Statikk 3D

Focus Konstruksjon 3D

Statikk 3D er grunnmodulen til Focus Konstruksjon 3D.

Focus Konstruksjon er et analyseprogram som benytter elementmetoden for å beregne alt fra enkle til komplekse konstruksjoner. 

Programmet har en enkel og intuitiv oppbygning som gjør det enkelt å ta i bruk fra første stund. Her kan du modellere alt fra en enkelt bjelke til mer komplekse modeller i enten 2D eller 3D. Du kan modellere med materialene stål, tre og betong og kjøre en full global analyse av konstruksjonen i henhold til eurokoden med nasjonale tillegg for enten Norge eller Sverige.    

Image
Image

Pris fra

10 800,-

for årlig abonnement

Grunnmodul for Focus Konstruksjon 3D.

Programinnhold

Modell

En konstruksjon kan modelleres med rette bjelke- eller stavsegmenter, krumme bjelkesegmenter og skall. Stavsegmentene kan ta enten strekk, trykk eller begge. Alle segmentene kan ha lineært varierende tverrsnitt og kan hentes fra den omfattende profildatabasen i programmet. I tillegg kan du definere egne tverrsnittsvarianter ved behov. Skall, som skiver og plater, er tilgjengelig i 3D-versjonen av Focus Konstruksjon og kan modelleres med betong og stål som materiale. 

Focus Konstruksjon håndterer de aller fleste opplegg, selv om disse er rotert, og forskjellige typer ledd og fjærer. Linjerandbetingelser og flaterandbetingelser finnes i 3D-versjonen og kan også inneholde fjærer. Dette gjør det lett å kunne modellere stivhet mot grunn og lignende. Programmet tar også høyde for eksentrisiteter.

Focus Konstruksjon har et bibliotek med veivisere for å sette ut bl.a. vegger, søyler, bjelkesystem, takstoler, fagverk, rammer og etasjerammer.

Image
Image

Lastbilde

Lastbildet i modellen blir riktig representert og lastkombinasjonene bygges raskt og enkelt opp av lasttilfeller. Disse kan inneholde fordelte laster som linjelast og flatelast, konsentrerte laster, foreskrevne forskyvninger, momenter, temperaturlaster og initialtøyninger.

Dersom du vil regne med snølaster eller vindlaster, kan disse settes ut ved hjelp av veivisere som genererer lastene etter henholdsvis EN 1991-1-3 og EN 1991-1-4. Programmet har også en meget nyttig veiviser for generering av lastkombinasjoner i henhold til EN 1990.

Image
Image
Image

Analysetyper

Det er en rekke analysetyper tilgjengelig i Focus Konstruksjon. Utfør statiske analyser etter både lineær- og ikkelineærteori, knekningsanalyse, influenslinjeanalyse og lasttoganalyse. Resultatene vises grafisk for momenter, skjærkrefter, aksialkrefter, forskyvninger og knekkformer. Du kan enkelt få frem eksakte verdier for moment, skjærkraft, normalkraft og forskyvning. 

Image
Image
Image
Image

Videoer

Hva er Focus Konstruksjon Statikk?

Bli litt kjent med Statikk 3D her.

I denne videoen får du en introduksjon og et inntrykk av brukergrensesnittet og arbeidsflyten i programmet.

Se flere videoer på Vimeo >>

Kursliste

Fokus Konstruksjon, Grunnskurs

Neste kurs:

01.01.20

Fokus Konstruksjon, Videregående kurs for Statikk

Neste kurs:

01.01.20

Fokus Konstruksjon, Oppdateringskurs

Neste kurs:

01.01.20

Relaterte produkter