Focus Konstruksjon 2020 er her

Jan SkarsteinFocus Konstruksjon, OppdateringLeave a Comment

Grafisk visning av oppleggskrefter 

Den store nyheten i Focus Konstruksjon 2020 er grafisk visning av oppleggskrefter. Du kan nå enkelt se hvordan kreftene fordeles til hvert av oppleggene i modellen din. For punktrandbetingelser vises piler, mens for linjerandbetingelser og flaterandbetingelser visualiseres oppleggskreftene som henholdsvis linjediagrammer og flatedigrammer. Pilene og digrammene kan skaleres via «Skaler»-dialogen. 

Meshrekkefølge og meshinnstillinger 

For å gjøre det enklere å ha kontroll på meshene i modellene har vi implementert meshrekkefølge og flere innstillinger for hvordan meshene skal meshes. Meshrekkefølgen gjør det mulig å spesifisere at programmet skal selv bestemme rekkefølge skallene skal meshes eller at man selv angir dette. For meshinnstillingene er det mulig å redigere hvordan krumme linjer skal deles opp.  Begge implementasjonene finner du på meshfanen. 

Verifiser modell: enda flere tester 

Verifiser modell er en dialogboks som viser utfallet av tester vi gjør på modellen din. Testene kan enten gå igjennom, vise en advarsel eller vise at her er det noe feil i modellen. Siden flere av dere har etterspurt tester som kan kjøres her har vi valgt å utvide dialogboksen med enda flere tester. 

Temperaturlast og initialtøyning for skall 

På lik linje som for segmenter er det nå mulig å spesifisere temperaturlaster og initialtøyninger for skall. Siden skall er 2D-elementer er det mulig å spesifisere hvordan temperaturlastene og initialtøynignene skal være i både X- og Y-retning på skallet. 

NS-EN 1991-1-3:2003/NA:2018 

Programmet er oppdatert i henhold til nyeste endringsblad NS-EN 1991-1-3:2003/NA:2018.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *