Focus Konstruksjon 2018 – Oppdatering 2 – Nyheter

Jan SkarsteinFocus Konstruksjon, OppdateringLeave a Comment

Hovednyheter

Oppdatert grafikkmotor og rammeverk

I denne oppdateringen har vi valgt å prioritere å oppdatere programmet til nyeste teknologi. Dette er for å kunne gi deg som bruker en bedre brukeropplevelse, og for å kunne bruke programmet på enda større modeller. Oppdateringen av teknologien gjør også programmet enda mer stabilt.

Flatelaster og flatemasser med individuelle intensiteter

Det har vært flere kunder som har etterspurt muligheten for å modellere varierende intensiteter på flatelaster og flatemasser. Dette er for å enklere kunne beregne for eksempel jordtrykkslaster eller andre problemstillinger der lasten eller massen typisk varierer lineært. For å modellere dette trykker man på flatelasten eller flatemassen og huker av «Egendefinerte lastintensiteter» eller «Egendefinerte masseintensiteter»

.

Forbedret gjennomlokkingsarmering

Det er nå mulighet å angi betafaktor for skjærarmering på knutepunkter og randbetingelser som er tilknyttet skall. Dette gjør det lettere å ta stilling til om det skal legges inn gjennomlokkingsarmering eller ikke når det genereres et armeringsforslag. Det er også mulighet å angi denne betafaktoren avhengig av om det er en hjørnesøyle, kantsøyle eller en indre søyle. Gjennomlokkingsarmeringen tar nå også høyde for utsparinger i skallet.

Forskjellig E-modul i hver retning for vilkårlig material

Dersom man har et skall med vilkårlig material er det nå mulig å angi forskjellig E-modul i hver retning av skallet, noe som gjør det mulig å for eksempel simulere massivtre eller takplater. Å forandre E-modulen i hver retning av skallet gjøres ved å redigere det vilkårlige materialet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *