Fordeler med Focus Konstruksjon i 3D

Jan SkarsteinFocus KonstruksjonLeave a Comment

Mange velger å utvide Focus Konstruksjon til 3D, og her har vi samlet noen gode grunner til å gjøre nettopp det!

Å kunne modellere skall
Modelleringsobjektet skall har du kun tilgang til i 3D. Med skall har du muligheten til å modellere en mer helhetlig modell med vegger og dekker i materialene stål, tre eller betong.  På skall kan du plassere ut flaterandbetingelser og flatelaster. Disse lastene kan ha varierende intensitet for å blant annet simulere jordtrykk.


Effekten av torsjon og forskyvning ut av planet
Ved å modellere i 3D så vil du oppnå et mer korrekt kraftbilde. Effekter som torsjon og forskyvning ut av planet vil ikke være mulig å simulere i en 2D-modell. I 3D vil du også få en korrekt beregning ved bruk av usymmetriske tverrsnitt, og andre 3D-effekter som offset eller eksentrisitet på laster.

Bedre visning av modellen
Med en 3D-modell så har du bedre kontroll på alle vinkler av modellen, du kan rotere rundt og se nærmere på de objektene som er av spesiell interesse. Ved bruk av visningsalternativer som segmentgrupper, skjul og isoler så har du gode muligheter til å studere spesifikke objekter i modellen.

Slipper å modellere hvert snitt / flere filer
Benytter du deg av 2D vil du trolig være avhengig av å lage flere modeller for å representere helheten av en konstruksjon.  Oppstår det endringer i ettertid vil du være nødt til å redigere alle filene for at de skal stemme overens. Har du en 3D-modell så slipper du denne prosessen og alt henger sammen i en komplett fil.

Fortsatt mulig å modellere i plan
Ved bruk av 3D så mister du ikke tilgangen til 2D. En fin arbeidsflyt kan være å starte i 2D for så å gå over til 3D via 3D-knappen. Det er også mulig å modellere alt i 3D for så å kjøre analysene i 3D for å få med de eventuelle 3D-effektene som virker på konstruksjonen.  I 3D har du også Visninger og Aksesystem hvor du har muligheten til å gå inn i 2D-plan og modellere.

Eksport fra Revit via RAT Bygg
Modellerer du hele bygget i Revit så har du muligheten til å eksportere modellen rett fra Revit inn i Focus Konstruksjon for å kjøre en analyse. Her kan du spare tid og arbeid.

IFC-import
Det er også mulig å importere inn en IFC-modell i Focus Konstruksjon.  På denne måten kan du spare tid ved å slippe å modellere samme modell flere ganger.

Veivisere for bjelkesystem og etasjeramme
I 3D følger det med flere veivisere i biblioteket som blant annet bjelkesystem og etasjeramme.

Er du interessert i å oppgradere til 3D, eller er det noe annet du lurer på rundt Focus Konstruksjon? Ta kontakt med oss!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *