Focus Konstruksjon

Program for å gjøre beregninger av både små og store konstruksjoner i ulike materialer.

Fast lisens: kr 11 200 per år
Flytende lisens: kr 13 700 per år

Andre moduler kommer i tillegg

Focus Konstruksjon er et analyseprogram som benytter elementmetoden for å beregne alt fra enkle til komplekse konstruksjoner. 

Programmet har en enkel og intuitiv oppbygning som gjør det enkelt å ta i bruk fra første stund. Her kan du modellere alt fra en enkelt bjelke til mer komplekse modeller i enten 2D eller 3D. Du kan modellere med materialene stål, tre og betong og kjøre en full global analyse av konstruksjonen i henhold til eurokoden med nasjonale tillegg for enten Norge eller Sverige.    

 

Hvorfor velge Focus Konstruksjon?


  • Intuitivt og enkelt å ta i bruk
  • Total global analyse med flere materialtyper i en komplett modell
  • Veivisere for snølast, vindlast og lastkombinasjoner
  • Visning av resultater i form av diagrammer, fargekart, kapasitetsutnyttelse i henhold til eurokoden
  • Komplett rapport med alle resultater
  • Bibliotek med veivisere for hurtig modellering
  • Import og eksportmuligheter via IFC, Excel og Revit (eksport via RAT Bygg)

Moduler i Focus Konstruksjon


Focus Konstruksjon består av grunnmodulen; Statikk, som du kan bygge på med fire ulike moduler etter ditt behov; Stål, Tre, Betong og Dynamikk. Du står også fritt til å velge om du vil ha tilgang til 2D- eller 3D-versjonen av programmet. Muligheten til å modellere skall er kun tilgjengelig i 3D.  

Image

Stål

I stålmodulen får du tilgang til kapasitetskontroll for stål i henhold til Eurokode 3. Programmet støtter også kapasitetskontroll etter tidligere utgitte standard NS 3472.

 

Les mer
Image

Tre

I tremodulen kan du lage trekonstruksjoner og utføre kapasitetskontroll i henhold til Eurocode 5. Kontrollen gjøres etter EN 1995 basert på de beregnede statikkresultatene.

 

Les mer
Image

Betong

I betongmodulen kan du lage betongkonstruksjoner, legge inn armering og utføre kapasitetskontroll etter gjeldende betongstandard, Eurocode 2.

 

Les mer
Image

Dynamikk

I Dynamikkmodulen kan du utføre  jordskjelvanalyser i henhold til Eurokode 8, og i tillegg kan du finne vibrasjonsformene til konstruksjonen og ved hvilke frekvenser disse oppstår. Dynamikkmodulen inneholder to ulike analyser; en vibrasjonsanalyse og en responsspektrumanalyse.

 

Les mer
Image Image

Innholdet i programmet

Modell

En konstruksjon kan modelleres med rette bjelke- eller stavsegmenter, krumme bjelkesegmenter og skall. Stavsegmentene kan ta enten strekk, trykk eller begge. Alle segmentene kan ha lineært varierende tverrsnitt og kan hentes fra den omfattende profildatabasen i programmet. I tillegg kan du definere egne tverrsnittsvarianter ved behov. Skall, som skiver og plater, er tilgjengelig i 3D-versjonen av Focus Konstruksjon og kan modelleres med betong og stål som materiale. 

Focus Konstruksjon håndterer de aller fleste opplegg, selv om disse er rotert, og forskjellige typer ledd og fjærer. Linjerandbetingelser og flaterandbetingelser finnes i 3D-versjonen og kan også inneholde fjærer. Dette gjør det lett å kunne modellere stivhet mot grunn og lignende. Programmet tar også høyde for eksentrisiteter.

Focus Konstruksjon har et bibliotek med veivisere for å sette ut bl.a. vegger, søyler, bjelkesystem, takstoler, fagverk, rammer og etasjerammer.

Lastbilde

Lastbildet i modellen blir riktig representert og lastkombinasjonene bygges raskt og enkelt opp av lasttilfeller. Disse kan inneholde fordelte laster som linjelast og flatelast, konsentrerte laster, foreskrevne forskyvninger, momenter, temperaturlaster og initialtøyninger.

Dersom du vil regne med snølaster eller vindlaster, kan disse settes ut ved hjelp av veivisere som genererer lastene etter henholdsvis EN 1991-1-3 og EN 1991-1-4. Programmet har også en meget nyttig veiviser for generering av lastkombinasjoner i henhold til EN 1990.

Analysetyper

Det er en rekke analysetyper tilgjengelig i Focus Konstruksjon. Utfør statiske analyser etter både lineær- og ikkelineærteori, knekningsanalyse, influenslinjeanalyse og lasttoganalyse. Resultatene vises grafisk for momenter, skjærkrefter, aksialkrefter, forskyvninger og knekkformer. Du kan enkelt få frem eksakte verdier for moment, skjærkraft, normalkraft og forskyvning. 

Dokumentasjon

Programmet gjør det enkelt å dokumentere dine beregninger og du kan lage tilpassede utskrifter ved hjelp av utskriftsmaler. Det følger også med ferdige maler som gjør det enkelt å ta de utskriftene du måtte ha behov for. Du kan både definere dine egne eller ta utgangspunkt i en av de tilhørende malene. På denne måten er du garantert å få dokumentasjon på akkurat det du måtte ønske.

Image

Se video

Under ligger noen smakebiter av innholdet i Focus Konstruksjon. Dette er en fin introduksjon til å bli litt bedre kjent med programmet.


Image

Modeller en konstruksjon

I denne videoen får du en introduksjon til brukergrensesnittet og arbeidsflyten i programmet. 

Sett ut laster

Se hvordan du oppretter et lasttilfelle, setter ut last og lager lastkombinasjoner. Du får også se hvordan du setter ut snølast og vindlast.

Bibliotek

Du får her et nærmere innblikk i hva som ligger på biblioteksfanen i programmet. Her har du nyttige veivisere for å kunne modellere raskere. 

Modellering av skall

I denne videoen får du se hvordan du enkelt setter ut et skall i form av en vegg eller et dekke, og hvordan du kan lage utsparinger.

Se analyser og resultater

Se hvordan resultater blir visualisert i diagrammer og fargekart, samt kapasitetskontrollen. Se også hvilke analysetyper som følger med dynamikkmodulen. 

 

Abonnement på Focus Konstruksjon

Fast lisens

11 200,-

årlig abonnement
  • Låst til én maskin
  • Best egnet når programmet kun skal benyttes på en maskin.
Kontakt oss

Alle priser er oppgitt eks. mva.
For spørsmål angående våre priser eller produkter, ikke nøl med å kontakte oss!

Operativsystem og systemkrav

Programmet er kompatibelt med Microsoft® Windows®-versjoner 7 og nyere.

Programmet er basert på Microsoft .NET Framework 4.5 og DirectX. Grafikkort må ha full 3D-støtte og være DirectX 11-kompatibelt. Anbefalt minimumskonfigurasjon er Intel Core i3 prosessor eller tilsvarende, med 2 GB RAM og 500 MB ledig diskplass.