Focus Arealplan 2019 er her!

Geir StøvernFocus Arealplan, OppdateringLeave a Comment

Versjon 19.1.0

Nyheter

 • Ny tittelfelt-funksjon med editor for å bygge og redigere tittelfelt og mulighet for å lagre tittelfelt-maler til skyen slik at det kan benyttes av alle i ditt firma.
 • Ny funksjon for å importere layoutmaler. Layoutene er fjernet fra standard malfil, og man må bruke importer layoutmal-funksjonen for å hente inn layoutene man ønsker å benytte.
 • Ny funksjon «Definer layoutmal» sørger for at alle elementer i layouten er på plass og riktig definert, og man kan laste opp en layoutmal til «Skyen» slik at alle i ditt firma kan ta i bruk denne i sine prosjekter.
 • Ny funksjon for å benytte forenklet representasjon for kombinert skravur. Dette fører til stor ytelsesforbedring i store planer (spesielt kommuneplaner) der det er benyttet kombinert skravur sammen med kompleks geometri.
 • Ny funksjon layout-konfigurator hvor man kan styre vinkel og skala for viewporten på en enkelt måte, samt beregne full kvalitet for kombinert skravur for valgt viewport når tegningen er satt til å benytte forenklet representasjon av kombinert skravur.
 • Ny «Zoom til plan»-funksjon.
 • Rutenett har fått støtte for egenskaper i propertypaletten. I tillegg til innstillingene man har igjennom «Innstillinger for rutenett» på høyreklikkmenyen, har man også fått en ny egenskap ‘Vis i modelspace’, hvor man kan bestemme om rutenettet skal tegnes opp i model space eller ikke. Om man ikke tegner rutenettet i model space, trenger man ikke styre synligheten for rutenettene (om man har flere layouter), via viewport-freeze.
 • Automatisk oppdatering av rutenett, nordpil, målestokk, og tittelfelt når man bytter fra en aktiv viewport (MSPACE) tilbake til layout (PSPACE).
 • Ny funksjon «Definer Nordpil», forteller programmet at blokk-symbolet man velger som nordpil, automatisk skal roteres når man endrer nord-retningen for viewporten.
 • Ny utvidelsesmodul «Focus Grunnerverv» for å utarbeide grunnervervstegninger (W-tegninger). – Krever egen lisens.
 • Oppdatert formål-database etter siste utgave av planveileder.
 • Hastighetsforbedringer for store planer.
 • Diverse feilrettinger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *