Alt du trenger å vite om digitale tvillinger

Bas DonkerDigitale Tvillinger, Nyttig infoLeave a Comment

digitale tvillinger

Alt du trenger å vite om digitale tvillinger i byggebransjen

Digital Tvilling er en digital kopi av den fysiske virkeligheten og dens omgivelser. Med våre løsninger innen digitale tvillinger kan du oppnå ny innsikt, bedre løsninger og støtte bedre opp om beslutninger.

Vi ønsker å dele vår ekspertise om Digitale Tvillinger. I denne artikkelen vil du lære hva en Digital Tvilling er, få svar på ofte stilte spørsmål og se relevante eksempler på hvordan Digitale Tvillinger kan brukes. 

 Hva er en Digital Tvilling?

En Digital Tvilling er en representasjon av et fysisk objekt og dets omgivelser, som gjør det mulig å overvåke, analysere og simulere i sanntid. Den kombinerer data fra sensorer, IoT-enheter og andre kilder for å skape en digital representasjon som gjenspeiler dens fysiske motpart. Denne Digitale Tvillingen fanger opp både de fysiske og atferdsmessige egenskapene til objektet, slik at interessenter kan visualisere dens ytelse og atferd under ulike forhold. 

I hovedsak fungerer en En Digital Tvilling fungerer som en bro mellom den fysiske og digitale verdenen, og tilbyr innsikt i driftsstatus, vedlikeholdsbehov og potensielle forbedringer av objektet i dets omgivelser.

Ved å utnytte dataanalyse og prediktiv modellering, legger Digitale Tvillinger til rette for informert beslutningstaking, optimaliserer prosesser og forbedrer effektiviteten på tvers av fagområder.

Les mer om våre Digital Tvilling-løsninger her.

Hvordan brukes Digitale Tvillinger i byggeprosjekter?

Digitale tvillinger brukes ofte for å effektivisere prosesser og forbedre effektiviteten i byggeprosjekter. Eksempler kan være virtuell modellering av bygninger og infrastruktur ved hjelp av programvarer som Autodesk. Disse løsningene gjør det mulig for interessenter å visualisere prosjekter i detalj, identifisere potensielle problemer og optimalisere arbeidsflyter før selve byggingen starter. Eksempler på slike objekter kan være broer, tunneler, motorveier og jernbanestrekninger.

I tillegg kan Digitale Tvillinger brukes til å overvåke og administrere byggeprosjekter. Integrering av IoT-sensorer og dataanalyse tillater sanntidsovervåking av verktøy og utstyr, og proaktiv planlegging av vedlikehold, noe som minimerer nedetid og forbedrer produktiviteten på byggeplassen.

Totalt sett vil bruk av digitale tvillinger i byggebransjen styrke samarbeid og effektivisere beslutningsprosesser, noe som vil føre til en vellykket gjennomføring av prosjekter.

Hva er relevante eksempler på Digitale Tvillinger i byggebransjen?

Digital Tvilling-teknologi har blitt tatt i bruk i flere ulike bransjer. Her er noen eksempler:

 • Smartbyer: Byplanleggere og offentlige myndigheter bruker Digitale Tvillinger til å modellere hele byinfrastrukturen, som omfatter alt fra transportsystemer til forsyningsnett og offentlige rom. For eksempel bruker Singapore’s Smart Nation-initiativ Digitale Tvillinger til å monitorere trafikkflyt, håndtere energibruk og styrke byens robusthet.

 • Byggkonstruksjon: Byggefirmaer bruker Digitale Tvillinger til å designe, visualisere og simulere bygge- og anleggsprosjekter før byggingen starter. Digitale kopier av infrastruktur og dens omgivelser gjør det mulig for interessenter å vurdere designalternativer, identifisere potensielle konflikter og optimalisere ressursbruk gjennom hele byggeprosessen.  Les mer om hvordan en digital tvilling kan implementeres for byggebransjen her.

 • I Nederland, hvor mange eldre konstruksjoner som broer og tunneler fra 1950- og 1960-tallet står overfor økte risikoer for feil etter tiår med intens bruk, gir bruk av Digitale Tvillinger verdifulle fordeler. Et fremtredende eksempel er utviklingen av en Digital Tvilling for Moerdijk-broen, hvor sensorer kontinuerlig overvåker datamålinger. Prediktive modeller gjør det mulig å forutse utfordringer tidlig og sørge for at disse løses før de blir reelle problemer. Den Digitale Tvillingen av Moerdijk-broen demonstrerer hvordan Digitale Tvillinger kan brukes i eiendomsforvaltning, og viser samtidig hvordan Digitale Tvillinger kan anvendes på broer i Norge. Les mer om dette Digital Tvilling-eksempelet her.
   
 • Underjordisk infrastruktur: En god forståelse av de underjordiske forholdene er avgjørende for å håndtere utfordringer knyttet til energiomstilling og klimatilpasning. Selv steder hvor mengden av underjordiske data er stor, er dataene ofte fragmentert. Ved å integrere all relevant informasjon i en felles Digital Tvilling for underjordisk infrastruktur, kan man bruke denne for spesifikke utskiftingsprosjekter. Geodan sitt arbeid med en Digital Tvilling for vannverket i Nord-Holland i Nederland (HHNK) er et godt eksempel på dette. Detaljert innsikt i det underjordiske miljøet avdekket sårbare områder som er utsatt for problemer som setninger og sprekker, noe som har bidratt til utviklingen av proaktive vedlikeholdsstrategier.  
 • Klimaendringer: Digitale tvillinger kan også spille en viktig rolle i kampen mot klimaendringer. Et eksempel på dette er en idé som vant en pris under BIM World i Paris. Mer informasjon om denne Digital Tvilling-løsningen for klimaendringer finner du her. 

Disse eksemplene viser det brede spekteret av bruksområder og fordelene med Digital Tvilling-teknologi på tvers av ulike sektorer.

digitale tvillinger

Hvordan hjelper Digital Tvilling-teknologi byggebransjen?

I tillegg til praktiske eksempler på Digitale Tvillinger i byggebransjen ønsker vi her å presentere hvordan Digitale Tvillinger kan hjelpe byggebransjen.

Digital Tvilling-teknologi revolusjonerer byggebransjen ved å forbedre effektivitet, samarbeid og prosjektresultater. Med Digitale Tvillinger kan interessenter visualisere og simulere byggeprosjekter før de starter, identifisere potensielle utfordringer og optimalisere arbeidsflyter.

Sanntidsovervåkning av prosjektets fremgang og utstyrsprestasjon bidrar til proaktiv beslutningstaking og minimerer forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Digitale Tvillinger styrker samarbeidet mellom arkitekter, ingeniører og entreprenører ved å forenkle kommunikasjonen og redusere feil. Videre muliggjør prediktiv analyse og datadrevet innsikt planlegging av forutsigbart vedlikehold, optimalisering av utstyrsbruk og forlengelse av eiendelers levetid.

I tillegg anser Statens vegvesen at Digitale Tvillinger tilbyr store muligheter for å forbedre vedlikeholdsprosessene for infrastruktur. Ved å identifisere problemer på et tidlig stadium, bidrar disse Digitale Tvillingene til å styrke sikkerhetstiltak og redusere utgifter.

Hvordan bidrar Digital Tvilling-teknologi til bedre eiendomsforvaltning?

Digital Tvilling-teknologi forbedrer eiendomsforvaltning ved å tilby innsikt i sanntid, prediktiv analyse og proaktivt vedlikehold. Ved å skape virtuelle kopier av fysiske objekter og deres omgivelser, muliggjør Digitale Tvillinger at interessenter kan overvåke objektets ytelse, forutse vedlikeholdsbehov og optimalisere ressursfordelingen. Dette kan for eksempel omfatte objekter og eiendeler som broer, tunneler, motorveier og jernbaner.

Videre legger Digitale Tvillinger til rette for sentralisert håndtering av eiendomsinformasjon, noe som gir interessenter tilgang til kritiske data og mulighet til å ta velinformerte beslutninger. Ved å utnytte Digital Tvilling-teknologi, forenkler organisasjonene prosessene for eiendomsforvaltning, øker driftseffektiviteten og forbedrer eiendommens pålitelighet. Digitale Tvillinger har et stort potensial for å forbedre eiendomsforvaltning, noe som fører til smartere og bærekraftige arbeidsmetoder.

La deg inspirere av våre Digital Tvilling-løsninger

Hva er eksempler på Digital Tvilling-applikasjoner på broer?

Digitale Tvilling-applikasjoner i broer gjør det mulig å utføre omfattende overvåking, vedlikehold og ytelsesoptimalisering. Gjennom integrasjon av sensorer og dataanalyse gir Digitale Tvillinger sanntidsinnsikt i broers tilstand, strukturell helse og miljømessige faktorer. Vi ser frem til å dele vår innsikt med deg: 

 • Overvåking av strukturell helse: Digitale Tvillinger overvåker brokomponenter for tegn på slitasje, korrosjon eller strukturell forringelse, noe som muliggjør proaktivt vedlikehold og reparasjoner.

 • Trafikkovervåking: Digitale Tvillinger analyserer mønstre i trafikkflyt, kjøretøybelastninger og miljøforhold for å optimalisere bruken av broer og minimere kødannelser.

 • Prediktivt vedlikehold: Ved å analysere data fra sensorer innebygd i brostrukturene, kan Digitale Tvillinger forutse potensielle vedlikeholdsbehov, redusere nedetid og øke sikkerheten.

 • Livssyklushåndtering: Digitale Tvillinger følger hele livssyklusen til broer, fra design og konstruksjon til drift og vedlikehold, noe som sikrer langsiktig holdbarhet og ytelse.
digitale tvillinger

Hvordan bidrar Digitale Tvillinger til bygningsforvaltning

Digital Tvilling-teknologi forbedrer bygningsforvaltningen betydelig ved å tilby innsikt i sanntid, prediktive analyser og muligheter for proaktivt vedlikehold. Ved hjelp av virtuelle kopier av fysiske bygninger, gir Digitale Tvillinger interessenter muligheten til å overvåke ulike aspekter ved bygningens ytelse, inkludert energiforbruk, HVAC-systemer og bruksmønstre.

Ved å integrere data fra sensorer og IoT-enheter, muliggjør Digitale Tvillinger nøyaktig overvåkning og analyse, slik at interessenter kan identifisere ineffektiviteter og optimalisere ressursfordelingen. Prediktiv modellering legger til rette for proaktivt planlegging av vedlikehold, reduserer nedetid og forlenger levetiden til bygningssystemene.

Videre støtter Digitale Tvillinger fjernovervåking og -styring, og gir fasilitetsledere mulighet til å ta datadrevne beslutninger og optimalisere bygningsdriften fra hvor som helst. 

Lær mer om hvordan en Digital Tvilling bidrar til bygnings- og eiendomsforvaltning.

Hvordan spiller AI en rolle i Digital Tvilling-teknologi?

En Digital Tvilling mottar data fra sensorer i objektet og dets omgivelser for å gi løpende oppdateringer. Deretter analyserer AI-algoritmer disse dataene for å simulere atferden og ytelsen til den fysiske motparten.

AI spiller en viktig rolle i våre daglige liv, og det samme gjelder for Digitale Tvillinger. AI er uunnværlig for driften av en Digital Tvilling, og er ekspert på å behandle store mengder data og identifisere mønstre som er vanskelig å oppdage for mennesker. Bruken av AI innen Digitale Tvillinger omfatter ulike funksjoner:

 • Simuleringer og scenarioanalyser: Digitale Tvillinger bruker AI til å simulere og analysere ulike scenarioer. Dette hjelper med å teste nye konfigurasjoner, forutsi ytelse under forskjellige forhold, og utforske konsekvensene av systemendringer.

 • Selvlærende systemer: AI lærer av historiske data og tilbakemeldinger, og forbedrer seg selv over tid. Som et resultat blir den Digitale Tvillingen stadig mer intelligent og tar bedre beslutninger etter hvert som mer data blir tilgjengelig.

Gjennom disse AI-applikasjonene utvikler Digitale Tvillinger seg til verktøy for overvåking, analyse og beslutningstaking, noe som fremmer innovasjon og effektivitet på tvers av industrier.

Hva er forskjellene mellom Digital Tvilling og Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)?

Selv om både Digital Tvilling og Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) har som mål å forbedre byggeprosesser, har de ulike formål og opererer på forskjellige stadier i en bygnings livssyklus. BIM fokuserer på opprettelsen og håndteringen av digitale representasjoner av fysiske og funksjonelle egenskaper ved bygninger under design- og byggefasene. Således håndterer BIM primært geometrisk og romlig data.

Derimot strekker Digital Tvilling seg utover byggefasen, og skaper virtuelle kopier av bygninger og deres omgivelser som kontinuerlig utvikles og samhandler med sanntidsdata. Digitale Tvillinger integrerer ulike datakilder, inkludert sensordata og IoT-enheter, for å overvåke ytelse, optimalisere operasjoner og legge til rette for prediktivt vedlikehold.

Mens BIM legger til rette for samarbeid og visualisering under design- og byggefasene, tilbyr Digitale Tvillinger løpende innsikt og analyse for optimalisert bygningsforvaltning og driftseffektivitet. Sammen utgjør de en helhetlig tilnærming til bygningsdesign, konstruksjon og forvaltning, som fremmer innovasjon og bærekraft i byggebransjen.

Lær mer om en Digital Tvilling her.

Hvilken type programvare brukes for en Digital Tvilling?

På tvers av ulike industrier og bruksområder brukes flere programvareverktøy for å opprette og forvalte Digitale Tvillinger. Vi ser frem til å dele de viktigste programvarekategoriene:  

 • Bygging av Digitale Tvillinger: Et fremtredende eksempel på bygging av Digitale Tvillinger er anerkjente programvareløsninger som Autodesk. Les mer om Autodesk på vår nettside.
    
 • IoT-plattformer: På IoT-plattformer er teknologier som Microsoft Azure IoT Hub tett integrert med funksjoner for Digitale Tvillinger, noe som forenkler behandlingen av sanntidsdatastrømmer.

Ved å utnytte disse programvareverktøyene kan organisasjoner skape, forvalte og optimalisere Digitale Tvillinger for å fremme innovasjon, forbedre effektivitet og styrke beslutningsprosessene på tvers av industrier.

Hva er konseptet bak å skape en Digital Tvilling-modell?

Å skape en Digital Tvilling-modell innebærer å reprodusere et fysisk objekt i dets omgivelser i et digitalt miljø for å muliggjøre sanntidsovervåkning, analyse og optimalisering. Konseptet går ut på å koble sammen den fysiske og digitale verdenen, slik at interessenter kan samhandle med objektet og omgivelsene, uten å endre det fysiske miljøet.

Digitale Tvillinger fanger både de strukturelle og atferdsmessige egenskapene til sine fysiske motparter, ved å integrere data fra sensorer, IoT-enheter og andre kilder for å skape nøyaktige representasjoner. Dette gjør det mulig for interessenter å visualisere, simulere og forutsi atferden og ytelsen til det fysiske objektet i ulike scenarier.

Ved å skape Digitale Tvilling-modeller kan organisasjoner oppnå verdifull innsikt i sine eiendeler, forbedre beslutningsprosesser og optimalisere operasjoner for økt effektivitet og effektivisering. Konseptet med Digitale Tvillinger revolusjonerer industrier ved å tilby en helhetlig tilnærming til eiendomsforvaltning, vedlikehold og optimalisering.

Hvordan forbedrer 3D-teknologi Digital Tvillingens funksjonalitet?

Integrasjonen av 3D-teknologi styrker Digitale Tvillinger ved å tilby visualisering og romforståelse for disse modellene. Her er hvordan 3D-teknologi forbedrer Digitale Tvillinger: 

 • Visualisering: 3D-teknologi gjør det mulig for brukere å engasjere seg med Digitale Tvilling-modeller i digitale rom, noe som letter forståelsen av romlige oppsett og strukturelle utforminger. Denne visualiseringen har en positiv effekt på beslutningsprosesser ved at den lar interessenter utforske ulike scenarioer og identifisere potensielle problemer mer effektivt.

 • Romlig bevissthet: Ved å inkorporere 3D-avbildninger av fysiske elementer som objekter, bygninger og landskap, tilegner Digitale Tvillinger seg romlig kontekst. Denne bevisstheten om rom er viktig for oppgaver som byplanlegging, infrastrukturdesign og eiendomsforvaltning, og gjør det mulig for interessenter å forstå hvordan ulike komponenter samhandler og påvirker hverandre.

 • Realistisk simulering: Bruken av 3D-teknologi gir Digitale Tvillinger muligheten til å simulere virkelige forhold. Ved nøyaktig modellering av fysiske egenskaper som geometri, tekstur, belysning og materialegenskaper, gir 3D-simuleringer innsikt i hvordan endringer i miljøet eller infrastrukturen kan påvirke ytelse, effektivitet og brukeropplevelse. Denne evnen til realistisk simulering gjør det mulig for interessenter å teste hypoteser, validere design og optimalisere operasjoner før endringene implementeres i virkeligheten.

 • Kommunikasjon og samarbeid: 3D-visualisering muliggjør klar og effektiv kommunikasjon mellom interessenter.  Dette forbedrer samarbeid i oppgaver som designgjennomganger, prosjektplanlegging og problemløsning. Ved å presentere informasjon visuelt, fremmer 3D-teknologi bedre forståelse, samstemthet og engasjement blant ulike interessenter, uavhengig av deres tekniske ekspertise eller bakgrunn.

Samlet sett beriker 3D-teknologi Digitale Tvilling-systemer ved å tilby visualisering, romlig kontekst, realistisk simulering og samarbeidsopplevelser. Ved å bruke 3D-teknologi gir Digitale Tvillinger interessenter muligheten til å ta informerte beslutninger, forbedre design og øke ytelsen til komplekse systemer og miljøer på tvers av ulike industrier og bruksområder.

Hva er kravene for å implementere Digital Tvilling i min organisasjon?

For å lykkes med implementeringen av Digitale Tvilling-systemer, trenger organisasjoner en datainfrastruktur som omfatter pålitelig tilkobling, lagring og prosesseringskapasitet. I tillegg spiller omfattende nettverk av sensorer en viktig rolle i innsamlingen av sanntidsdata, mens sømløs integrasjon med eksisterende systemer sikrer interoperabilitet. Videre er en dyktig arbeidsstyrke med kompetanse innen dataanalyse og modellering uunnværlig for effektiv håndtering av Digitale Tvilling-systemer.

Dessuten er strenge cybersikkerhetstiltak avgjørende for å beskytte sensitiv data. Ved å oppfylle disse forutsetningene kan organisasjoner fullt ut utnytte potensialet til Digital Tvilling-teknologi for å drive innovasjon og optimalisere operasjoner. .

Er du interesert i digitale tvillinger for byggebransjen?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *