Focus RAT 2020 er her

Jan SkarsteinFocus RAT, Oppdatering, RevitLeave a Comment

Nå er den nye versjonen av Focus RAT 2020 tilgjengelig for deg med subscription/abonnement!

For å ta den i bruk kan du gå til Min Side og laste den ned.

Husk å laste ned og installere en fullversjon av Autodesk Revit, og starte denne en gang først. Autodesk-programvare laster du ned via Autodesk Account.

Som vanlig må du sjekke med en eventuell IT- eller programansvarlig i ditt firma før du oppdaterer programmene dine.


Nyheter i 2020:

Egendefinerte arkstørrelser i PDF utskriften

Focus RAT kan nå identifisere og skrive ut alle arkstørrelser. Arkstørrelsene blir identifisert av dialogen for utskrift. Skriveren lager egendefinerte størrelser for alle de forskjellige størrelser som måtte være under utskriften. Det er fremdeles mulig å kombinere forskjellige arkstørrelser til en PDF etter utskrift.


Ny og bedre transformasjon av koordinater i SOSI import

Det er implementert et raskere og mer stabilt transformasjonsbibliotek.

Lysberegning i henhold til TEK 17 (utenom kontroll mot omkringliggende bygninger)

Beregning av TEK 17 lyskrav tilfredsstiller §13.7 – (2.b) – gitt det er fri sikt 45 grader ut fra midten av vinduet.
Følgene kriterier brukes:

  • Glassareal over 0.8 m over innvendig gulv
  • Lystransmisjonsfaktor tas hensyn til. Hvis ikke denne parameteren finnes på elementene så blir den lagt til av RAT, og da satt til 0.8.
    Denne faktoren kan og bør justeres i henhold til hvilke glass det står i vinduet.
  • Areal fra overliggende balkonger legges inn på rommet av brukeren.

Fra direktoratet for byggekvalitet https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/13/v/13-7/

Videre oversettelse av RAT til engelsk.

Det er blitt jobbet mer med å fullstendig oversette alle deler av Focus Revit Adavanced Tools til engelsk.

Språk kan velges på to måter:

  1. Gjennom oppstartsprogrammet til Focus RAT (Focus RAT Loader)
  2. Under innstillinger. Merk at man må starte Revit på nytt før endringer av språk i innstillinger trer i kraft.

RAT Byggeteknikk – Forbedret/Nytt posisjonsnummerverktøy.

Funksjonen “Automatisk tilordne posisjonsnummer” har blitt utvidet i Focus RAT Byggeteknikk.

Nå er det mulig å bruke partisjoner, samt definere start for nummereringen og eventuelle post- og/eller prefikser.

RAT Arkitekt – Slagretning for vinduer.

På bakgrunn av tilbakemeldinger har vi nå lagt til slagretninger på vinduer i tillegg til dører.

Det finnes nye innstillinger på RAT Innstillinger for teksten som skrives til Slagretningparameteren for vinduene.

Det er mulig å sette tekst for både høyre-, venstre, og vinduer med varierende hengsling.

Vi håper du får glede av den nye oppdateringen, kom gjerne med tilbakemelding, og eventuelle ønsker 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *