Ove Sletten

Programmer for beregning av betongkonstruksjoner.

Flatedekke

Dimensjonering av flatedekker, andre former for toveisplate og fundamentplate på mark.


Kontakt oss for tilbud

1 685,-

årlig abonnement
  • Alle funksjoner
Kontakt oss

E-Bjelke

Beregning av alle typer prefabrikerte bjelke- eller dekkelementer i betong, både slakk- og spennarmerte, med eller uten samvirkepåstøp.

Kontakt oss for tilbud

2 535,-

årlig abonnement
  • Alle funksjoner
Kontakt oss

BTSnitt

Inneholder program for beregning av betongsøyler, og for kontroll av armerte bjelke- og dekketverrsnitt, og i tillegg flere spesialprogrammer:

– Søylekonsoll
– Søylefundament
– Veggbankett
– Gjennomlokkingskontroll
– Støttemur
– Kjellervegg
– Vegg inntil 18 etasjer
– Søyler med konsoller 1-3 etasjer.

Kontakt oss for tilbud

3 145,-

årlig abonnement
  • Alle funksjoner
Kontakt oss

K-Bjelke

Statikkdimensjonering av kontinuerlig betongbjelke eller betongdekke med tilstøtende vegger/søyler.

Kontakt oss for tilbud

2 535,-

årlig abonnement
  • Alle funksjoner
Kontakt oss

Lastberegning

Lastberegning beregner snølast og vindlast med formfaktorer som angitt i NS-EN 1991-1-3 og NS-EN 1991-1-4.

Kontakt oss for tilbud

995,-

årlig abonnement
  • Alle funksjoner
Kontakt oss

V-Skive

Beregner kraftfordelingen i vertikale skiver som benyttes i avstivning i et bygg.

Beregner seismiske laster og lastvirkning i DCL (Ductility Class Low).

Kontakt oss for tilbud

1 840,-

årlig abonnement
  • Alle funksjoner
Kontakt oss

Abonnement på Ove Sletten inkluderer:

  • Tilgang til programmet i abonnementsperioden
  • Gratis oppgradering til nyeste versjon av programmet
  • Kun installasjon på én lokal PC

Alle priser er oppgitt eks. mva.
For spørsmål angående våre priser eller produkter, ikke nøl med å kontakte oss!