Nytt i Ove Sletten-programmene 2018

Jan SkarsteinOppdatering, Sletten programmerLeave a Comment

Her kan du se hva som er nytt i de nye versjonene av Ove Sletten-programmene i 2018.

Abonnerer du på Ove Sletten vil du motta nye koder for og lenke til å laste ned de nye versjonene nå i løpet av mars!

BtSnitt

Versjon 6.3.6 mars 2018.
• For støttemur er det nå mulig å skrive ut resultatene selv om beregningen ikke holder. Bruker kan velge om han vil skrive ut. I utskriften vil det eventuelt stå at overført grunntrykk er større enn bæreevne, eller at ruhet for masser under såle er støtte enn tillatt.
• Det skrives nå ut noen parametre som gjelder beregning av bæreevne. ( tg Ø, rb, Nq, Ny )
• Rettet mulig “Run-time error” ved risskontroll/utsparing.
• Rettet utskrift av korreksjonsfaktorene fsa og fsq for støttemur
når vinkel foran > 0. Beregningsresultatene har vært riktige.
• Dersom en velger å bruke norsk utgave av NS-EN 1992 er begrensningen på faktoren Ved/Vrdc <= 1.5 nå opphevet slik at den kan endres av bruker.
• Ny utløpsdato for programmet

E-Bjelke

Versjon 6.5.7 desember 2017. ( Til kunder desember 2017 )
• Korrigert beregning av kryptall med hensyn til relativ fuktighet.
• Ved beregning av nedbøyning ble det regnet med for lite kryptøyning for langtidsdel av nyttelast. Dette er nå korrigert.
• Endret øvre grense for oppspenning av spenntau slik at dette er i samsvar med Eurokoden og ikke NS3473.

Versjon 6.5.8 mars 2018.
• Rettet mulig “Run-time error” ved risskontroll/utsparing.
• Endret kategori H4 i skjermbildet for lastfaktorer under lastdata slik at den kan brukes for broer.
Kategori H4 : TAK eller BRO – Modifiserte verdier pga spesielle krav.
w2 kan da settes til 0.
• Korrigert henvisning til at programmet er oppdatert i henhold
til NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016.
• Utskriften for forblindinger er endret slik at det står at forblindinger skal være i nederste armeringslag.
• Ny utløpsdato for programmet

Lastberegning

Versjon 6.2.4 mars 2018
• Korrigert forklarende tekster til kategoriene for terrengruhet i henhold til Tabell 4.1 i NS-EN 1999-1-4.
• Ny utløpsdato for programmet

V-Skive

Versjon 6.1.8 juni 2017 ( Til kunder juni 2017 )
• Korrigert slik at ekstralaster fordelt over ganske liten lengde også medregnes.
• Beregning av maks snittkrefter i dekke for seismisk last er korrigert.

Versjon 6.1.9 mars 2018
• Ny utløpsdato for programmet

Spennliste

Versjon 1.6.7 oktober 2017 ( Til kunder oktober 2017 )
• Grenseverdiene for oppspenningskraften i programmet er endret til Po < 0.95 * F0,1k og maks spennkraft etter låsetap < 0.9 F0,1k.
(Tidligere var begrensningen 0.85 og 0.8)

Versjon 1.6.8 mars 2018
• Ny utløpsdato for programmet

K-Bjelke

Versjon 6.3.4 mars 2018.
• Rettet mulig “Run-time error” ved risskontroll/utsparing.
• Ved beregning av nedbøyning ble det regnet med for lite kryptøyning for langtidsdel av nyttelast. Dette er nå korrigert.
• Rettet mulig “Run-time error” ved antall oppleggspunkter.
• Ny utløpsdato for programmet

Versjon 6.3.5 mai 2018
• Rettet feilmelding ved beregning etter endring i datafil.

Flate

Versjon 6.3.5 mars 2018.
• Rettet mulig “Run-time error” ved risskontroll/utsparing.
• Korrigert trykkbruddkontroll for gjennomlokking som i enkelte tilfeller kunne bli litt for ugunstig. (Relativt store laster)
• Dersom en velger å bruke norsk utgave av NS-EN 1992 er begrensningen på faktoren Ved/Vrdc <= 1.5 nå opphevet slik at den kan endres av bruker.
• Ny utløpsdato for programmet

K-Balk

Versjon 6.3.4 mars 2018.
• Rettet mulig “Run-time error” ved risskontroll/utsparing.
• Ved beregning av nedbøyning ble det regnet med for lite kryptøyning for langtidsdel av nyttelast. Dette er nå korrigert.
• Rettet mulig “Run-time error” ved antall oppleggspunkter.
• Ny utløpsdato for programmet

Versjon 6.3.5 mai 2018
• Rettet feilmelding ved beregning etter endring i datafil.

Betongbjälklag

Versjon 6.3.3 mars 2018.
• Rettet mulig “Run-time error” ved risskontroll/utsparing.
• Korrigert trykkbruddkontroll for gjennomlokking som i enkelte tilfeller kunne bli litt for ugunstig. (Relativt store laster)
• Ny utløpsdato for programmet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *