For å registrere deg som ny bruker av et program fra Focus Software, vennligst kontakt lisenskoordinator i din organisasjon.

Kontakt Focus Software hvis du ikke vet hvem dette er.

Her finner du mer informasjon om bruk av programmer og tjenester fra Focus Software.