Focus Konstruksjon 2020 – Oppdatering 2 – Nyheter

Jan SkarsteinFocus Konstruksjon, Oppdatering, ProdukterLeave a Comment

Profilerte skall

Den store nyheten i Focus Konstruksjon 2020.2 er profilerte skall. Du kan opprette dine egne profiler i tverrsnittsdatabasen med TRP eller sinusform. Bruk deretter verktøyet «Profilert skall» til å sette ut et skall med et gitt profil. Profilerte skall er et plant skall med en modifisert stivhetsmatrise som tar høyde for geometrien i valgt profil. Disse skallene blir ikke kontrollert i henhold til eurokoden.

Summerte krefter langs skallakant

I visningen av resultater har vi nå lagt inn muligheten til å inspisere skallkantkrefter per lastkombinasjon. I modellvinduet på resultatfanen kan du høyreklikke på et skall og velge «Skallkanter per lastkombinasjon». Da får man opp et dialogvindu med muligheten til å inspisere de integrete kreftene langs en valgt skallkant.

Muligheten til å markere laster/masser som ikke er beregnet

I større modell kan det fort bli mange laster/masser i ulike last-/massetilfeller og last-/massekombinasjoner. For å kjøre en kontroll på at alle laster/masser ligger i et tilfelle som er en del av analysen så kan man benytte en ny innstilling som ligger på System -> Program. Denne innstillingen heter «Selekter laster og masser som ikke er i en aktiv last- eller massekombinasjon».

Egendefinert skjærkraft i henhold til gjennomlokking

Knutepunkter som er koblet til et skall i betong har nå en ny parameter i egenskapsvinduet under overskriften EN 1992. Det er nå mulig å ha egendefinert gjennomlokkingsskjærkraft, V_Ed, som blir benyttet i gjennomlokkingskontrollen.

Tabellinput – segmenter

Vi har utvidet tabellinput med støtte for segmenter.  Her kan du legge inn hvilke materiale /tverrsnitt som skal gå fra knutepunkt i ende 1 til ende 2.

Flere verifikasjonstester

Verifiser modell er en dialogboks som viser utfallet av tester vi gjør på modellen din. Testene kan enten gå igjennom, vise en advarsel eller vise at her er det noe feil i modellen. Siden flere av dere har etterspurt tester som kan kjøres her har vi valgt å utvide dialogboksen med enda flere tester.

NS-EN 1992-1-2:2004/A1:2019 og

NS-EN 1993-1 5:2006+AC+A1:2017+A2:2019+NA:2019

Programmet er oppdatert i henhold til nyeste endringsblad NS-EN 1992-1-2:2004/NA:2019 og NS-EN 1993-1-5:2006+AC+A1:2017+A2:2019+NA:2019.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *