Focus Konstruksjon 2018 – Oppdatering 1 – Nyheter

Jan SkarsteinFocus Konstruksjon, OppdateringLeave a Comment

Hovednyheter

Excel-import

For å lettere kunne få riktige koordinater på knutepunktene i modellen har vi valgt å implementere en Excel-import. Knappen finner man på applikasjonsmenyen inne i programmet, og krever at man har Excel installert på PCen. Det ligger eksempelfiler på hvordan man setter opp Exceldokumentet i prosjektmappen til Focus Konstruksjon 2018. Funksjonaliteten er kun tilgjengelig dersom man har 3D-lisens av programmet.

Linjerandbetingelser i 2D

For å enklere kunne modellere segmenter som tilstøter grunn (fjærer) har vi valgt å også tilgjengeliggjøre linjerandbetingelser i 2D. Man slipper da å sette ut en stor mengde punktrandbetingelser som man så setter en fjærstivhet på. Fjærstivheten i linjerandbetingelsen vil gi en lik stivhet over hele linjerandbetingelsen.

Meshfanen er forandret

For å legge til rette for fremtidige implementasjoner har vi valgt å legge om meshfanen i programmet. Man har nå alle innstillingene tilgjengelig via ribbonmenyen istedenfor å måtte gå innom en eller flere dialogbokser. I de kommende oppdateringene av programmet vil det også her komme mulighet for å meshe med firkantelementer.

Meshinformasjon

Dersom man trykker på et skall med et mesh får man nå muligheten til å se informasjon om meshet. Knappen ligger på kontekstmenyen / høyreklikk når man har selektert et skall. Det anbefales å bruke denne dialogboksen aktivt for å få et godt mesh på skallet.

Andre nyheter

Offset for randbetingelser på kontekstmeny

Laster, masser og segmenter har tidligere hatt sin egen dialogboks for å kunne sette offset. Dette manglet på randbetingelser. Vi har derfor valgt å implementere denne dialogboksen for både punkt-, linje- og flaterandbetingelser.

Mulig å gjøre interne knutepunkter på skall eksterne

Dersom du selekterer et internt knutepunkt på et skall er det nå mulig å gjøre dette eksternt. Dette gjøres ved å høyreklikke og selektere «Koble fra -> Gjør eksternt» enten på høyreklikk eller samme prosedyre på kontekstmenyen for knutepunktet.

Nye endringsblader

Oppdateringen inneholder også endringsbladene NS-EN 1993-1-5:2006/A1:2017 og NS-EN 1993-1-6:2007/A1:2017. En av våre høyeste prioriteter er å implementere endringsblader eller nye nasjonale tillegg, slik at du alltid kan være sikker på at du dimensjonerer etter de nyeste standardene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *