WEBINARER - Faglig påfyll

Kommende Webinarer:


Flere webinarer kommer snart!

 

Tidligere Webinarer


Tilpasning av tegnforklaring i Focus Arealplan

fredag 12. mars 2021 10:00 - 10:30

Tegnforklaring er enkelt å legge inn i Focus Arealplan, og dersom alt passer med en gang, så tar det kun få sekunder. Men, det er ikke alltid at alle elementene får plass, eller at de legger seg helt sånn som man skulle ønske.

Denne dagen skal vi derfor se på hvordan du kan tilpasse tegnforklaringen til planene du lager i Focus Arealplan.

Foredragsholder er Andreas Rønsdal, arealplanlegger og produkteier for Focus Arealplan

Tidligfase tomteutvikling i Autodesk Infraworks

fredag 5. mars 2021 10:00 - 10:30

Vi skal se på hvordan man kan benytte Autodesk Infraworks til tidligfase tomteutvikling med realistisk visualisering av området inkludert bygningselementer. Autodesk Infraworks er en del av Autodesk AEC Collection.

Foredragsholder er Vegard Bostad, produkteier for Focus RAT, Focus Software AS.

Nyheter i Focus Konstruksjon 21.6

fredag 26. februar 2021 10:00 - 10:30

Vi skal i dette webinaret gi en praktisk demonstrasjon av de viktigste nyhetene i Focus Konstruksjon 21.6. Blant nyhetene vi skal vise er: forbedret oppbygning av massivtre, mulighet for lagring av flere typer objekter i database, og forbedrede snittvisninger, samt en rekke andre småforbedringer og optimaliseringer av programmet.

Foredragsholder er Magnus Lund, utvikler Focus Konstruksjon, Focus Software AS

Tidligfase prosjektering jernbane i Autodesk Civil 3D of Autodesk Infraworks

fredag 12. februar 2021 10:00 - 11:00

I dette webinaret ser vi på arbeidsflyt for tidligfase prosjektering av jernbane ved bruk av Autodesk Civil 3D og Infraworks. Det vil være fokus på linjeføring ihht krav i Civil 3D og visualisering av alternativer i Infraworks. Vi har gitt ut en Civil 3D malfil og kriteriefil som vi også skal dra nytte av i denne arbeidsflyten.

Foredragsholder er vegingeniør, og produkteier for Focus CAT, Andreas Engebretsen

Hvordan bruke Navisworks som et 3D-visualiseringsvindu i prosjekteringsfasen

fredag 29. januar 2021 10:00 - 10:30

Hvordan ta i bruk Navisworks som et 3D-visualiseringsvindu(verktøy) i prosjekteringsfasen for å få en bedre oversikt i 3D. Se hvordan endringer i Civil 3D raskt og enkelt blir oppdatert i Navisworks og hvordan endringene påvirker de andre modellene som her hentet inn i Navisworks.

Dette foredraget passer alle som jobber med prosjektering i Civil 3D

Foredragsholder er Henrik Lundeby Grimstad, VA-ingeniør og produkteier for Focus CAT VA i Focus Software AS

Nyheter i AGACAD Wood Framing for Revit

fredag 22. januar 2021 10:00 - 11:00

AGACAD Wood Framing er et verktøy for Autodesk Revit for tegning og prosjektering av stendere for pre-cut og elementproduksjon. I dette webinaret gir vi deg en praktisk gjennomgang av nyhetene og forbedringene som har kommet i AGACAD den siste tiden.

Blant nyhetene vi viser er:

Helt ny løsning for hjørner og de mulighetene det gir

Bedre søke- og filtreringsmuligheter i menyene

Automatisk diagonalmål på tegninger, en funksjon mange har ventet på

Vi går ellers gjennom mange andre mindre funksjoner og forbedringer.

Foredragsholder er Håkon Gilje, BIM-konsulent og AGACAD-tryllekunstner i Focus Software AS

Kontrollfunksjoner og sjekkpunkter i Focus Konstruksjon

torsdag 21. januar 2021 10:00 - 11:00

I dette webinaret blir det vist noen tips for hvordan funksjoner i programmet kan benyttes ved f.eks. utfylling av en sjekkliste i forbindelse med egenkontroll. Et av sjekkpunktene vil være å vurdere riktig bruk av laster i modellen.

Foredragsholder er Olav Dammen, byggingeniør, Focus Software AS

IFC og Revit - På godt og vondt

fredag 15. januar 2021 10:00 - 11:00

I dette webinaret vil vi vise hvordan man kan manipulere IFC-eksporten til å gi et ønsket resultat.
Blant annet vil vi vise hvordan koble Revit parametere til IFC-parametere, for eksempel brann- og lydklasse.
Vi vil vise hvordan overstyre Revitkategori. For eksempel hvordan eksportere vegger og dekker brukt til å modellere terreng til IfcSite.

Vi kommer også til å demonstrere et par måter å få ut mer og mer målrettet informasjon ut i IFC-filen. En annen ting som vi noen gang har behov for å gjøre er å lage egne PSET. Ikke vær overrasket om det kommer noen andre små tips i løpet av webinaret.

Foredragsholder: Knut Sandvik, BIM konsulent, Focus Software AS

Modellsjekk og analyse for jordskjelv i Focus Konstruksjon

torsdag 7. januar 2021 10:00 - 10:45

I webinaret vil vi vise funksjonen for sjekk mot jordskjelv samt funksjonene for å utføre en responsspektrumanalyse etter NS-EN 1998. Det vil bli tatt Utgangspunkt i både en 2D- og en 3D-modell.

Foredragsholder er Olav Dammen, byggingeniør, Focus Software AS

Navisworks Tips og Triks

fredag 11. desember 2020 10:00 - 10:30

Navisworks er et kraftig BIM-verktøy som gir deg mange mulighet for samhandling i prosjekter. I dette webinaret viser vi deg en rekke funksjoner og arbeidsflyter som kan forbedre dine prosjektleveranser.

Vi vil fokusere på tips og triks i Navisworks som gjør jobben enklere i forhold til å kontrollere elementer for informasjon og kollisjoner.

Navisworks er en del av Autodesk AEC Collection.

Foredragsholder: Knut Sandvik, BIM konsulent, Focus Software AS

Oppleggskrefter i Focus Konstruksjon 2021

torsdag 10. desember 2020 10:00 - 10:30

I dette webinaret skal vi vise mulighetene som finnes ved modellering av randbetingelser og resultatvisning av oppleggskrefter. Eksemplene tar utgangspunkt i både 2D- og 3D-modeller.

Foredragsholder er Olav Dammen, byggingeniør, Focus Software AS

Det du kanskje ikke visste om Focus VARDAK

fredag 4. desember 2020 10:00 - 10:30

Det er mange funksjoner, arbeidsflyter og muligheter i Focus VARDAK at det ikke alltid er mulig å ha full oversikt over alt Focus VARDAK inneholder. I dette webinaret vil produkteier for Focus VARDAK, VA-ingeniør Ieva Halvorsen, vise deg noe av det du kanskje ikke visste at fantes i Focus VARDAK.

Foredragsholder er Ieva Halvorsen, VA-ingeniør og produkteier for Focus VARDAK

Tagging av Revitmodeller for bruk i anbudsbeskrivelser

fredag 27. November 2020 10:00 - 10:30

Focus RAT Beskrivelse er en del av Focus RAT Basis, som tilbyr brukerne muligheten til å kunne berike modellen med data fra NS 3420, NS 3450 og NS 3451 eller prosseskodene til Statens vegvesen eller Bane NOR.

Deretter er det mulig å ta ut data fra modellen strukturert slik at Focus Beskrivelse eller Focus Anbud kan sette opp et anbudsdokument som inneholder alle data valgt av bruker.

Foredragsholder: Knut Sandvik, Byggingeniør, Focus Software AS

Modellering av stabiliserende elementer - heis- og trappesjakter i Focus Konstruksjon

torsdag 26. november 2020 10:00 - 10:30

I dette webinaret skal vi vise noen tips og muligheter som finnes ved modellering av heis- og trappesjakter. Vi vil benytte visningsinnstillinger, segmentgrupper, leddkoblinger og fjærer.

Foredragsholder er Olav Dammen, byggingeniør, Focus Software AS

Lysarealbereging av bygninger ved hjelp av Revit og Focus RAT i henhold til TEK17 forenklet metode

fredag 30. oktober 2020 10:00 - 10:30

Vi viser hvordan vi kan benytte Revit til å gjøre lysanalyser for boliger i henhold til forenklet metode i TEK17.


Foredragsholder: Knut Sandvik, Byggingeniør, Focus Software AS

Innføring i dynamiske blokker i AutoCAD og Civil 3D

fredag 23. oktober 2020 10:00 - 10:30

I dette webinaret viser vi deg hvordan du kan lage egne blokker med varierende lengde, og bredde som kan roteres på en enkel måte.

Slike dynamiske blokker kan spare deg for mye tid når du skal tilpasse objektene du benytter oftest i prosjektering av for eksempel landskapsplaner i AutoCAD eller Civil 3D.

Foredragsholder er: Alex Figueres BIM-konsulent, Focus Software AS

Energiberegning etter TEK17 ved hjelp av Revit og Focus RAT

fredag 16. oktober 2020 10:00 - 10:30

Vi viser hvordan en Revitmodell kan eksporters til SINTEF's TEK-Sjekk regneark for energiberegning.

Du kan spare mye tid på å ta ut arealer og volumer samt U-verdier på bygningsdeler som brukes i regnearket.

Foredragsholder: Knut Sandvik, Byggingeniør, Focus Software AS

Utskrifter av modellen i Focus Konstruksjon 2021

Torsdag 8. oktober 2020 10:00 - 11:00

I dette webinaret skal vi vise noen tips og muligheter som finnes ved utskrifter.

Tilpasning til egne maler, bruk av bilder og lage pdf-rapporter er noe av det som vil bli vist. I tillegg vil program-brukerne kunne gi tilbakemelding på ønsket rapportinnhold.

Foredragsholder er byggingeniør Olav Dammen.

Modellering med søyler, bjelker og hulldekker

Torsdag 24. september 2020 10:00 - 11:00

I dette webinaret skal vi vise muligheten for å benytte buntet- og bestemt armering i bjelker og søyler.
I tillegg blir det vist hvordan profilerte skallsystem (hulldekker og plater) kan benyttes i programmet.

Foredragsholder er byggingeniør Olav Dammen.

Introduksjon til Focus Grunnerverv

fredag 18. september 2020 KL. 10:00 – 10:30

Focus Grunnerverv er en utvidelse av Focus Arealplan som gjør arbeid med grunnervervstegninger enkelt.

Vi går gjennom de mest sentrale funksjonene blant annet takstlisten som gjør at du slipper å hente eierliste siden Focus Grunnerverv er koblet til matrikkelen via Norkart. 

Vi ser også på innhenting av grunnlagsdata og på malfilene som samlet sett gjør at produksjonen av grunnervervstegninger går som en lek. Det blir som alltid mulig å stille spørsmål underveis.

Foredragsholder er Andreas Rønsdal, arealplanlegger og produkteier for Focus Arealplan og Focus Grunnerverv

Focus Konstruksjon 2021. Modellering med Hjelpelinjer og Snittvisninger

torsdag 10. september 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinarert blir det vist noen situasjoner hvor Hjelpelinjer er en effektiv metode for å angi krysningspunkter mellom segmenter i 2D-modus.


I 3D-modus benyttes Snittvisninger for å finne krysningspunktene mellom skall-objekter og segmenter.
Det blir også vist hvordan Snittvisninger benyttes til å vise horisontale og vertikale plan i modeller.

Foredragsholder er byggingeniør Olav Dammen.

Detaljering av betongelementer med AGACAD

fredag 11. september 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret viser vi hvordan du kan bruke AGACAD til å sette å ut detaljer (Opptil LOD400) i betongelementer for å kunne produsere verkstedstegninger (Workshop Drawings) på en effektiv måte.

Webinaret holdes av byggingeniør og BIM konsulent Jørgen Westerby

Focus Konstruksjon Lasttog på segment og skall

torsdag 25. juni 2020 KL. 10:00 – 10:30

Lasttog og influenslinje blir vist på både segmenter og skall.
Det blir også utført analyser basert på ønskede plasseringer av lasttogene.

Foredragsholder er Olav Dammen, byggingeniør Focus Software AS.

Bedre arbeidsflyt med BIM 360 Design

Fredag 19. juni 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret vil vi gå dypere inn i BIM360 Design. Hovedelementet vi skal gå gjennom er arbeidsflyt og riktig oppsett av Design slik at det også gjenspeiler anbefalinger i ISO19650.

Hvordan lagre filer riktig fra Revit opp i BIM 360,
Sette opp Design teams
Hvordan dele filer korrekt i Design

Foredragsholder: Knut Sandvik, Byggingeniør, Focus Software AS

Hvordan bruke Revit til brannprosjektering

Fredag 12. juni 2020 KL. 10:00 – 10:30

Vi vil vise hvordan lage ulike former for branntegnigner som branntekniske planer, orienteringsplaner og rømningsplaner.

Vi viser deg også hvordan det er mulig å automatisk lage roterte orienteringsplaner per rom, noe som er svært tidsbesparende.

For å lage disse planene bruke jeg brannsymboler i henhold til NS7010 og NS3925 og fargelegger bygningsdeler automatisk i henhold til brannklasse.

Foredragsholder: Knut Sandvik, Byggingeniør, Focus Software AS

Focus Konstruksjon: Armering av betong

torsdag 11. juni 2020 KL. 10:00 – 10:30

Vi skal vise frem innstillinger knyttet til betong og armering, hvordan modellere armering i betongsegmenter og -skall, si litt om hvordan dette beregnes og vise frem kapasitetskontroll etter EN1992.

Foredragsholder er Magnus Nymoen Lund, programutvikler Focus Konstruksjon.

SOSI Import for Revit i Focus RAT

Fredag 8. mai 2020 KL. 10:00 – 11:00

Med Focus RAT Basis 2021 lanserer vi en helt ny funksjon for SOSI-Import som vi gjerne vil vise deg.

Denne erstatter tidligere SOSI-Import og vil derfor påvirke alle våre brukere. I dette webinaret tar vi en titt på den nye importen og hvilke nye muligheter den gir oss.

Foredragsholder: Alejandro Figueres-Muñoz, Sivilingeniør, og BIM konsulent, Focus Software AS

Focus Konstruksjon: Laster, lasttilfeller og lastkombinasjoner.

torsdag 30. april 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret skal vi vise hvordan du kan jobbe mer effektivt med alle typer laster, lasttilfeller og lastkombinasjoner i Focus Konstruksjon i dine prosjekter.

Vi vil vise laster på enkle til mer avanserte modeller.

Foredragsholder er Olav Dammen, byggingeniør Focus Software AS.

Håndtering av SOSI i Focus CAT

Onsdag 29. april 2020 KL. 10:00 – 11:00

I dette webinaret ser vi på håndtering av SOSI med Focus CAT. Vi tar en titt på import samt behandling av SOSI-objektene etter de er tatt inn i Civil 3D. Sortering, endring og beriking av SOSI-objekter vil være et tema.

Det blir også en titt på hvordan man kan håndtere SOSI-data som kommer på GML formatet, noe som er formatet som mange nye standarder benytter.

Foredragsholder er vegingeniør, og produkteier for Focus CAT, Andreas Engebretsen

Prosjektering av Kantstein i Focus CAT Landskap

Fredag 24. april 2020 KL. 10:00 – 10:30

I Focus CAT Landskap har vi to funksjoner for prosjektering av kantstein; Focus Kantsteinsprofil og Kantsteinspaletten.

I dette webinaret skal vi vise disse funksjonene og forskjellene mellom dem, samt hvilken funksjon som egner seg best i ulike situasjoner.

Webinaret holdes av landskapsarkitekt Marianne Dahl Østerud

Fagmodeller for Veg i Focus CAT Veg

Fredag 17. april 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret skal vi se på produksjon av fagmodell med Focus CAT Veg.

Det vil være fokus på hvordan produsere god geometri og tilhørende metadata. Utseende for fagmodeller samt mulighet for annotasjon vil også være tema. 

Foredragsholder er veiingeniør, og produkteier for Focus CAT, Andreas Engebretsen

Focus Konstruksjon: Visningsinnstillinger for små og store modeller

torsdag 16. april 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret så vi nærmere på hvordan du benytter noen funksjoner og metoder som gjør det raskere og mer oversiktlig ved arbeid med større og mindre modeller.

Funksjoner som segmentgrupper, snitt og visningsfiltre vil bli benyttet.

Foredragsholder er Olav Dammen, application engineer, Focus Software AS

Tilpasning av tittelfelt i Focus Arealplan del 2

Fredag 3. april 2020 KL. 10:00 – 10:30

Vi får mange spørsmål om tittelfelt i Focus Arealplan.

I første del av dette webinaret, som blea holdt 13. mars, gikk vi gjennom det grunnleggende om tittelfelt. Denne dagen skal vi gå litt nærmere inn på hvordan endringer i tittelfelt kan gjøres.

Foredragsholder er Andreas Rønsdal, arealplanlegger og produkteier for Focus Arealplan

Tips og Triks i Focus VARDAK

onsdag 1. april 2020 KL. 10:00 – 10:30

BIM er viktig for VA, og utviklingen av Focus VARDAK går unna som alltid, og det er ikke alltid like lett å få med seg hva som endres.

I dette webinaret tar vi en oppsummering av det vi mener er de meast nyttige endringene, og hvordan dette vil påvirke bruk av programmet. Vi viser smarte funksjoner og arbeidsmetoder som kan forenkle og effektivisere ditt arbeid når du detaljprosjekterer i Focus VARDAK.

Foredragsholder er Ieva Halvorsen, VA ingeniør, og produkteier av Focus VARDAK.

Byggemeldingstegninger i Focus RAT

fredag 27 mars 2020 KL. 10:00 – 10:30

Det er viktig med godt utførte byggemeldingstegninger for at kommunen skal kunne behandle saken rask og effektiv.

I dette webinaret skal vi vise funksjoner i RAT og Revit som kan gjøre jobben med å opprette byggemeldingstegninger lettere og kjappere.

Foredragsholder er Vegard Hofgaard Bostad, Application Engineer, og BIM konsulent, Focus Software AS

Prosjektering av Parkering i Civil 3D og Focus CAT

fredag 20 mars 2020 KL. 10:00 – 11:00

I dette foredraget skal vi se på hvordan vi kan utnytte Civil 3D for å få kontroll på prosjektering av flater.

Vi skal gå igjennom hvordan kontrollere triangulering, analysere resultater og få en dynamisk innsikt i fall.

Foredragsholder er veiingeniør, og produkteier for Focus CAT, Andreas Engebretsen

Tilpasning av tittelfelt i Focus Arealplan - Del 1

fredag 13 mars 2020 KL. 10:00 – 10:30

Vi får mange spørsmål om tittelfelt i Focus Arealplan.

Denne dagen skal vi gå gjennom hvordan tittelfeltene er bygget opp, og hvordan dere kan gjøre endringer i disse.
Vi vil også se på de ulike tittelfeltene og layoutmalene som følger med Arealplan.

Foredragsholder er Andreas Rønsdal, arealplanlegger og produkteier for Focus Arealplan

Salgstegninger i Revit

fredag 6 mars 2020 KL. 10:00 – 10:30

Det er viktig å lage gode salgstegninger for å selge boliger. Vi vil vise hvordan dere enkelt kan lage salgstegninger for boliger med Autodesk Revit og Focus Revit Advanced Tools.

Vi kommer til å vise hvordan vi kan lage pene salgstegninger med den informasjonen som er viktig å vise. Blant annet viser vi hvordan få frem bruttoareal, primærareal og hvor mange rom boligen inneholder.

Vi vil bruke Focus RAT til å automatisere jobben med å lage mange salgstegninger på en gang.

Foredragsholder er Vegard Hofgaard Bostad.
Application Engineer, Focus Software AS

Subassembly Composer i Civil 3D

fredag 28 februar 2020 KL. 10:00 – 10:30

Subassembly Composer er en gratis tilleggsaplikasjon inkludert i Civil 3D. Denne lar brukeren lage sine egne normalprofiler (subassemblies) for modellering av korridor-modeller. Disse kan også lagres som egne filer for senere bruk i andre prosjekter.

Subassembly Composer supplerer Civil 3D og Focus Normalprofil-funksjon og byr på ekstra fleksibiliteten som Veg- og Landskapsmodellering ofte trenger.
I dette webinaret gir vi en grunnleggende innføring i Subassembly Composer for de som aldri har brukt verktøyet før. Vi viser hvordan du kan (1) starte Subassembly Composer, (2) lage dine egne subassemblies og lagre dem og (3) bruke disse på tvers av prosjektene dine.


Foredragsholder: Alejandro Figueres-Muñoz, Sivilingeniør, og BIM konsulent, Focus Software AS

Nyheter i Focus Konstruksjon 2020.2

fredag 21 februar 2020 KL. 13:00 – 13:30

I dette webinaret vil det blir gjennomgått hva som er nytt i versjon 2020.2 av Focus Konstruksjon. Se nyheter som blant annet; Profilert skall, utvidet funksjonalitet i Excel import og forbedringer i tegnemodus.

Foredragsholder er Cecilie Baglo, Byggingeniør og produkteier Focus Konstruksjon

Infraworks Tips og Triks

Fredag 21. februar 2020 KL. 10:00 – 10:30

Utviklingen av Infraworks går unna som alltid, og det er ikke alltid like lett å få med seg hva som endres. I dette webinaret tar vi en oppsummering av det vi mener er de mest nyttige endringene, og hvordan dette vil påvirke bruk av programmet. Vi kommer også til å se på hvordan samhandling mellom Infraworks, Civil 3D og BIM360 har utviklet seg, og hvilke muligheter dette gir.

Foredragsholder er veiingeniør, og produkteier for Focus CAT, Andreas Engebretsen

Prosjektering av samlet traubunn i Focus CAT Landskap

torsdag 20 februar 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret ser vi på prosjektering av gravenivåer ved bruk av funksjonen 'Lag samlet traubunn' fra Focus CAT Landskap.Vi tar en titt på hvordan man løser utfordringer rundt gravenivåer i forskjellige høyder og masser i flere sjikt.

Svar på spørsmål fra webinaret finner du HER (PDF)

Foredragsholder: Marianne Dahl Østerud, Landskapsarkitekt, Focus Software AS

Focus Arealplan: Rask Utarbeidelse av Store Planer

fredag 14 februar 2020 KL. 13:00 – 13:30

Vi slipper en ny versjon av Focus Arealplan, og vi skal i dette webinaret vise frem noen av forbedringene i denne oppdateringen.

Den viktigste nyheten er en helt ny flategenerator, som gjør arbeidet med store planer mye raskere.
I tillegg har vi lagt inn en hel del nye funksjoner, som vil hjelpe deg i arbeidet med å utarbeide reguleringsplaner.

Foredragsholder er Andreas Rønsdal, arealplanlegger og produkteier for Focus Arealplan

Vannkumkonfigurator i Focus VARDAK

Fredag 14. februar 2020 KL. 10:00 – 10:30

Focus Software samarbeid med Basal har laget vannkumkonfigurator iht. VA-Miljøblad nr. 112.
Konfiguratoren hjelper konsulentene å velge riktig konsoll og ventilhus til prefabrikkert vannkum med innstøpte bolter iht. VA-miljøblad nr. 112.
Mer informasjon om tilgjengelige konsoller iht. VA-Miljøblad nr. 112

Foredragsholder er VA ingeniør Ieva Halvorsen

Tips og Triks i Revit og Focus RAT

fredag 7 februar 2020 KL. 10:00 – 10:30

Vi skal se på noen av nyhetene i Revit 2020. Vi tar også en nærmere titt på flere av de forbedrede funksjonene i Focus RAT som forenkler og effektiviserer kjedelige og repeterende oppgaver i Revit

Foredragsholder er Application Engineer for Focus RAT, Aimo Nilsen

Civil 3D og BIM 360

tirsdag 4 februar 2020 KL. 10:00 – 10:30

I dette webinaret ser vi på hvordan vi kan bruke BIM360 sammen med Civil 3D. Det vil være fokus på hvordan jobbe mot et prosjekt i skyen ved bruk av BIM360, samt hvilke muligheter dette gir oss.

Foredragsholder er Produkteier for Focus CAT, Andreas Engebretsen

Fremtidens datautveksling: SOSI GML for VA-bransjen

fredag 17 januar 2020 KL. 10:00 – 10:30

Hva er SOSI GML og hvordan skal vi ta i bruk Norsk Vann sine produktspesifikasjoner? Vi skal også se på hvordan vi håndterer Norsk Vann sine produktspesifikasjoner i Focus CAT VA.

Foredragsholder: Henrik Lundeby Grimstad, VA ingeniør, Focus Software AS

Kollisjonskontroll i BIM360 modeller

Tirsdag 14 januar 2020 KL. 10:00 – 10:30

Vi kommer til å vise hvordan man kan bruke BIM360 Coordination til å lage sammenstillingsmodeller. Vil vil vise ulike teknikker for å tilpasse modellene for å kjøre ulike typer kollisjonskontroller.


Vi vil lage rødmerkinger og issues av kollisjonene og vise arbeidsflyt for å følge opp løsning av kollisjonene.

Foredragsholder er BIM-konsulent Vegard Hofgaard Bostad

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er et webinar?

Et webinar er en presentasjon som vises live på din skjerm med bilde og lyd. Du trenger ikke mikrofon eller annet ekstrautstyr for å delta, bare din egen PC. Når du melder deg på får du tilsendt en link på e-post og før webinaret skal starte trykker du på denne linken for å delta. Du får da lyd gjennom høyttalere på din PC (eller hodetelefoner) og ser skjermen til foredragsholder på din egen skjerm.Du kan også stille skriftlige spørsmål underveis hvis det er noe du lurer på.

Blir alle webinarene tatt opp?

De aller fleste av våre webinarer vil etter hvert gjøres tilgjengelig på vår nettside, samt på vår Vimeo-kanal  her: vimeo.com/focussoftware

 

 

Andre spørsmål?

Spør i vei! Send en epost til Jan hos Focus Software på jan@focus.no