Focus Konstruksjon Dynamikk

Focus Konstruksjon Dynamikk er en tilleggsmodul til Focus Konstruksjon som gjør at du kan utføre dynamiske analyser av dine konstruksjoner.

I Dynamikkmodulen kan du utføre  jordskjelvanalyser i henhold til Eurokode 8, og i tillegg kan du finne vibrasjonsformene til konstruksjonen og ved hvilke frekvenser disse oppstår. Dynamikkmodulen inneholder to ulike analyser; en vibrasjonsanalyse og en responsspektrumanalyse.

Image

Funksjoner i Dynamikk-modulen

Vibrasjonsanalyse

I vibrasjonsanalysen får du se vibrasjonsformene til konstruksjonen og ved hvilke frekvenser disse opptrer. I 3D gjelder dette både inn og ut av planet. I analysen kan man ta med materialstivhet og det er også mulig å inkludere geometrisk stivhet.

Focus Konstruksjon Dynamikk:
Fast lisens kr 7 150 per år
Flytende lisens kr 8 760 per år

NB! Du må allerede ha Focus Konstruksjon for å kunne bruke Betongmodulen

Jordskjelv

Mange konstruksjoner i dag har et krav om å bli kapasitetssjekket i henhold til gjeldende jordskjelvstandard, Eurokode 8, dette kan nå gjøres i Focus Konstruksjon ved å kjøre en responsspektrumanalyse. Denne analysen er en kjapp og enkel måte å finne hvor mange prosent kapasitet konstruksjonen mister grunnet jordskjelv. Dette er en lineær-elastisk analyse som er begrenset til konstruksjoner med lav duktilitetsklasse. Analysen er med andre ord tilpasset norske forhold. I analysen kan du enten benytte designspektrum eller elastiske spektrum. Analysen er en modal analyse som sørger for hurtig beregningstid. Det er mulig å spesifisere hvor mange moder som skal tas med i analysen, samt materialstivhet og hvis det er ønskelig geometrisk stivhet. Analysen fungerer i både 2D og 3D.

Image

Kjøp Focus Konstruksjon Dynamikk


Fast lisens

7 150,-

årlig abonnement
  • Låst til én maskin
  • Best egnet når programmet kun skal benyttes på en maskin.
Kontakt oss

Alle priser er oppgitt eks. mva.
For spørsmål angående våre priser eller produkter, ikke nøl med å kontakte oss!