Oppdatering Focus RAT v17.14.0.0

Jan SkarsteinFocus RAT, Oppdatering, RevitLeave a Comment

Nytt i denne oppdateringen er mulighet for å tagge elementer i henhold til NS 3450, NS 3451 og NS 3420 og eksportere modellen til Focus Anbud.

Har du skrudd på automatiske oppdateringer har du allerede tilgang til de nye funksjonene.

Tagging

Enkeltelementer som tagges med NS 3420-koder i Focus RAT, får lagret all informasjon som velges her. Merk at for å tagge elementer med NS 3420 koder, trengs det lisens på NS 3420 leseren fra Norsk Standard.

Tagging av elementer gir en ypperlig mulighet til å utnytte modellen i større grad når det kommer til å lage anbudsbeskrivelser. Du har også mulighet til å tilegne ekstrakoder på objekter; som forskaling eller maling, dette er tilleggskoder som gir et mer komplett anbud ut fra Revit.

Det er også laget verktøy for klargjøring av bibliotekselementer. Da tagges typene, slik at elementene har predefinerte valg når man utfører tagging av enkeltelementene.

Som støtteverktøy er det laget mulighet for å isolere uferdige elementer, og fargemarkering av ferdige, halvferdige eller uferdige elementer. Du kan også velge elementer med andre krav og velge alle elementer som er helt klar for eksport.

Eksporten

Når du eksporterer fra Focus RAT til Focus Anbud velger du hvilke elementer som skal tas med. Du spesifiserer prosjektnavn og hvem som gjør eksporten.

Det er også mulighet å styre hvordan du vil at beskrivelsen skal bygges opp, f.eks. antall siffer i NS 3451 koden eller om helt like NS 3420 koder skal grupperes.

Eksporten åpnes direkte i Focus Anbud, eller åpnes senere via Focus Anbud.

Det er ikke mulig å åpne disse filene uten siste versjon av Focus Anbud, det er heller ikke mulig å eksportere uten at man har lisens på Focus Anbud og NS 3420 fra Norsk Standard.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *