Nå er alle dører og vinduer oppdatert slik at de viser sill og head height til utsparing i stedenfor karm.

For at dette skulle fungere har vi byttet parametere som styrer størrelsen på karmen til Rought Height og Rough Width (på de gamle dørene og vinduene var dette utsparingsmålet). Utsparingsmålet er nå Width og Height.


Grunnen til at det er gjort på denne måten er fordi differansen mellom sill og head height er hardkodet av Revit til å bli styrt av parameter verdien til Height. De nye vinduene ligger nå i Biblioteksutforskeren på Focus RAT Basis 2020 og 2019

Image

Biblioteks utforskeren ser nå slik ut:
Alle gamle vinduer og dører ligger uendret i mappene Dører og porter(Utgående) og Vinduer(Utgående). Ny vinduer og dører ligger i mappene Dører og porter og Vinduer. De nye familiene har samme navn men vi har fjernet "focus" prefiksen.  Eks. gammelt vindu heter Focus– 2 ruter vert-post,  nytt heter 2 ruter vert-post

Image

Eksempel på et gammelt vindu (Utgående):

Image

Nytt vindu:

Image

På dørene er parametere Dyttefuge Bunn blitt skiftet ut til et "shared parameter". Dette gjør at det er mulig å makere alle dørene i prosjektet og og sette en verdi her. Tidligere måtte man velge en og en dør for å kunne stille på dette siden dette var et familieparameter. Setter man på Dyttefuge Bunn blir bunn av utsparing "sill height".

Image

Parameteret som definerer karmstørrelsen på vinduet er blitt skiftet fra "Width" og "Height" til "Rough Width" og "Rough Height". Dette innebærer at kunder som har laget egne "tager scheduels" eller vindu-legendemaler som henter verdiene på karmstørrelsen må redigere disse.

Byttes alle gamle vinduer i et eksisterende projekt ut med nye, redigerte vinduer vil disse plassere seg en dyttefuge-avstand høyere. Dette fordi vinduer som er satt ut i et prosjekt er låst til" Sill Height", og referanseplanet som definerer "Sill Height" er forskjellig etter redigering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *