kr 20 000

Kjøp

Focus Grunnerverv

Focus Grunnerverv er en norsk AutoCAD®-applikasjon for å utarbeide grunnervervsplaner

Det har aldri vært så enkelt å lage grunnervervstegninger


Image

Med kraften til Focus Arealplan

Focus Grunnerverv er en påbyggingsmodul til Focus Arealplan og benytter mange av de samme kraftige verktøyene som gjør tegningsproduksjonen rask og enkel.

Image

Oversiktlig takstinformasjon

Takstlisten er den mest sentrale delen av Focus Grunnerverv, og det er her du bestemmer hvilke eiendomsteiger som skal kobles mot takstnummere, og hvilke arealformål som skal benyttes for å generere ervervområder og beregning av arealer.

 • Kobling til matrikkelen via Norkart. Du trenger ikke skaffe eierliste på forhånd siden hjemmelshaverinformasjon hentes direkte herfra.
 • Legg til, ta bort, samle eller skille takster.
 • Velg arealformål som skal inngå i beregning av erverv, for eksempel Midlertidig, Permanent, Permanent klausulert, Tilbakeført areal eller egendefinert ervervtype
 • Automatisk beregning av ervervareal.
 • Kobling til Excel.
Image

Grunnlagsdata

Få inn din grunnlagsdata på en oversiktlig måte

 • Ta inn SOSI- og DWG-filer for FKB, Eiendom, AR5, Plan.
 • Støtter også Novapoint Arealplan.
 • Importerte planer blir automatisk sjekket for geometrifeil, slik at du kan sikre at din grunnlagsdata er korrekt.
Image

Smarte hjelpeverktøy inkluderer

 • Fullt konfigurerbare arealtabeller.
 • Malverktøy gir deg mulighet til å tilpasse tegnforklaring, tittelfelt, rutenett og arealtabell.
 • Skybasert bibliotek (valgfritt) for dine egne maler så du enkelt kan dele med alle brukere i ditt firma.
 • Rydd grenselinjer rydder i de automatisk genererte grensene rundt ervervområder, og sørger for rett bruk av eksisterende eiendomsgrense, ny eiendomsgrense eller grense mot anleggsområder.
 • Og mange flere nyttige funksjoner for smart jobbing med dine planer!
Image

Automatisk layout-produksjon

Spar mye tid ved hjelp av automatisk produserte layouter (tegninger) for hver takst og samlet for hele planen.

 • Tegning
 • Tegnforklaring
 • Tittelfelt
 • Rutenett
 • Takstliste/arealtabell

Tilpass oppsettet slik du ønsker det ved hjelp av smarte verktøy.

Image

Eller tegn selv!

Det er selvfølgelig også mulig å tegne grunnervervstegninger fra bunnen av, selv uten grunnlagsdata.

 • Funksjonalitet for å tegne ervervgrenser og områder manuelt.
 • Fungerer på samme måte som tegnefunksjonene i Focus Arealplan.

Hva er Focus Arealplan?

Focus Arealplan er en norsk AutoCAD®-applikasjon for å utarbeide og presentere digital plandata. Har du allerede et abonnement på Focus Arealplan er det bare å legge til en lisens med Focus Grunnerverv, også er du i gang!

Hva er matrikkelen?

Er Norges offisielle register over fast eiendom, og inneholder blant annet opplysninger nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av disse eiendommene.

Les mer om matrikkelen på Kartverket.

Hva er AR5?

Er en forkortelse for «arealressurskart i målestokk 1:5 000.»

Kartet er en del av felles kartdatabase (FKB) som inneholder detaljerte kartdata for Norge. Dette forvaltes av Geovekst-samarbeidet.

Abonnement på Focus Grunnerverv


Trykk på knappen for å sende oss en e-post 🙂


 
 

Alle priser er oppgitt eks. mva.

For spørsmål angående våre priser eller produkter, ikke nøl med å kontakte oss!