Focus Konstruksjon 2017 er her!

Jan SkarsteinFocus Konstruksjon, OppdateringLeave a Comment

25.04.2017 er den nye versjonen av Focus Konstruksjon tilgjengelig for alle med vedlikehold på Focus Konstruksjon!

For å ta i bruk den nye versjonen trenger du kun å åpne programmet, og vil da få beskjed om at en oppdatering er tilgjengelig.

Ønsker du å oppdatere manuelt kan du laste ned installasjonsfiler fra Min Side.

Skall

Modellere skall

Den store nyheten i Focus Konstruksjon 2017 er at vi nå har implementert skall. Skall åpner for å beregne plater, skiver, heissjakter og lignende, hvor det er viktig at stivheten i konstruksjonsdelen får toveis stivhet.

Vi har implementert 4 forskjellige måter å sette ut skall på, og man kan også redigere skallene i ettertid. De fire forskjellige måtene er:

  1. Sett ut skall ved å tegne i modellvinduet, på lik linje som å sette ut et segment.
  2. Sett ut skall ved å tegne en lukket form i tegnemodus (se nedenfor).
  3. Sett ut skall ved å velge knutepunkter som skal utgi konturen til skallet.
  4. Sett ut skall ved å velge segmenter som skal utgi konturen til skallet.

Tegnemodus er for å detaljmodellere skallene, og man kan her tegne en helt generell form med n antall utsparinger med generell form. Redigering av formen til et eksisterende skall redigeres også ved bruk av tegnemodus. Dette gjør det enkelt og kjapt å sette ut eller redigere skallene i modellen.

Skallene har også fått sitt eget datavindu, egenskapsvindu og seleksjonsfilter både for skall og skallkanter.

Merk at skall kun er tilgjengelig i 3D-versjonen av Focus Konstruksjon. Har du kun 2D kan du oppgradere enkelt ved å kontakte oss her.

Randbetingelser

Siden skall er todimensjonale objekter har vi også implementert linjerandbetingelser og flaterandbetingelser. Disse randbetingelsene fungerer på samme måte som en punktrandbetingelse. En linjerandbetingelse kan fungere på både skall og segmenter, mens en flaterandbetingelse kan kun fungere på et skall. En punktrandbetingelse kan selvsagt settes ut på et skall. Linjerandbetingelser og flaterandbetingelser er funksjonalitet som kun er tilgjengelig i 3D.

Ledd og fjærer

Vi har også utvidet ledd til å kunne fungere mellom skall. Dette gjøres ved å sette et ledd på en skallkant, på lik linje som man ville satt ut et ledd i et knutepunkt. Det blir da mulig å spesifisere hva slags type ledd, enten momentledd eller kraftledd, som skal opptre i den valgte skallkanten. Dersom det er et ledd i skallkanten kan man også legge på en linjekoblingsfjær for å legge på en viss stivhet mellom skallene.

Linjerandbetingelser og flaterandbetingelser kan også inneholde ledd. Dette gjør det lett å kunne modellere stivhet mot grunn og lignende.

Armering

For betongskall er det nå mulig å sette ut arealarmering og skjærarmeringing i skallet. Dette kan enten gjøres manuelt ved å spesifisere hvilket område arealarmeringen eller skjærarmeringen skal fungere ved å bruke tegnemodus, eller la programmet generere et armeringsforslag for deg. Armeringsforslaget genererer så mye armering som er nødvendig for å få mindre enn 100 % kapasitetsutnyttelse i skallet. Focus Konstruksjon 2017 beregner også nødvendig armering i henhold til gjennomlokking i skallet.

Flatelaster og flatemasser

En av de store utvidelsene i forbindelse med skall er at det nå er mulig å sette ut flatelaster eller flatemasser. Flatelaster og flatemasser fungerer på samme måte som en linjelast eller linjemasse, men fungerer over en viss flate istedenfor en linje. Flaten kan være hele skallet eller en viss form på skallet. Dersom man ønsker det siste er det også her mulig å bruke tegnemodus for å lage formen.

Mesh

På lik linje som at segmenter deles opp i elementer for å kunne bli beregnes må skall deles opp i trekanter for å kunne beregnes. Dette gjøres via å lage et mesh. Vi har gjort et stort arbeid for å få et så godt mesh som mulig på skallene vi beregner, og du kan spesifisere mange innstillinger for genering av meshet. Det er også mulig å redigere meshet manuelt eller å legge til / fjerne meshpunkter. Per dags dato støttes kun trekantmesh, men det er planer om å implementere firkantmesh.

Resultater og dimensjonering

Vi har lagt om resultatfanen for å kunne ta hensyn til skall. Alle krefter som er relevante for skallene har fått sitt eget skalldiagram, men det er også mulig å se på kreftene som en tekstur på skallet. Vi tok i den forbindelse å gjorde det samme for segmentdiagrammene. Nedenfor til venstre ser du en modell hvor My vises som et skalldiagram, mens til høyre ser du normalkreftene i segmentene som et kart:

Det viktigste i programmet er at man får dimensjonert skallene eller segmentene i henhold til gjeldende standard. Vi har derfor lagt ned mye ressurser i å legge til støtte for å dimensjonere skall i henhold til EN 1992 og EN 1993. Sammen med bruksgrenseforskyvning for skall gir dette deg full kontroll på om de gjeldende standardene er fulgt eller ikke.

Utskrift

All informasjon som er nødvendig for å kunne dokumentere det man har gjort kommer også ut på utskrift. Vi har derfor lagt på flere punkter i utskriftsmalene som gir deg den informasjonen du måtte trenge. Man kan selv gå inn å velge hva som skal skrives ut og i hvilken rekkefølge det skal stå. Gi oss gjerne tilbakemelding på om det er noe du mener burde være på utskrift som ikke er med.

Bibliotek

Vi har også utvidet biblioteket vårt med en veiviser for å sette ut vegger. Denne gjør det enkelt å lage en vegg med en viss høyde og tykkelse, og man kan spesifisere om man skal ha linjerandbetingelse i bunn av veggen eller ikke. Vi har planer om å lage flere veivisere relatert til skall i fremtiden.

Andre nyheter

IFC-import og IFC-eksport

Focus Konstruksjon 2017 kommer med full IFC-støtte. Dette vil si at vi støtter både IFC2x3 og IFC4. Vi har endelig fullført IFC-importen i programmet, så nå kan du ta en hvilken som helst IFC-fil og få modellen overført til Focus Konstruksjon. Vi har i samme anledning utvidet IFC-eksporten til å eksportere skall, slik at man også enkelt kan overføre skallene i Focus Konstruksjon til annen programvare. Vennligst si ifra dersom du har en modell hvor du ikke får til dette.

Kommandoer

Visse ting i programmet kan tidvis bli litt repeterende, og vi har i den forbindelse laget noe vi har valgt å kalle for kommandoer. Dette er en dialogboks hvor man kan spesifisere hva man vil gjøre. Et eksempel på dette er å slå sammen alle knutepunkter som ligger nærmere hverandre enn en viss avstand eller å sette ut punktrandbetingelser i alle segmenter i Z = 0 mm.

FSQ-bjelken og flere HSQ-bjelker

Du kan nå dimensjonere FSQ-bjelken i Focus Konstruksjon. Profilene er hentet fra denne tabellen: https://stalbyggnadsinstitutet.se/uploads/source/files/FSQ-balken.pdf. I den forbindelse la vi også til flere HSQ-profiler i henhold til denne tabellen: https://stalbyggnadsinstitutet.se/uploads/source/files/HSQ-balken.pdf.

Automatisk beregning av tverrsnittsparametre

Når man skulle lage nye stålprofiler i Focus Konstruksjon 2016 måtte man beregne alle parametre relatert til tverrsnittet for hånd. Dette er både kjedelig og det er enkelt å gjøre feil. Vi har derfor lagt til støtte for å automatisk beregne tverrsnittsparametrene for alle typer stålprofiler.

Aksesystem

Brukergridet i programmet har fått nytt navn og kalles nå aksesystem. I den forbindelse har vi også utvidet med støtte for å kunne ha skrå akser i aksesystemet.

Automatisk visningsavstand

Dersom man selekterer flere linjelaster, linjemasser, flatelaster eller flatemasser vil man nå ha mulighet til å automatisk generere visningavstand på de selekterte lastene / massene. Ikke bare sparer dette mye tid, men det gjør det også enkelt å holde oversikt over hvilke laster og masser som er i modellen.

Resultatmarkører

I Focus Konstruksjon 2016 kunne man bare ha en markør som viste hvor maksimal kraft i modellen var. Dette har vi utvidet med å kunne vise maksimal verdi i alle segmenter eller skall i modellen. I tillegg har vi også laget en dialogboks hvor du kan spesifisere et gitt snitt i et segment eller et gitt punkt i et skall hvor du ønsker å ha en resultatmarkør.

Snittresultater for segmenter / skall

Vi har også gjort det mulig å se på resultatene på et gitt skall eller segment. Dersom man høyreklikker på et skall eller segment, eventuelt trykker på «Snittresultater for segment / skall» for deretter å trykke på segmentet eller skallet du vil se på, vil du få opp en dialogboks som gir deg alle resultater i segmentet eller skallet.

Resultattabeller

I tilegg til å kunne se snittresultater for segmenter eller skall har vi også laget resultattabeller hvor alle typer resultater i modellen er representert som en tabell. Før var disse resultatene kun tilgjengelige via utskriften. Dette gjør det veldig enkelt å se hva som er resultatene i modellen.

Nedbøyningskontroll

For å sjekke om segmenter har for stor nedbøyning måtte man før sjekke nedbøyningen manuelt eventuelt se på utskriften i programmet. Vi har derfor implementert en nedbøyningskontroll for segmenter som gir deg en indikator på hvor stor nedbøyningen på segmentet er i forhold til en viss faktor (standard l / 250).

Generelt bjelkesystem

En stor nyhet i Focus Konstruksjon 2017 er at vi har laget en helt ny veiviser for generelle bjelkesystemer. Dette er en veiviser hvor man tegner en generell form i tegnemodus som gir oss et bjelkesystem med generell form. Bjelkesystemet kan også ha utsparinger med generell form. Dette gir deg muligheten til å modellere komplekse bjelkesystemer på en enkel og effektiv måte.

Standarder

Vi har implementert følgende nye standarder:

  • NS-EN 1990:2002+A1:2005/NA:2016
  • NS-EN 1991-1-3:2003/A1:2015
  • NS-EN 14080:2013+NA:2016
  • NS-EN 338:2016

Sette ut segmenter

I Focus Konstruksjon 2017 har vi endret utsettingsmetode.  Nå slipper man å holde musepekeren inne ved utsetting av objekter som segmenter og konstruksjoner fra biblioteket.

Support

For å gjøre det enda enklere å få kontakt med oss har vi laget en knapp i programmet som automatisk logger deg inn på «Min Side». Du vil da få tilgang til å skrive hva du trenger hjelp til, og vi vil ta kontakt med deg så kjapt som mulig.

Gjenstående punkter

Skall i responsspektrumanalysen

Dessverre rakk vi ikke å implementere skall i responsspektrumanalysen til denne gang. Dette vil komme i neste oppdatering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *