Focus Konstruksjon 2021. Modellering med Hjelpelinjer og Snittvisninger

Jan SkarsteinLeave a Comment

I dette webinarert blir det vist noen situasjoner hvor Hjelpelinjer er en effektiv metode for å angi krysningspunkter mellom segmenter i 2D-modus.

I 3D-modus benyttes Snittvisninger for å finne krysningspunktene mellom skall-objekter og segmenter.
Det blir også vist hvordan Snittvisninger benyttes til å vise horisontale og vertikale plan i modeller.

Foredragsholder er byggingeniør Olav Dammen.

118 views

You may also like

Page 1 of 7

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.