Autodesk AEC Collection

Autodesk AEC Collection og Focus Software

– For digitalisering av dine VA-prosjekter

Hvis du jobber med prosjektering VA behøver du BIM verktøy som kan tilpasses deg og dine prosjekter.

Med Autodesk AEC Collection, Focus CAT VA, Focus VARDAK og Focus Beskrivelse er du godt rustet for leveranse av BIM prosjekter innen VA i henhold til Norsk håndbøker og forskrifter.
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud eller for mer informasjon.

Image
Image

Fordeler

Tidligfase 

Benytt Autodesk Infraworks* sammen med N-100 fra Focus Software for tidlig fase prosjektering.

Detaljprosjektering

Detaljprosjektering gjør du med Autodesk Civil 3D* og Focus CAT Basis, VA og Focus VARDAK.

Beskrivelse NS 3420 eller prosesskode

Samtidig som du modellerer BIM modellen kan du tagge modellen og bygge opp en NS3420 eller prosesskode beskrivelse i Focus Beskrivelse. Focus Beskrivelse ligger i skyen og beskrivelsen er tilgjengelig for de du ønsker, og dere kan hele tiden jobbe sammen på samme byggebeskrivelse.

Samhandling 

Behov for digital samhandling hvorfor ikke bruke Autodesk Docs*? Eller utvide til Autodesk Collaborate** eller Autodesk Collaborate PRO**?

* Inkludert i programpakken AEC Collection.
** Ikke en del av AEC Collection

Kontakt oss for tilbud

Focus Software har støttet bygg og anlegg bransjen i 25 år.

Vi har flere programmer som utvider Autodesk sine løsninger for det norske BA markedet.

Start prosessen nå og kontakt oss for å se hva vi kan gjøre for deg og din bedrift.
Vi hjelper deg med å komme i gang med AEC collection og avdekke evt andre behov.