Hva er Digitale Tvillinger?

Bas DonkerDigitale Tvillinger, Nyttig infoLeave a Comment

Image

Bilde av wirestock på Freepik

Digitale Tvillinger - Hva er det, og hvorfor er det viktig?

Det er  mye snakk om digitale tvillinger, men hva er det, og hvordan  kan det hjelpe for å sikre mer effektive prosesser rundt design, bygging og forvaltning av bygg, infrastruktur og andre objekter?

 

Hva er digital tvillinger?

En digital tvilling er en digital kopi, eller framstilling av et fysisk objekt og dets omgivelser, som gir en grundig representasjon av objektet beriket med datakilder. Gjennom kontinuerlig utvikling bygger den digitale tvillingen en mer nøyaktig representasjon av et objekt og miljøet rundt det. Dette gir bedre kommunikasjon og informasjonsutveksling med interessenter, samler ulike perspektiver og støtter opp om beslutningsprosesser.

Møte territoriale utfordringer

Med digital tvillinger står vi overfor en rekke utfordringer knyttet til områder:

 1. Økende mengde data knyttet til områder og eiendeler innenfor et område.
 2. Stadig raskere endringer innen økologi, klima, energi, mat og jordbruk.
 3. Nødvendigheten av å korrekt modellere områder korrekt for å forstå fremtiden og konsekvensene av beslutninger.

Vår løsning
Vi forstår at per i dag så er ikke potensialet til digitale tvillinger utnyttet fullt ut. Vårt mål er å endre dette, spesielt på tre områder:

 1. Planlegging og design av byggeprosjekter.
 2. Vedlikehold og forvaltning av infrastruktur.
 3. Overvåking av infrastrukturprosjekters miljøpåvirkning.

En digital tvilling tar opp spørsmål som: Hva er fordelene og ulempene med et bestemt område sammenlignet med andre områder? Og hvilke interesser og omstendigheter er avgjørende på et bestemt sted eller byggeprosjekt? Disse spørsmålene er viktige for prosjekter knyttet til for eksempel tunneler, veier, broer eller jernbane.

Videre bidrar en digital tvilling til datadrevet eiendomsforvaltning. En digital tvilling samler og analyserer sanntidsdata fra fysiske objekter og deres omgivelser som gir bedre innsikt og informasjonsgrunnlag. Enkelt sagt så skaper en digital tvilling verdi ved å evaluere planer, optimalisere vedlikehold, avdekke nye innsikter og gi bedre støtte - alt forankret i omfattende dataanalyse.

Tilpasning til teknologiske trender
Vår teknologi for digitale tvillinger samsvarer med:

Økningen i bruk og implementering av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) og den forbedrede samhandlingen mellom BIM og GIS (geografiske informasjonssystemer) i løpet av hele livssyklusen i arkitektur-, ingeniør- og byggeprosjekter

Fremskritt innen teknologier som “Internet Of Thing” (IoT), kunstig intelligens (AI), maskinlæring (ML), augmentert virkelighet/virtuell virkelighet (AR/VR), sanntidssensorer og trådløse sensornettverk (WSN).
Gode eksempler på hvordan digitale teknologier bidrar til en mer bærekraftig fremtid er for eksempel eiendomsforvaltning av infrastruktur.

Våre brukstilfeller for digitale tvillinger
Her kan du se noen av våre brukstilfeller der datadrevne løsninger for digitale tvillinger har hatt innvirkning på eiendomsforvaltning og forsterkning av diker i Nederland.

 • Digitale tvillinger for eiendomsforvaltning:

  Vår løsning forenkler styring, vedlikehold og optimalisering av eiendom og eiendeler, for eksempel for Moerdijk-broen i Nederland. De datadrevne tilnærmingene til digitale tvillinger sikrer presisjon i eiendomsforvaltning, forankret i datadrevne beslutninger for effektiv infrastruktur. Utforsk hvordan vi aktivt spiller en rolle i å fremme datadrevet eiendomsforvaltning av Moerdijk-broen.

   Moerdijk-broen i Nederland med digital tvilling lagt over

 • Digital tvilling for dikeforsterkning:

  Forsterkning av diker er et kritisk samfunnsoppdrag i Nederland. I møte med den kritiske oppgaven med dikeforsterkning innenfor High Water Protection Program (HWBP), fokuserer vi på Lekdijk i vestlige Nederland. Ved å integrere overflate- og underjordiske datasett i en datadrevet digital tvilling, øker vi interessentenes forståelse og bidrar til et robust og motstandsdyktig dike-system. Se hvordan vi bidrar til å styrke Lekdijk gjennom bruk av en digital tvilling. Ved siden av det har vår løsning fått internasjonal anerkjennelse og har vunnet oss en prestisjetung pris.


Kontakt oss
Bli med oss på en reise mot en smartere og mer bærekraftig fremtid med våre datadrevne Digital Tvilling-løsninger. Sammen gjør vi vår infrastruktur, som broer, jernbaner, tunneler og motorveier, mer datadrevne.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *