Oppdatering Focus RAT v18.5

Geir StøvernFocus RAT, Oppdatering, RevitLeave a Comment

Nå har det kommet en ny oppdatering av Focus RAT til Revit, hva som er nytt i programmet finner du her!

Nyheter

 • Forbedret og hardkodet bøyeliste
 • Laget nye maler for bøyelisten.
 • Det er lagt til funksjonalitet som henter maler for bøyelister fra skytjenesten vår. Dette gjelder også profildatabasen som er tilknyttet Focus Konstruksjon
 • Lysberegning etter TEK 17
 • Eksport til Focus Konstruksjon
 • Skiller oppdatering av overflater i “oppdater rom”-funksjonen (du kan nå individuelt oppdatere overflate vegg, dekke og himling)
 • Marg høyre og venstre i plassering av tegningsark
 • Tverrfaglig merkesystem
 • Hvis du har flere arealer i en etasje, og et rom ligger innenfor grensene til flere av disse, kommer siste areal i listen til å bli satt som leilighetsnavn på rommet. Ved å huke av for “ikke skriv leilighetsnavn” på arealet, blir det ikke skrevet til rommet. Dette trengs for å kunne lage f.eks BRA areal for en hel etasje, samtidig som man lager en leilighet som et areal
 • Nytt “Du er her”-symbol er laget.
 • Verktøy for å skrive krokinformasjon på bøyler som tall
 • Oppdater tegnforklaring for brannplaner.
 • Laget egendefinert overdekning og ekstra kantavstand på arealarmering
 • Forbedret feilhåndtering i SOSI-import
 • Forbedret feilhåndtering i vindusskjema

Eksport til Focus Konstruksjon – ny og forbedret utgave.

Eksport fra Revit via Focus RAT til Focus Konstruksjon er kommet i ny og forbedret utgave.

Du kan nå eksportere følgende:

Revit Focus Konstruksjon
Søyler (Structural Columns)

Bjelker (Structural Framing)

Segment
Dekker (Floors)

Vegger (Walls)

Skall
Veggfundament (Structural Foundation)

Søylefundament (Structural Foundation)

Grensebetingelser (Supports)

Randbetingelser
Hosted Loads Laster
Load Cases Lasttilfeller
Load Combinations Lastkombinasjoner

Det er laget et enkelt grensesnitt for å kunne mappe informasjon i Revit-modellen med korrekte ting i Konstruksjonsmodellen. Bildet under viser modellen i Revit til venstre og Focus Konstruksjon til høyre.

Noen skjermbilder:

Dialogen for å velge det du vil eksportere, inkludert noen innstillinger for hvordan elementer skal håndteres.

Mapping av tverrsnitt og materialer. Dette er for å få korrekt materiale i Konstruksjon slik at beregningene kan kjøres.

Og tilslutt får du opp en oppsummering som inkluderer eventuelle feilmeldinger.

Tverrfaglig merkesystem

Dette verktøyet understøtter Statsbygg sin prosess for å merke elementer i større prosjekter.

Det gir brukeren et enkelt grensesnitt for å velge koder og tagge valgte elementer med disse kodene.

 1. Listen over valgte elementer som en kan tagge. Her vist ferdig tagget med kode.
  Fullstendig kode er synlig som tooltip på elementet.
 2. Valg for å sette sammen en komplett TFM-kode, med korrekte prefix.

Resultatet i Revit er at alle elementene som er tagget har fått 4 nye parametere som inneholder TFM-kodene. Hele og delene.  Dette gir gode filtreringsmuligheter i etterkant.

Oppdater bøyeliste – inkludert ny metode for å lage bildene til bøyeformene.

Det er lagt ned et stort stykke arbeid i å lage «hardkodede» bøyeformbilder. Dette gjør at alle kjente/standard bøyeformer blir tegnet likt i bøyelisten hver gang.

Under ser du noen eksempler på dette.

I tillegg til denne endringen er det også lagt inn mulighet for å velge hvilken mal du ønsker å lage bøyeliste etter. Det er forhåndsdefinert 3 forskjellige alternativer. Det er også lagt til mulighet for å spesifisere oppdragsgiver. Hvis man bruker en av de gamle malene for bøyeliste vil ikke oppdragsgiverinformasjonen bli brukt.

Ny dialog ser slik ut:

Resultatet med standard bøyeliste:

 1. Det er lagt til overskrifter for oppdragsgiver og prosjekterende.
 2. Oppdragsgiverinformasjon er lagt til i hodet  av filen.
 3. Felles informasjon om prosjektet er samlet før selve armeringen starter. Dette inkluderer prosjektnavn, nummer, revisjon på bøyelisten, leveringslengden fra leverandør, utsendelsesdatoer, kvalitet på armeringen, og kommentarer.
 4. Endringer på armeringslinjene
  1. Antall av leveringslengde er tatt bort. Dette kalkuleres og presenteres i antall feltet.
  2. Formkoden til jernet er kommet inn der materialet var tidligere.
  3. Kapplengden viser 1 av 3 ting:
   1. Kapplengden i m.m.
   2. Leveringslengde (hvis det er løpemeter)
 • Minste og lengste jern i et varierende armeringsett (som ikke er løpemeter)
 1. Nye bøyeformer som presenterer bøyeformene likt hver gang, med riktig lengde på hver del.
 2. Revisjon pr. jern er lagt til.
 3. Ø14 jern er lagt til i sumtabellen.

Mindre endringer

Oppdater rom

 • Du kan velge hvilke overflater som skal oppdateres når du oppdaterer rominformasjonen

 • Lysberegning etter Tek10 eller Tek17.
  • Valg for hvilke du ønsker å bruke:
   • Hvis du velger TEK10 er det som tidligere.
   • Hvis du velger TEK17 blir glassareal som er under 0.8 meter over gulvet ekskludert fra glassarealet. I tillegg til dette er det tatt hensyn til glassets lystransmisjon når det beregnes lysprosent. Standard i Focus RAT er satt til 80% transmisjon.
   • Lystransmisjon er en parameter som blir lagt på dører og vindu der du selv kan velge hvilke verdier du ønsker for det enkelte vinduet.

Resultatet for et enkelt rom i TEK 17 vs TEK 10:

Arealer – oppdatering av navn.
Det er gitt mulighet for å velge arealer som ikke skal rapporterer navnet sitt til rom som er på innsiden av rommets grenser. Dette er for å kunne muliggjøre flere arealer i en etasje og samtidig få korrekt leilighetsnavn inn i rommene.

Alle som ikke skal overføre leilighetsnummer må ha denne på.

Arealarmering

Det er gitt mulighet for å velge ekstra overdekning for hvert system når man setter ut systemarmering med RAT-funksjonen.

 1. For alle systemen som blir satt ut blir denne verdien brukt. Det er overdektning for hoved og tverretning, pluss mulighet for å trekke systemene inn fra kantene.
 2. For hvert system som settes ut blir disse verdiene lagt til eksisterende verdi for alle systemene.

Resultatet er at en kan få tverretningen til å ligge over eller under hovedretningen (f.eks.)

Oppdatering av krokinformasjon

Denne funksjonen skriver inn krokinformasjon til parameterene «Krok1» og «Krok2» slik at du får denne dataen med til bøyelister som er basert på Revit-tabeller.

Det skrives 1, 2 eller 3 i henhold til om det er 90, 135 eller 180 graders krok.

 

Skjemaverktøy (dør, vindu) – marger

Det er lagt til mulighet for å kunne spesifisere hvor langt til høyre/venstre på et tegningsark du vil ha marger. Dette gjør at funksjonen nå kan ta hensyn til tittelfelt som f.eks er på hele høyresiden av et tegningsark.

Hvis en kommer innenfor margen, forsøkes det å flytte visningen ned, eller så lages det et nytt tegningsark der legenden plasseres.

Eksempel uten marg:

Eksempel med marg på 60: => blir to ark:

Dialogen som gir valgene:

Oppdater tegnforklaring brann

Det er laget en funksjon som kan oppdatere tegnforklaringen til brannplaner. Denne tar bort eller legger til symboler i tegnforklaringen ettersom det er endringer i tilhørende visning.

Etter første kjøring av brannplaner:

Har så lagt til 2 symboler i tegnforklaringen:

Etter oppdatering av tegnforklaringen:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *