Nyheter i Focus Arealplan 22.3

Jan SkarsteinFocus Arealplan, OppdateringLeave a Comment

Image

Ny versjon av Focus Arealplan og Focus Grunnerverv

22.3 versjonen av Focus Arealplan og Focus Grunnerverv er sluppet. Har får du med deg de viktigste nyhetene og oppdateringene.

Nye funksjoner

Vi har i dag sluppet ny versjon av Focus Arealplan og Focus Grunnerverv.

Den nye versjonen inneholder et par nye funksjoner, samt diverse feilrettinger og oppdatering av eksisterende funksjonalitet. 

KMD har oppdatert kodelisten for feltnavn, og denne er nå lagt inn i Focus Arealplan også. I Bokstavkode-funksjonen kan du nå velge om du vil bruke den utgående kodelisten (for eksisterende planer), eller den nye som gjelder fra 01.01.2022. (Den siste er satt som standard) 

Vi har laget en egen WMS-import for Focus Arealplan, denne finner du nå på import-menyen. Denne er enklere i bruk enn den som ligger inne i Civil 3D, og kan i tillegg benyttes om du bruker AutoCAD som plattform for Focus Arealplan. 

For 2022-versjonen gjeninnføres bruken av FocusApplicationService (FAS) og denne blir installert via web-oppdatering. Det betyr at det blir dobbel oppdatering for de som ikke har installert den fra før. Det har oppstått noen problemer med lisenser som henger, og FAS løser dette for brukerne. 

Liste over endringer i den nye versjonen: 

Andre endringer i Focus Arealplan

 • Eksport til fagmodell: PropertySet med egenskaper legges på de 3D-projiserte flatene slik at de er tilgjengelig i Navisworks og ved eksport til IFC. 
 • 3d-plan-funksjonen: Mulighet for å sette topp- og bunn kote-høyder når man ikke har terrengmodell tilgjengelig. 
 • Geometrikontroll: 
 • Nye standardinnstillinger for geometrikontroll 
 • Feilmarkør for korte segmenter endret fra advarsel til feil når avstanden er mindre enn enheten i sosi/gml-fil (0.01m). 
 • Koordinatverdiene for start- og endepunkt for slike korte segmenter reduseres til identiske punkter i sosi/gml, og det kan føre det til feil i diverse kontrollverktøy. 
 • Fikset problem med rad- og kolonnepaneler i tittelfelt-editoren som førte til at de ikke justerte seg i henhold til tilgjengelig plass i foreldre-panelet når man gjorde endringer på dette. 
 • Tegneverktøy-funksjonen: Ny knapp for konvertering av grenser. 
 • Tittelfelt: Mulighet for å benytte AutoCAD Field-verdier som del av attributtverdien. Man kan da eksempelvis lese ut navn på layout, tegningsnavn, etc. 
 • Resett annotation scale: Nytt brukergrensesnitt med mulighet for å legge til eller fjerne skalaer fra ønsket standard-liste, og med mulighet for å legge til prefix eller postfix til annotation scale navnet. 
 • Diverse feilrettinger 

Focus Grunnerverv har kun diverse feilrettinger. 

Gjeldende versjonsnummer

Gjeldende versjonsnummer er nå 

 • Focus Arealplan 2022: versjon 22.3 
 • Focus Arealplan 2021: versjon 21.8 
 • Focus Arealplan 2020: versjon 20.16 

(Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt) 

Full endringslogg

Endringsloggen kan du som alltid finne på hjelpesiden til Focus Arealplan.

Er du interessert?

For mer informasjon kan du kontakte oss og vi hjelper deg med en tilpasset løsning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *