InfraWorks®

Reell data og design av store utomhus- og infrastrukturprosjekter

Image

Med InfraWorks kan du arbeide direkte i en visualisert 3D-modell som gir god oversikt og innsyn i eksisterende situasjon.

Med dette verktøyet kan du enkelt, raskt og visuelt skissere og visualisere mange forskjellige designalternativer, selv store områder. Du kan tegne opp VA-nettverk, veg, bygg, vegetasjon og inngrep i terreng. På denne måten kan du lage flere forslag til et hvordan et prosjekt skal bli – raskt, enkelt, og representert i kontekst.

Du kan importere og koble deg til en mengde med GIS-data for å sikre et godt overblikk over eksisterende situasjon. Det du lager i InfraWorks 360 kan du eksportere ut og benytte videre til prosjektering i for eksempel Civil 3D.

  • Tegn raskt opp forskjellige designalternativer og vurder dem opp mot hverandre
  • Modeller veger og traseer i 3D og ta disse inn i Civil 3D for detaljene i etterkant.
  • Sett inn korrekte georefererte hus fra Revit direkte i modellen.
  • Lag imponerende filmer og bilder av modellen.
  • Synliggjør designalternativer og utfordringer i prosjekter og ta informerte beslutninger med alle som er involvert i prosjektet.

Få InfraWorks sammen med både Civil 3D og Autodesk Revit i Autodesk Bransjeløsning for Byggenæringen.

Kjøp Autodesk InfraWorks®

For spørsmål angående våre priser eller produkter, ikke nøl med å kontakte oss!