Statens Vegvesen og Sogelink – Ny E39 i Heim kommune

Jan SkarsteinFocus Beskrivelse, KundehistorierLeave a Comment

Image

Bedre samarbeid og økt produktivitet i store infrastrukturprosjekter.

Statens vegvesen er svært godt fornøyd med Focus Beskrivelse fra Sogelink Focus Software. Programmet har effektivisert arbeidet betydelig og forbedret samarbeidet mellom ulike fagressurser. Hylnur Gudmundsson anbefaler gjerne løsningen til andre. Ønsker du en enklere, mer effektiv og oversiktlig måte å håndtere anbudsbeskrivelser på, er Focus Beskrivelse et utmerket valg. Les videre om hvordan Focus Beskrivelse har bidratt til å effektivisere anbudsprosesser for Statens vegvesen i deres infrastrukturprosjekt på E39.

Bedre anbudsbeskrivelser

Statens vegvesen ved Hlynur Gudmundsson er svært godt fornøyd med Focus Beskrivelse og vil ikke nøle med å anbefale det til andre.
Produktet har effektivisert arbeidet betydelig og forbedret samarbeidet mellom ulike fagressurser.

Til andre som vurderer å bli kunde av Sogelink Focus Software: Ønsker du en enklere, mer effektiv og oversiktlig måte å håndtere anbudsbeskrivelser på, er Focus Beskrivelse et utmerket valg.
Les videre om: Effektivisering av anbudsprosesser med Focus Beskrivelse for Statens vegvesen.

Prosjektbakgrunn

Statens vegvesen er i gang med et stort infrastrukturprosjekt, der de bygger tre nye parseller på E39 mellom Betna og Stormyra i Heim kommune, Trøndelag fylke, i perioden 2020–2026. Når prosjektet er ferdig, vil det være en sammenhengende god europavegstandard på hele denne strekningen av E39, med totalt 28 km ny vei.

Datamodell av landskap med fjell og fjord med prosjektert veg

Prosjektert E39, Delparsell 3, Stormyra – Staurset - Statens Vegvesen

 Delparsell 3, Stormyra – Staurset, innebærer bygging av en ny to-felts E39 mellom Stormyra og Staurset, inkludert nye vegkryss, T-kryss, tilhørende avkjørsler, sideveger, landbruksveger, og syv betongkonstruksjoner. Prosjektert hastighet er 80/90 km/t.

Kontrakten for denne delparsellen ble signert med Bertelsen & Garpestad AS den 22. april 2024, med anleggsoppstart i slutten av mai 2024 og ferdigstillelse i september 2026.

Portrett av mann med hjelm med lykt

Hylnur Gudmundsson, Statens Vegvesen

En typisk arbeidsdag for en byggeleder i Statens vegvesen, her med Hlynur Gudmundsson sine betraktninger, var preget av stor travelhet og mange detaljer som skulle kontrolleres. Utarbeidelsen av konkurransegrunnlag og anbudsdokumenter involverte mye dokumentasjon og samarbeid mellom flere fagressurser. Den største utfordringen var å holde styr på versjoner og innspill fra ulike fagdisipliner, spesielt i større prosjekter som inneholdt veier, bruer og tunneler. Å sy sammen en sammenhengende beskrivelse fra alle disse innspillene var tidkrevende og komplisert.

Oppdagelsen av Focus Beskrivelse

Hlynur oppdaget Focus Beskrivelse på et leverandørmøte med Sogelink Focus Software i januar 2023 hvor løsningen ble presentert.  Her inviterte Sogelink Focus Software Statens vegvesen til å benytte Focus Beskrivelse i kommende prosjekter. Dette passet bra da Statens vegvesen skulle akkurat begynne med anbudsbeskrivelsen for delparsell 3, og det virket som en interessant mulighet for begge parter.

Førsteinntrykk og implementering

Datamodell av prosjektert vegkryss i landskap

Detaljbilde av prosjektert kyrss på E39 Delparsell 3, Stormyra – Staurset

Førsteinntrykk av Focus Beskrivelse var svært positivt, og det stemte godt overens med presentasjonen som ble gitt av Focus Software. Programmet var lett å ta i bruk for de fleste i Statens vegvesen.  Etter et oppstartsmøte og en grundig gjennomgang/opplæring av produktet, startet implementeringen.

Kommunikasjon og støtte

Kommunikasjonen mellom Sogelink Focus Software og Statens vegvesen har vært utmerket. Vi har hatt god støtte underveis, med jevnlige statusmøter og opplæring for alle involverte fagressurser. Eventuelle forslag til forbedringer fra Statens vegvesen sin side har ofte blitt implementert kort tid etterpå.

Arbeidsdag etter implementering

Datamodell av vegbro mellom Trondheim og Ålesund

Detaljmodell av bro på E39 Delparsell 3, Stormyra – Staurset

Den største endringen i arbeidshverdagen er at nå slipper kollegaer i Statens vegvesen å sende filer frem og tilbake for sammensetting. Det er enkelt å gi og styre tilgang til hvem som kan redigere, og det er lett å spore endringer og hvem som har gjort dem. Den nettbaserte løsningen gjør at du kan arbeide fra hvor som helst, inkludert redigering direkte på mobilen ute i felt. Fordeling av oppgaver, sende spørsmål til kollegaer og ha full kontroll på statusen til disse oppgavene er veldig enkelt.

Resultater

Focus Beskrivelse har gjort arbeidet mer oversiktlig. Med  kontinuerlig oversikt over hvilke prosesser som er ferdige, hvilke som gjenstår, og hvem som har utestående oppgaver. Dette har gjort arbeidsdagen enklere, mer kostnadseffektiv og smidig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *