Nyheter i Focus Arealplan 23.2

Jan SkarsteinProdukter, Focus Arealplan, Focus Grunnerverv, OppdateringLeave a Comment

Image

Ny versjon av Focus Arealplan og Focus Grunnerverv

Oppdatering 23.2 av Focus Arealplan og Focus Grunnerverv er nå lansert.

De viktigste nyhetene

Vi har nylig sluppet ny versjon av Focus Arealplan og Focus Grunnerverv

Den nye versjonen inneholder et par nye funksjoner, samt diverse feilrettinger og oppdatering av eksisterende funksjonalitet.

KDDs nye kodeliste er nå også tilgjengelig for dere som lager kommuneplaner. I bokstavkode-funksjonen kan du velge om du vil bruke den gamle kodelisten, eller den nye som gjelder for alle nye planer. (Den nye er satt som standard)

For dere som fortsatt jobber i 2021-versjonen finnes det av ulike årsaker ingen patch/oppdatering. Det er ønskelig at dere oppdaterer til en nyere årsversjon. 2021-versjonen blir uansett ikke videreført når 2024-versjonen kommer i april/mai. Dersom det av spesielle grunner er ønskelig å fortsatt bruke 2021-versjonen, må man avinstallere Focus Arealplan, og installere 2021-versjonen på nytt fra Min Side på Focus.no.

OBS: Noen av brukerne opplever problemer med automatisk oppdatering til de nye versjonene. Dersom du får en feilmelding ved oppdatering, kan du bruke weboppdatering i stedet. Søk opp «Weboppdatering Focus» i Windows startmeny, så får du oppdatert til siste versjon.

Nye funksjoner

 • Ny bokstavkodeliste er nå også tilgjengelig for kommuneplan
 • Nye lisenskomponenter med bedre håndtering av frigjøring av lisenser som henger
 • Innstilling i Options for automatisk plassering av målelinjer på riktig lag for eksport til SOSI når man benytter tegnefunksjoner fra AutoCAD sin meny (og ikke Focus Arealplan-menyen)
 • Innstilling i Options for å bestemme hvilket lag målelinjer som skal eksporteres til SOSI må ligge på.
 • Enklere opptegning av regulerte høydekurver.
  • Ved tegning av regulert høydekurve blir man nå spurt om å angi høydeverdi.
  • Det er også lagt inn mulighet for å angi inkrementell høyde slik at når man tegner en ny høydekurve, foreslår den høydeverdien til forrige høydekurve pluss en inkrementell verdi.
  • Innstilling for å endre inkrementell høyde
 • Individuelle innstillinger i Options for å bestemme tekststil og teksthøyde for alle påskrifttyper.
  • Ved utplassering av påskrift, SOSI-import, eller ved endring av egenskapen '..PÅSKRIFTTYPE', settes tekststil og tekst-høyde ut fra innstillingene i Options.
  • Dersom man tilpasser malfilen til å inneholde disse tekststilene, kan man benytte STYLE-kommandoen til å bestemme font som skal benyttes, og eventuelt overstyre tekst-høyden.

Feilrettinger

 • Plott georeferert raster fungerer nå også på layouten som heter 'Importer Layoutmal'
 • Fikset feil i WMS-funksjonen som kunne oppstå om man hadde konfigurert Proxy-server
 • Fikset problem med funksjonen som sørger for å sette sammen hensynsonegrenser etter SOSI-import.
 • Rettet problem med håndtering av brukernavn/passord for WMS-tjenester
 • Rettet feil i metadatakontroll som kunne føre til ugyldig selection-set i AutoCAD.
 • Rettet feil i hensynsonenavn etter import fra SOSI som kunne oppstå dersom hensynsonenavnet ikke inneholdt et løpenummer.
 • Sortering av linjer i tegnforklaring; Juridiske linjer blir nå listet under alle grenser.
 • Bygg ny linje-funksjonen: Det gikk ikke an å bygge en ny juridisk linje på grunnlag av en annen juridisk linje.
 • Diverse mindre feilrettinger

Focus Grunnerverv har kun diverse feilrettinger.

Endringslogg

Som vanlig finner dere endringsloggen på nettsidene våre.

Gjeldende versjonsnummer

Gjeldende versjonsnummer er nå

 • Focus Arealplan 2023: versjon 23.2.2
 • Focus Arealplan 2022: versjon 22.6.2
 • Focus Arealplan 2021: versjon 21.11.2

Eldre utgivelser blir ikke lenger vedlikeholdt.

Er du interessert?

For mer informasjon kan du kontakte oss og vi hjelper deg med en tilpasset løsning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *