Oppdatering av Focus Konstruksjon 2019 – 4

Geir StøvernFocus Konstruksjon, OppdateringLeave a Comment

Focus Konstruksjon 2019 – Oppdatering 4  – Nyheter

Firkantmesh

Den store nyheten i denne oppdateringen er at skall nå kan beregnes med firkantelementer istedenfor trekantelementer. Vi har implementert en mesher i Focus Konstruksjon som nå gir deg muligheten til å meshe et skall i firkantlementer. Ved kompleks geometri gir denne mesheren en kombinasjon av firkantelementer og trekantelementer.

Konstruksjonsdeler

For å gjøre det lettere å redigere modellen i ettertid har vi valgt å legge om flere av veiviserne på biblioteksfanen til å sette ut konstruksjonsdeler. Konstruksjonsdeler er en samling av segmenter, skall etc. som utgjør en del. I forrige versjonen av programmet ble det mulig å redigere f.eks. en rett fagverksbjelke i etterkant av å sette den ut, mens vi nå har utvidet de resterende veiviserne våre til å også sette ut konstruksjonsdeler. Dette er med unntak av takstolene våre. Bildet under viser en etasjeramme som nå er mulig å endre etter man har satt ut etasjerammen.

Verifiser modell: flere tester

Verifiser modell er en dialogboks som viser utfallet av tester vi gjør på modellen din. Testene kan enten gå igjennom, vise en advarsel eller vise at her er det noe feil i modellen. Siden flere av dere har etterspurt tester som kan kjøres her har vi valgt å utvide dialogboksen med et stort antall tester.

Forbedret uttegningen av krumme segmenter

Krumme segmenter kan bli noe tungt å visualisere for noen PCer. Vi har derfor valgt å visualisere krumme segmenter avhengig av hvor stor pilhøyde / radius det krumme segmentet har, eller sagt på en annen måte hvor krumt segmentet er. Dersom man har et krumt med en liten pilhøyde / radius vil programmet tegne ut segmentet på en mer effektiv måte, slik at grafikken ikke blir så tung for PCen.

Egendefinert k_max for individuelle opplegg / søyler

Det er nå mulig i programmet å spesifisere en egendefinert k_max for knutepunkter og randbetingelser som er tilnyttet et skall med betongmaterial. Normalt vil denne faktoren følge materialet, men dersom man ønsker å spesifisere dette for hvert enkelt knutepunkt eller randbetingelse kan man nå overstyre dette. Egenskapen finner man i egenskapsvinduet etter å ha trykket på knutepunktet eller randbetingelsen.

NS-EN 1992-1-1:2004/NA:2018

Programmet er oppdatert i henhold til nyeste endringsblad NS-EN 1992-1-1:2014/NA:2018.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *