Overlay/attach)
 • Velg teig fra tegning og velg arealformål fra tegning-funksjonene: Dersom valgte arealformål/teiger er aktivert for taksten fra før, blir de nå deaktivert. Så man kan bruke funksjonen også for å skru av teig/formål ved å velge fra tegning. Dette forenkler jobben med å rette opp i overlappende ervervområder.
 • Definer layoutmal: Ny funksjon for å åpne en eksisterende layoutmal fra layoutmal-biblioteket. Man kan så gjøre endringer på layoutmalen, og publisere ny versjon.
 • Progress-indikator for beregning av arealer og for generering av layouter, med mulighet for å avbryte operasjonen.
 • Mulighet for å velge hvilke layouter som skal genereres.
 • Bedre visualisering av hvilke teiger som velges for takst, og hvilke planobjekter som skal kobles mot ervervtype, og for valgt takst i takstlisten.
 • Eierliste: Lagt til mulighet for å hente matrikkeldata for planområdet.

Hvordan få tak i oppdateringen:

Focus Arealplan lastes ned automatisk dersom du har weboppdateringer aktivert. Oppdateringen ligger også tilgjengelig for manuell installasjon på Min Side under «Nedlasting», hvis du velger pil-menyen til høyre på den linjen der det står Focus Arealplan 2019, kan du velge å laste ned oppdateringen.

Ønsker du å vite mer om Focus Grunnerverv?

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om nyheten Focus Grunnerverv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *