Focus Konstruksjon 2021 – Hva er nytt

Jan SkarsteinOppdatering, Focus Konstruksjon, ProdukterLeave a Comment

Image

Slippes torsdag 28. mai 2020

Vi er stolte over å kunne presentere 2021 versjonen av Focus Konstruksjon. Det er mye nytt og spennende i årets versjon, den største nyheten er modellering av hulldekker. Andre store nyheter er skallsystem, tabellinput og en resultatdatabase som gjør at du slipper å kjøre store beregninger om og om igjen.

Hulldekke 

En av de store nyhetene i Focus Konstruksjon 2021 er muligheten til å modellere hulldekker! Du står fritt til å legge inn dine egne hulldekketverrsnitt i henhold til paramtrene illutrert på bilde under. Dette er et tverrsnitt som kan benyttes i verktøyet «Profilert skall». Hulldekker dimensjoneres ikke og vil dermed ikke vises i kapasitetskontrollen.  

Skallsystem 

Et skallsystem gir deg muligheten til å sette ut flere skall i en operasjon samt å spesifisere ledd og fjærstivhet mellom hvert enkelt skall. Et skallsystem er også en konstruksjonsdel, som vil si at du fortsatt vil ha muligheten til å endre material / tverrsnitt og løse opp i frihetsgrader selv etter du har satt ut objektet. Skallsystem ligger på biblioteksfanen.  

Skall med null stivhet - Fordelingsskall 

I 2021.1 har vi et nytt modelleringsobjekt, fordelingsskall. Et fordelingsskall kan brukes til å simulere fordelingen av blant annet flatelaster inn på søyler og bjelker som illustrert på bildet under. Fordelingsskall finner man på nedtrekkemenyen til skall på modellfanen. 

Resultatdatabase 

En av de større nyhetene i 2021.1 er muligheten til å lagre resultatmodellen! Etter å ha har kjørt en analyse så kan man benytte «Skriv resultatfil» for å ta vare på resultatet som blir generert ved analyse. Dette kan spare deg betydelig med tid om analysetiden begynner å bli lang, ved å slippe å måtte kjøre analysen nok en gang ved et senere tidspunkt om du ønsker å se på resultatene på nytt.  

Verditerskel for teksturer 

På innstillinger på Resultatfanen så har vi lagt inn noen nye alternativer, verditerskler for tekstur på segmenter og skall. Her kan dere sette en terskelverdi mellom 0 og 1 som representerer hvilke teksturkart som blir synlig i resultatvisningen. Bildet under illusterer karftterskelkart for segmenter som er satt til 0,5. Da vil ingen teksturkart for krefter vises på segmenter som ikke overskrider 50% av totalt kraft i gjeldene lastkominasjon. Dette er en fin måte å filtere ut de mest utsatte objektene i resultatmodellen.  

Løse opp frihetsgrader ved seleksjon av segmenter 

For å gjøre arbeidet med å ledde modellen enklere så har vi lagt inn muligheten til å ledde segmenter i ende 1 og ende 2 via egenskapsvinduet. Her har du selekterer x-antall segmenter og enkelt og raskt velge hvilke frihetsgrader som skal være løst opp i hver ende. 

Snølastveiviser – utvidet med valg for snøfanger 

I henhold til EN 1991-1-3 så har vi utvidet snølastveiviseren med snøfangere.  

Tooltip for skall i resultatvisningen 

For alle teksturkart på skall så vil man nå kunne se resultatene i form av en tooltip. Holder du musepekeren over et skall så får du nyttig informasjon i nærmeste node på skallet. 

Tabellinput 

Tabellinput er utvidet med en rekke nye tabeller; skall, lasttilfeller, lastkombinasjoner, massetilfeller, massekombinasjoner, punktrandbetingelser, linjerandbetingelser, flaterandbetingelser, punktlaster, linjelaster, flatelaster, punktmasser, linjemasser og flatemasser. Disse tabellene kan brukes til å legge til eller redigere objekter i modellen.  

Er du interessert?

Focus Konstruksjon gir deg flere muligheter enn tidligere til å modellere og dimensjonere enkle eller avanserte konstruksjoner og bjelker, ta kontakt med oss i dag for tilbud!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *